Hyppää pääsisältöön

Rakentaminen

Asunto- ja toimitilarakentaminen 2. vuosineljänneksellä 2023

  • Vuoden toisella neljänneksellä valmistui 2 000 asuntoa  

  • Kesäkuun lopun tilanteessa rakenteilla olevaa kerrosalaa on hieman yli miljoona kerrosneliömetriä, josta noin 64 prosenttia on asuntorakentamista 

  • Toimitilarakentamisena valmistuneen kerrosalan määrä on vuoden ensimmäistä neljännestä ja edeltävän vuoden vastaavaa ajankohtaa vähäisempää 

Rakentaminen on pysytellyt hyvässä vauhdissa valmistuneen asuntotuotannon osalta myös vuoden toisella neljänneksellä. Asuntotuotannon aloitukset ovat pysytelleet ensimmäisen neljänneksen tasolla. Asuntorakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien asuntomäärässä on havaittavissa laskua ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, ja määrä on selvästi kahden edeltävän vuoden vastaavaa ajankohtaa vähäisempi. Rakenteilla olevan kerrosalan määrä on pysytellyt vuodenvaihteen tason alapuolella niin asuin- kuin muussakin rakentamisessa. Toisen neljänneksen lopulla rakenteilla olevasta noin miljoonasta kerrosneliömetristä 64 prosenttia on asuntorakentamista.  

Asuntorakentaminen    

Vuoden toisen neljänneksen aikana on valmistunut ensimmäisen neljänneksen tavoin hieman yli 2 000 asuntoa. Kahtena edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana on valmistunut keskimäärin noin 200 asuntoa vähemmän. Kesäkuun loppuun mennessä valmistuneiden asuntojen määrässä (4 198) ollaankin selvästi kahta edeltävää vuotta edellä.  

Asuntorakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien asuntomäärässä on havaittavissa laskua toisella neljänneksellä verrattuna ensimmäisen neljänneksen ja kahden edeltävän vuoden vastaavan ajankohdan tilanteeseen. Rakennusluvitettuja asuntoja on lähes 700, mikä on noin 900 asuntoa vähemmän verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Asuntotuotannon aloitusten määrä (1 205) noudattelee ensimmäisen neljänneksen tasoa, ja edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden aloituksia on parisataa asuntoa enemmän.  

Rakenteilla olevan asuinkerrosalan määrä on pysytellyt vuodenvaihteen tason alapuolella runsaan valmistumisen ja vähäisempien aloitusten seurauksena ollen toisen neljänneksen lopussa noin 653 000 kerrosneliömetrin tuntumassa. Rakenteilla olevia asuntoja on reilu 8 400 kappaletta kesäkuun lopun tilanteessa. 

Huom! PowerBI-upotuksen kuukausittaiset asuntomäärät ovat seurantatietoa, jota voidaan tarkentaa rekisteritietojen päivittyessä jälkikäteen. Tämä tulee ottaa huomioon tehtäessä johtopäätöksiä tiedon perusteella.

Toimitilarakentaminen   

Toimitilarakentamisen positiivisesti käynnistynyt vuosi niin valmistuneen kuin myönnetyissä luvissa olevan kerrosalan osalta on jatkunut vähäisemmän rakentamisen merkeissä toisella neljänneksellä. Muuta kuin asuinrakentamista valmistui vuoden toisella neljänneksellä hieman yli 48 000 kerrosneliömetriä, mikä noudattaa vuoden 2021 vastaavan ajankohdan tasoa. 

Valmistuneen toimitilarakentamisen ohella myös myönnettyjen rakennuslupien osalta palattiin maltillisempiin lukemiin vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä, jolloin Laakson sairaala-alueelle myönnetty lupa muodosti suuren osan myönnetyissä luvissa olevista kerrosneliömetreistä. Toisella neljänneksellä toimitilarakentamiseen myönnettiin lupia reilun 72 00 kerrosneliömetrin rakentamiseksi. Lukumäärä noudattelee keskimäärin edeltävien kahden vuoden vastaavan ajankohdan tasoa.  

Toimitilarakentamisen aloituksissa näkyy ensimmäiseen neljännekseen verrattuna sen sijaan pienoista nousua ja kerrosalan määrän kasvua. Toimitilarakentamisen aloituksia oli toisen neljänneksen lopussa noin 41 000 kerrosneliömetriä. Edeltävän vuoden vastaavaan ajankohdan tilanteeseen verrattuna määrä on kuitenkin noin kolmanneksen vähemmän. Keskeneräistä kerrosalaa oli toimitiloissa rakenteilla noin 363 000 kerrosneliömetriä. 

Uusimmat artikkelit

14.6.2022
Helsingissä asuinrakentamisen tahti oli jälleen korkealla tasolla vuonna 2021 jatkuneesta koronapandemiasta huolimatta. Vuoden aikana valmistui yhteensä 7 105 asuntoa, joista 96 prosenttia eli 6 815 asuntoa valmistui uustuotantona ja laajennuksina sekä loput 290 asuntoa käyttötarkoituksen...
28.5.2021
Helsingissä rakennettiin vuonna 2020 ennätysmäisen runsaasti maailmanlaajuisesta koronapandemiasta huolimatta. Asuntoja valmistui 7280, joista 96 prosenttia eli 6899 asuntoa uustuotantona ja laajennuksina sekä loppuosa 381 asuntoa käyttötarkoituksen muutoksina. Kerrosalaa syntyi 549 209...