Hyppää pääsisältöön

Syntyvyys

  • Helsingissä syntyi 6 176 lasta vuonna 2022, mikä oli jopa 900 lasta vähemmän kuin vuonna 2021 ja myös selvästi vähemmän kuin viitenä edellisenä vuonna.  
  • Kokonaishedelmällisyysluku eli naisen keskimäärin saamien lasten lukumäärä oli Helsingissä 1,06 lasta. Hedelmällisyys on Helsingissä huomattavasti koko Suomea pienempää.  
  • Hedelmällisyys kasvoi Helsingissä vuosina 2020 ja 2021 pitkään jatkuneen pienenemisen jälkeen, mutta vuonna 2022 hedelmällisyys pieneni edellisvuodesta peräti 14 prosenttia.  

Helsingissä syntyi vuoden 2022 aikana 6 176 lasta. Naisten keskimäärin elämänsä aikana saamien lasten lukumäärä oli 1,06. Luku on pienin vuoden 1936 jälkeen, eli koko sinä aikana, jolta tietoa helsinkiläisten hedelmällisyydestä on saatavilla. Kokonaishedelmällisyysluku oli Helsingissä huomattavasti koko Suomea pienempi. Ero oli viime vuonna 0,26 lasta, eli hedelmällisyys oli Helsingissä viidenneksen pienempää. Espoossa ja Vantaalla hedelmällisyys on huomattavasti Helsinkiä suurempaa. 

Vuonna 2022 syntyi 906 lasta edellisvuotta vähemmän. Hedelmällisyys pieneni vuodesta 2010 eteenpäin niin Helsingissä kuin koko maassa. Vuosina 2020 ja 2021 hedelmällisyys kasvoi, mutta kasvu näyttää nyt jääneen väliaikaiseksi, ja hedelmällisyys on erittäin matalalla tasolla. Selvästi korkein hedelmällisyys on 30–34-vuotiailla. Sitä nuoremmissa ikäryhmissä hedelmällisyys on pidemmällä aikavälillä pienentynyt todella nopeasti.   

Hedelmällisyys oli vuonna 2022 koko kaupungin keskiarvoa pienempää Eteläisessä ja Keskisessä suurpiirissä, ja jälkimmäisellä alueella naiset saivat keskimäärin vain 0,78 lasta. Läntisessä suurpiirissä kokonaishedelmällisyysluku oli kaupungin keskitasoa, ja muissa suurpiireissä se oli keskiarvoa korkeampi. Hedelmällisyys vaihtelee suuresti kieliryhmien välillä. Helsingin vieraskielisten kokonaishedelmällisyysluku oli koko väestön keskiarvoa korkeampi eli 1,30 lasta, kun se suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvilla naisilla oli 1,03 lasta. Somalinkieliset naiset saivat keskimäärin 2,56 lasta, kun vironkieliset saivat hieman alle yhden lapsen. 

Uusimmat artikkelit

''''
2.5.2023
Syntyvyys pieneni Helsingissä vuoden 2022 aikana selvästi ja koko maan keskiarvoa enemmän. Kuolleisuus sitä vastoin kasvoi, mutta vähemmän kuin koko Suomessa. Samalla luonnollinen väestönkasvu eli syntyneiden ja kuolleiden erotus pieneni Helsingissä voimakkaasti, mikä osaltaan vaikutti...
13.5.2022
Hedelmällisyys kasvoi vuonna 2021, mutta vuoden 2022 alkukuukausina syntyneitä oli jälleen vähemmän. Toisaalta alkuvuodesta myönnettyjen äitiysavustusten määrä oli Helsingissä edellisiä kuukausia korkeampi, mikä saattaa ennakoida korkeampaa syntyvien lukumäärää tulevina kuukausina.
21.10.2021
Julkaisussa esitetään Helsingin väestön, perheiden ja asuntokuntien määrä ja rakenne vuodenvaihteessa 2020/2021 sekä väestönmuutokset vuonna 2020. Julkaisu sisältää katsaukset Helsingin väkiluvun kehitykseen, väestön demografiseen rakenteeseen sekä perheiden rakenteeseen. Julkaisussa esitetään...