Hyppää pääsisältöön

Moottoriajoneuvoliikenne

Helsingin moottoriajoneuvoliikenteen määrien yleinen kehitystrendi säännöllisesti seurattavilla laskentalinjoilla on viimeisten vuosikymmenien aikana ollut laskusuunnassa. Auton omistuksen osalta Helsinki eroaa merkittävästi muusta Suomesta: asukasmäärään suhteutettuna rekisterissä ja liikennekäytössä olevien autojen tiheys on maamme pienimpiä.  

Helsingin moottoriajoneuvoliikenteen kehitystä seurataan vuosittain neljällä kehämäisellä ja yhdellä poikittaislaskentalinjalla. Säännöllinen seuranta on alkanut jo 1970-luvulla, minkä ansiosta tietoa Helsingin liikenteen kehityksestä on kertynyt kattavasti. Liikennemäärätietoja kerätään sekä automaattisilla laskentalaitteilla, mutta näiden lisäksi vuosittain toteutetaan myös kymmeniä lyhyempiä otoslaskentoja sekä muita selvityksiä. Liikenteen yleisen kehityksen seurannan lisäksi moottoriajoneuvoliikenteen tietoja kerätään erityisesti liikennesuunnittelun tueksi.