Hyppää pääsisältöön

Ruotsinkielisen väestön ennuste

  • Ruotsinkielisen väestön määrä kasvaa Helsingissä vajaalla 5 000 hengellä vuoteen 2050 mennessä.  
  • Ruotsinkielisten osuus koko Helsingin väestöstä laskee hieman.   
  • Ruotsinkielisten määrä kasvaa eniten Keskisessä ja Kaakkoisessa suurpiirissä. 

Äidinkieleltään ruotsinkielisen väestön määrän ennustetaan olevan 41 600 henkeä vuonna 2050, mikä on hieman alle 5 000 henkeä nykyistä enemmän. Väestöosuuden ennakoidaan kuitenkin laskevan nykyisestä 5,5 prosentista 4,9 prosenttiin, kun kaupungin väestö kokonaisuudessaan kasvaa nopeammin.   

Ruotsinkielisten varhaiskasvatusikäisten lasten määrä vähenee hieman lähivuosina, mutta palaa nykytasolle 2030-luvun alkupuolella. Peruskouluikäisten lasten määrän kasvu saavuttaa huippunsa vuoteen 2023 mennessä ja toisen asteen ikäluokka kasvaa 2030-luvulle alkupuolelle saakka. 19–64-vuotiaiden määrä kasvaa noin 4 400 hengellä nykyisestä vajaasta 21 000 hengestä vuoden 2050 loppuun mennessä.   

Yli 75-vuotiaita ruotsinkielisiä oli 4 700 henkeä vuonna 2022. Heidän määränsä kasvaa vuoteen 2025 mennessä lähes 4 900 asukkaaseen, eikä tämän jälkeen ikäluokan ennusteta kasvavan lähivuosikymmeninä. Seuraavalla vuosikymmenellä vanhimman ikäluokan koko pienenee hieman.   

Ruotsinkielisten määrän ennustetaan kasvavan erityisesti Keskisessä ja Kaakkoisessa suurpiirissä, joissa myös asuntorakentaminen on vilkasta. Keskisessä suurpiirissä kasvua on ennustekaudella 2023–2037 noin 1 300 henkeä ja Kaakkoisessa reilu 500 henkeä. Östersundomin suurpiirissä kasvua on hieman yli 400 henkeä. Läntisessä ja Eteläisessä suurpiirissä ruotsinkielisen väestön määrä laskee hieman vuoden 2037 loppuun mennessä.