Hyppää pääsisältöön

Hyvinvointi

Helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden kehitystä seurataan seuraavilla painopistealueilla: väestöryhmien hyvinvoinnin tila, kehitys ja muutos, hyvinvointipalvelut sekä hyvinvoinnin resurssit.

Kokee elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi
87%
Asuu pienituloisessa asuntokunnassa
15%
Liikkuu terveyssuositusten mukaan riittävästi
38%
Asunnottomien lukumäärä
470
Kokee terveytensä keskitasoiseksi tai huonommaksi
30%

Uusimmat artikkelit

Pääkaupunkiseudun kartta, jonka päällä erilaisia ihmishahmoja piktogrammeina.
11.6.2024
Tässä raportissa tarkastellaan MoniSuomi 2022 -tutkimuksen uusiin tuloksiin nojaten Suomeen muuttaneita pääkaupunkiseudulla. Raportissa keskitytään työllisyyden ja muun pääasiallisen toiminnan kysymyksiin, sosiaalisiin suhteisiin ja verkostoihin, osallisuuteen ja osallistumiseen sekä syrjinnän ja...
Kolme naista metsässä Uutelassa Vuosaaressa.
6.6.2024
Neljä viidestä pääkaupunkiseudun asukkaasta on ilmastonmuutoksesta joko erittäin tai melko huolissaan. Myös metsäkadosta, lajien sukupuutoista ja sään ääri-ilmiöistä ollaan huolestuneita. Huolestuneisuus on hieman lisääntynyt viiden vuoden takaiseen vastaavaan kyselyyn verrattuna, joskin se on jo...
Kuvituskuva, jossa Helsinki Biennaalissa esillä ollut taideteos.
28.5.2024
Helsinkiläiset ovat pääkaupunkiseudun muita asukkaita ahkerampia kulttuurin kuluttajia, mutta koulutusryhmien väliset erot ovat suuret myös pääkaupungissa. Kun joka toinen korkea-asteen tutkinnon suorittaneista käy vähintään kerran kuukaudessa taide- tai kulttuuritilaisuudessa tai -tapahtumassa, on...
Neljä vanhempaa miestä pelaavat pingistä Kisahallissa.
21.5.2024
Helsingin hyvinvointisuunnitelma (2022–2025) sisältää kuusi painopistettä. Ne ovat mielen hyvinvointi, harrastaminen ja vapaa-aika, liikkuminen, terveelliset elintavat, hyvät väestösuhteet ja turvallinen ja kaunis kaupunki. Nämä kuusi painopistettä kattavat yhteensä 50 tavoitetta ja 106...
Kuvituskuva, jossa kolme nuorta.
16.5.2024
Helsingissä joka yhdeksäs nuori kokee erittäin heikkoa osallisuutta. Tytöillä erittäin heikko osallisuuden kokemus on yleisempää kuin pojilla. Suomessa syntyneet ulkomaalaistaustaiset nuoret kokevat erittäin heikkoa osallisuutta yhtä paljon kuin suomalaistaustaiset, mutta ulkomailla syntyneillä...
Kuvituskuva, jossa kaksi opiskelijaa työskentelevät tietokoneen ja vihkon kanssa.
7.5.2024
Lähes kaikki helsinkiläiset 16- ja 17-vuotiaat osallistuivat syksyllä 2023 johonkin oppivelvollisuuden suorittamiseen kelpaavaan koulutukseen, mutta sukupuolten ja syntyperäryhmien välillä on eroja siirtymävaiheen tilanteessa ja toiselle asteelle jatkamisessa. Koronapandemian aikana vailla...