Hyppää pääsisältöön

Kuluttajien ja yritysten näkymät

  • Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen heikkeni merkittävästi viime vuoden loppua kohti, mutta alkuvuonna 2023 tilanne on osoittanut lieviä paranemisen merkkejä.
  • Yritykset näkevät suhdannetilanteensa vielä heikkona, mutta pitävät näkymiä jo valoisampina.

Pääkaupunkiseudun asukkaiden odotukset sekä heidän oman taloutensa että koko maan talouden kehitykseen seuraavan 12 kuukauden aikana ovat edelleen varsin vaatimattomat alkuvuodesta 2023. Pahin notkahdus vuonna 2022 näyttää olevan ohi sekä kuluttajien että yritysten näkökulmasta. Kuluttajat uskovat yleisesti oman taloutensa pysyvän kohtalaisella tasolla, mutta Suomen taloutta koskevat odotukset ovat edelleen varsin pessimistisiä. Suomen taloutta koskevat näkymät ovat nyt yhtä alhaiset kuin pahimpina koronapandemian kuukausina vuonna 2020.

Yritysten suhdannenäkymät perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) neljännesvuosittaiseen yritysbarometriin, jossa kysytään yrityksiltä arvioita vallitsevaan suhdannetilanteeseen ja odotuksiin tulevasta suhdannekehityksestä. Uudellamaalla palveluyritysten näkemys niiden omasta tilanteesta ja tulevaisuutta koskevista odotuksista laskivat yhtäjaksoisesti kesästä 2022 alkaen, mutta lasku näyttää hidastuneen loppuvuoden aikana, ja tammikuussa 2023 mitattiin jo vähäistä nousua. Teollisuuden suhdannenäkymien alamäki näyttää myös ainakin toistaiseksi pysähtyneen.

Uusimmat artikkelit

28.6.2023
Helsingin seutu vastaa noin puolesta koko maan kasvuyritysten luomasta uudesta liikevaihdosta ja työllisyydestä. Kasvuyritysten alueellinen keskittyminen korostuu Helsingin kaupungissa, jossa kasvuyritysten taloudellinen painoarvo on nousussa. Julkaisussa tarkastellaan Helsingin kasvuyritysten...
15.6.2023
Vuosittain julkaistava Tilastotietoja Helsingistä -vihko sisältää tiiviissä paketissa keskeisiä tilastotietoja Helsingistä ja helsinkiläisistä. Taskuun mahtuvaan julkaisuun on koottu tunnusluvut muun muassa ympäristöstä, väestöstä, asumisesta ja rakentamisesta, koulutuksesta, taloudesta,...
31.5.2023
Helsingin kaupunkistrategian tavoitteiden ja kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteiden edistäminen edellyttää Helsingissä toimivien yritysten tarpeiden, näkemysten ja odotusten ymmärtämistä. Laaja, lähes tuhannen yrityksen haastatteluaineisto antaa arvokasta tietoa kaupunkikehittämiseen....
2.5.2023
Muualta Suomeen muuttaneet ja heidän jälkeläisensä muodostavat jo merkittävän osan Helsingin ja pääkaupunkiseudun työllisistä. Työllisten maahanmuuttajien määrä ja heidän osuutensa kaikista työllisistä ovat nousseet viime vuosina koronapandemian aiheuttamaa notkahdusta lukuun ottamatta. Moni...
''''
13.4.2023
Helsingissä kuten muuallakin Suomessa sosiaali- ja terveysalalla sekä kasvatuksen ja koulutuksen alalla kärsitään tällä hetkellä vakavasta työvoimapulasta, jonka voidaan ennakoida jatkuvan myös tulevina vuosina. Artikkelissa kartoitetaan tilastojen valossa toisaalta sitä, miltä aloilta...
27.3.2023
Ulkomaalaisomisteisten yritysten merkitys on kasvussa niin Helsingissä kuin Helsingin seudulla. Tässä julkaisussa käsitellään näiden yritysten alueellista sijoittumista ja merkitystä paikallistaloudelle. Ulkomaalaisomisteinen yritys määritellään Tilastokeskuksen mukaan sellaiseksi yritykseksi,...