Hyppää pääsisältöön

Kuluttajien ja yritysten näkymät

  • Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen heikkeni merkittävästi viime vuoden loppua kohti, mutta alkuvuonna 2023 tilanne on osoittanut lieviä paranemisen merkkejä.
  • Yritykset näkevät suhdannetilanteensa vielä heikkona, mutta pitävät näkymiä jo valoisampina.

Pääkaupunkiseudun asukkaiden odotukset sekä heidän oman taloutensa että koko maan talouden kehitykseen seuraavan 12 kuukauden aikana ovat edelleen varsin vaatimattomat alkuvuodesta 2023. Pahin notkahdus vuonna 2022 näyttää olevan ohi sekä kuluttajien että yritysten näkökulmasta. Kuluttajat uskovat yleisesti oman taloutensa pysyvän kohtalaisella tasolla, mutta Suomen taloutta koskevat odotukset ovat edelleen varsin pessimistisiä. Suomen taloutta koskevat näkymät ovat nyt yhtä alhaiset kuin pahimpina koronapandemian kuukausina vuonna 2020.

Yritysten suhdannenäkymät perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) neljännesvuosittaiseen yritysbarometriin, jossa kysytään yrityksiltä arvioita vallitsevaan suhdannetilanteeseen ja odotuksiin tulevasta suhdannekehityksestä. Uudellamaalla palveluyritysten näkemys niiden omasta tilanteesta ja tulevaisuutta koskevista odotuksista laskivat yhtäjaksoisesti kesästä 2022 alkaen, mutta lasku näyttää hidastuneen loppuvuoden aikana, ja tammikuussa 2023 mitattiin jo vähäistä nousua. Teollisuuden suhdannenäkymien alamäki näyttää myös ainakin toistaiseksi pysähtyneen.

Uusimmat artikkelit

''''
14.12.2023
Helsingin alueiden välillä on suuria eroja työttömyysasteessa, ja erot ovat jopa kasvaneet viimeisten kolmen vuoden aikana, eli koronaviruspandemiaa edeltävästä ajasta. Keskimäärin työttömyysasteet kohosivat enemmän niissä peruspiireissä, joissa työttömyyttä oli jo ennen pandemiaa enemmän. Tänä...
''''
7.12.2023
Yhä useampi Helsingissä työskentelevä asuu muualla kuin pääkaupungissa, ja etenkin Helsingin seudun ulkopuolelta Helsingissä työssäkäyvien määrä on kasvanut. Ammateista varsinkin erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden parissa on entistä yleisempää käydä Helsingissä töissä pitkän matkan päästä...
''''
15.11.2023
Pääkaupunkiseutu muodostaa Suomen tasolla ainutlaatuisen startup- ja kasvuyritysten verkoston. Suurin osa pääomasijoituksia keräävistä yrityksistä on Helsingissä tai Espoossa. Sijoitukset aloittaviin ja kasvua hakeviin yrityksiin ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Erityisesti suuren...
Auringonnousu Helsingissä. Kuva on otettu kerrostalosta ja ikkunasta näkyy silta ja toimistoja sekä merta.
3.11.2023
Pääkaupunkiseutu muodostaa Suomen suurimman talousalueen. Siellä toimii yli 20 prosenttia maan yrityksistä ja yli 30 prosenttia yksityisen sektorin henkilöstöstä. Miltei 40 prosenttia Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta kirjataan pääkaupunkiseudulle. Tässä julkaisussa käsitellään...
28.6.2023
Helsingin seutu vastaa noin puolesta koko maan kasvuyritysten luomasta uudesta liikevaihdosta ja työllisyydestä. Kasvuyritysten alueellinen keskittyminen korostuu Helsingin kaupungissa, jossa kasvuyritysten taloudellinen painoarvo on nousussa. Julkaisussa tarkastellaan Helsingin kasvuyritysten...
15.6.2023
Vuosittain julkaistava Tilastotietoja Helsingistä -vihko sisältää tiiviissä paketissa keskeisiä tilastotietoja Helsingistä ja helsinkiläisistä. Taskuun mahtuvaan julkaisuun on koottu tunnusluvut muun muassa ympäristöstä, väestöstä, asumisesta ja rakentamisesta, koulutuksesta, taloudesta,...