Hyppää pääsisältöön

Kuluttajien ja yritysten näkymät

  • Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen heikkeni merkittävästi viime vuoden loppua kohti, mutta alkuvuonna 2023 tilanne on osoittanut lieviä paranemisen merkkejä.
  • Yritykset näkevät suhdannetilanteensa vielä heikkona, mutta pitävät näkymiä jo valoisampina.

Pääkaupunkiseudun asukkaiden odotukset sekä heidän oman taloutensa että koko maan talouden kehitykseen seuraavan 12 kuukauden aikana ovat edelleen varsin vaatimattomat alkuvuodesta 2023. Pahin notkahdus vuonna 2022 näyttää olevan ohi sekä kuluttajien että yritysten näkökulmasta. Kuluttajat uskovat yleisesti oman taloutensa pysyvän kohtalaisella tasolla, mutta Suomen taloutta koskevat odotukset ovat edelleen varsin pessimistisiä. Suomen taloutta koskevat näkymät ovat nyt yhtä alhaiset kuin pahimpina koronapandemian kuukausina vuonna 2020.

Yritysten suhdannenäkymät perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) neljännesvuosittaiseen yritysbarometriin, jossa kysytään yrityksiltä arvioita vallitsevaan suhdannetilanteeseen ja odotuksiin tulevasta suhdannekehityksestä. Uudellamaalla palveluyritysten näkemys niiden omasta tilanteesta ja tulevaisuutta koskevista odotuksista laskivat yhtäjaksoisesti kesästä 2022 alkaen, mutta lasku näyttää hidastuneen loppuvuoden aikana, ja tammikuussa 2023 mitattiin jo vähäistä nousua. Teollisuuden suhdannenäkymien alamäki näyttää myös ainakin toistaiseksi pysähtyneen.

Uusimmat artikkelit

Viisi nuorta aikuista istuu toimistolla kokouspöydän äärellä. Pöydällä on kaksi kannettavaa tietokonetta ja takaseinällä iso näyttö.
15.5.2024
Pääkaupunkiseudulla sijaitsee Suomen suurin ICT-sektorilla toimivien yritysten keskittymä. Alue työllistää yli puolet Suomen ICT-sektorin henkilöstöstä ja sektorin vuosittaisesta liikevaihdosta lähes 70 prosenttia syntyy pääkaupunkiseudulla. ICT-sektori on useiden taloudellisten tunnuslukujen...
Kuvituskuva, jossa kahvilan työntekijä esittelee leipäkoria.
2.5.2024
Työllisyyden kasvu on viime vuosina nojautunut vahvasti osa-aikatyön lisääntymiseen sekä Helsingissä että Suomessa. Joka viides helsinkiläinen palkansaaja työskentelee osa-aikaisesti, yleisimmin naiset, nuoret ja ulkomaalaistaustaiset. Lähes puolet majoitus- ja ravintola-alalla työskentelevistä...
''''
8.4.2024
Helsinkiläisten tulokehitys on ollut varsin hyvä vuosien 2022–2024 huonoista talousuutisista huolimatta. Palkat ovat nousseet parin viime vuoden aikana Helsingissä keskimäärin enemmän kuin koko maassa tai muissa Suomen suurimmissa kaupungeissa. Myös eläkkeet ja työttömyysetuudet kasvoivat...
''''
22.3.2024
Suuret kaupungit ovat ryhtyneet toteuttamaan ohjelmallista kiertotalouspolitiikkaa. Helsinki on hyväksynyt kiertotalouden toimenpideohjelman, Oulu on laatinut kiertotalouden tiekartan, ja Tampereella on kiertotaloussuunnitelma. Kaupunkien tavoitteena on hillitä neitseellisten luonnonvarojen...
''''
14.12.2023
Helsingin alueiden välillä on suuria eroja työttömyysasteessa, ja erot ovat jopa kasvaneet viimeisten kolmen vuoden aikana, eli koronaviruspandemiaa edeltävästä ajasta. Keskimäärin työttömyysasteet kohosivat enemmän niissä peruspiireissä, joissa työttömyyttä oli jo ennen pandemiaa enemmän. Tänä...
''''
7.12.2023
Yhä useampi Helsingissä työskentelevä asuu muualla kuin pääkaupungissa, ja etenkin Helsingin seudun ulkopuolelta Helsingissä työssäkäyvien määrä on kasvanut. Ammateista varsinkin erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden parissa on entistä yleisempää käydä Helsingissä töissä pitkän matkan päästä...