Hyppää pääsisältöön

Lasten ja nuorten sosiaaliset suhteet ja turvallisuus

Avoimet välit vanhempien kanssa sekä läheiset ystävät luovat turvallisuuden tunnetta ja sosiaalista pääomaa lasten ja nuorten arkeen. Myös vapaa-ajan harrastukset tarjoavat mahdollisuuksia vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. Suurimmalla osalla helsinkiläislapsista ja nuorista on ainakin yksi läheinen ystävä. Yksinäisyyden pitkään jatkunut yleistyminen on hienoisesti taittunut verrattuna korona-ajan ennätyskorkeisiin lukemiin. Myönteistä on myös se, että valtaosalla lapsista ja nuorista on viikoittainen harrastus. Harrastusmahdollisuuksissa esiintyy kuitenkin eroja syntyperän, asuinalueen ja perheen koetun toimeentulon mukaan. Nuorten huolestuneisuus ilmastonmuutoksesta on yleistä. Aiempaa useampi liikkuu lähiluonnossa. 
 
Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kasvaa turvallisessa ympäristössä. Toimiva kaupunki on kaikille turvallinen. Valtaosa nuorista kokee oman asuinalueensa turvalliseksi. Kuitenkin nuorten naisten kokema turvattomuus Helsingissä on selvästi yleisempää, kuin miesten, ja turvattomuuskokemukset keskusta-alueella ovat yleistyneet. Lasten ja nuorten kokema väkivalta, syrjintä ja häirintä ovat lisääntyneet viime vuosina. Noin viisi prosenttia helsinkiläislapsista ja –nuorista on lastensuojelun palvelujen piirissä.