Hyppää pääsisältöön

Syntyvyys

  • Helsingissä syntyi 7 082 lasta vuonna 2021, mikä oli selvästi enemmän kuin viitenä edellisenä vuonna. 
  • Kokonaishedelmällisyysluku eli naisen keskimäärin saamien lasten lukumäärä on Helsingissä 1,23 lasta. Hedelmällisyys on Helsingissä huomattavasti koko Suomea pienempää. 
  • Hedelmällisyys näyttäisi jälleen kasvavan pienennyttyään aiemmin pitkään, ja vuonna 2021 hedelmällisyyden kasvu oli Helsingissä hieman koko maata nopeampaa. 

Helsingissä syntyi vuoden 2021 aikana 7 082 lasta. Naisten keskimäärin elämänsä aikana saamien lasten lukumäärä oli 1,23, ja tämä kokonaishedelmällisyysluku oli Helsingissä huomattavasti koko Suomea pienempi. Ero oli viime vuonna 0,23 lasta, eli hedelmällisyys oli Helsingissä 16 prosenttia pienempää. Espoossa ja Vantaalla hedelmällisyys on huomattavasti Helsinkiä suurempaa.

Vuonna 2021 syntyi 432 lasta edellisvuotta enemmän. Pitkään jatkunut syntyneiden lukumäärän pieneneminen näyttäisi siis taittuneen. Tästä muutoksesta huolimatta hedelmällisyys on edelleen hyvin matalalla tasolla. Selvästi korkein hedelmällisyys on 30–34-vuotiailla. Sitä nuoremmissa ikäryhmissä hedelmällisyys on pidemmällä aikavälillä pienentynyt todella nopeasti.  

Hedelmällisyys oli vuonna 2021 koko kaupungin keskiarvoa pienempää Eteläisessä ja Keskisessä suurpiirissä, ja jälkimmäisellä alueella naiset saivat keskimäärin vain 0,90 lasta. Läntisessä suurpiirissä kokonaishedelmällisyysluku oli kaupungin keskitasoa, ja muissa suurpiireissä se oli keskiarvoa korkeampi. Hedelmällisyys vaihtelee suuresti kieliryhmien välillä. Helsingin vieraskielisten kokonaishedelmällisyysluku oli koko väestön keskiarvoa korkeampi eli 1,47 lasta, kun se suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvilla naisilla oli 1,20 lasta. Somalinkieliset naiset saivat keskimäärin 2,52 lasta, kun vironkieliset saivat hieman yli yhden lapsen.

Uusimmat artikkelit

21.10.2021
Julkaisussa esitetään Helsingin väestön, perheiden ja asuntokuntien määrä ja rakenne vuodenvaihteessa 2020/2021 sekä väestönmuutokset vuonna 2020. Julkaisu sisältää katsaukset Helsingin väkiluvun kehitykseen, väestön demografiseen rakenteeseen sekä perheiden rakenteeseen. Julkaisussa esitetään...