Hyppää pääsisältöön

Rakentaminen

Asuin- ja toimitilarakentaminen eroavat Helsingissä toisistaan, sillä toimitilarakentamisen suhdanteet seuraavat talouden muutoksia asuinrakentamista herkemmin. Suurin osa viime vuosina valmistuneista toimitilarakennuksista on ollut liike- ja toimistorakennuksia. Toiseksi eniten on valmistunut uusia julkisia palvelurakennuksia. 

Asunto- ja toimitilarakentaminen 3. vuosineljänneksellä 2022

  • Vuoden kolmannella neljänneksellä rakenteilla olevaa kerrosalaa oli Helsingissä noin 1,17 miljoonaa kerrosneliömetriä, joista yli 60 prosenttia oli asuntorakentamista. 
  • Neljänneksellä valmistui uudistuotantona ja laajennuksina noin 1 200 asuntoa, ja asuntorakentamiseen myönnettyjä rakennuslupia oli kahteen edeltävään vuoteen verrattuna keskimäärin noin 1 500 asuntoa vähemmän.
  • Toimitilarakentamisessa vuosi jatkui maltillisemmin keväästä alkaen.

Kevään 2022 aikana alkanut asuntorakentamisen hidastuminen jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä heinä-syyskuun aikana. Valmistuneiden asuntojen määrä väheni verrattuna kahden edeltävän vuoden vastaavan ajankohdan tilanteeseen. Kolmannella neljänneksellä uudistuotantona ja laajennuksina valmistui 1 188 asuntoa, mikä on noin 700 asuntoa vähemmän verrattuna kahden edeltävän vuoden vastaavan ajankohdan tilanteeseen. Koko kuluvan vuoden aikana syyskuun loppuun mennessä valmistui uudistuotantona ja laajennuksina 3 852 asuntoa.  

Aloitettujen ja rakennusluvan saaneiden asuntojen määrät olivat vastaavasti myös pienemmät kuin kahtena edeltävänä vuotena. Kolmannella neljänneksellä rakennuslupia myönnettiin uudistuotantona ja laajennuksina lähes 900 asunnon rakentamiseksi ja aloitettiin noin 1 200 asunnon rakentaminen. Rakenteilla olevan kerrosalan määrä kääntyi huhtikuussa laskuun ja jatkoi laskusuuntaansa kolmannelle neljännekselle tultaessa. Rakenteilla olevan kerrosalan määrä oli neljänneksen lopussa yhteensä noin 1,19 miljoonaa kerrosneliömetriä, josta asuntorakentamista oli noin 66 prosenttia. 

Kuluneen vuoden kolmannella neljänneksellä muuta kuin asuinrakentamista valmistui noin 9 000 kerrosneliömetriä. Lukema alittaa huomattavasti kahden edeltävän vuoden vastaavan ajankohdan tilanteen.  Aloitetun toimitilarakentamisen kerrosalassa ylitettiin kuitenkin vuoden 2021 kolmannen neljänneksen määrä. Aloituksia oli heinä–syyskuussa noin 90 000 kerrosneliömetriä, kun edeltävänä vuonna vastaava luku oli alle 62 000 kerrosneliömetriä.  

Muuhun kuin asuinrakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien määrä kattoi yhteensä noin 54 000 kerrosneliömetriä, mikä on noin 8 000 kerrosneliömetriä enemmän kuin kahtena edellisenä vuotena keskimäärin. Rakenteilla olevan muun kuin asuinrakentamisen kerrosala on tasaantunut likimain vuoden 2021 alun tasolle, ollen syyskuun lopussa noin 407 000 kerrosneliömetriä. 

Uusimmat artikkelit

14.6.2022
Helsingissä asuinrakentamisen tahti oli jälleen korkealla tasolla vuonna 2021 jatkuneesta koronapandemiasta huolimatta. Vuoden aikana valmistui yhteensä 7 105 asuntoa, joista 96 prosenttia eli 6 815 asuntoa valmistui uustuotantona ja laajennuksina sekä loput 290 asuntoa käyttötarkoituksen...
28.5.2021
Helsingissä rakennettiin vuonna 2020 ennätysmäisen runsaasti maailmanlaajuisesta koronapandemiasta huolimatta. Asuntoja valmistui 7280, joista 96 prosenttia eli 6899 asuntoa uustuotantona ja laajennuksina sekä loppuosa 381 asuntoa käyttötarkoituksen muutoksina. Kerrosalaa syntyi 549 209...