Hyppää pääsisältöön

Kaupungin verotulot

  • Kaupungin verotulot ovat kasvaneet vuosien ajan, ja kasvu jatkui koronapandemiasta huolimatta.  
  • Helsingin saamat verotulot koostuvat etenkin kunnallisverosta, mutta myös yhteisö- ja kiinteistöveroilla on suuri merkitys. 
  • Yhteisöveron tuotto kasvoi jyrkästi vuonna 2021.

Helsingin verotulot muodostuvat kunnallisveron, yhteisöveron ja kiinteistöveron yhteissummasta, joka on kasvanut vakaasti viime vuosina. Suurimman osan eli 72 prosenttia verotuloista muodosti vuonna 2021 kunnallisvero, jonka määrä kasvoi noin 2,9 miljardiin euroon. Yhteisövero tuotti noin 818 miljoonaa euroa ja kattoi verotuloista noin viidenneksen. Kiinteistöveron tuotto oli 283 miljoonaa euroa eli noin kahdeksan prosenttia kaikista verotuloista. Vuonna 2021 Helsingin kaupungin verotulot kasvoivat yhteensä 9,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuoden 2022 verotulojen voidaan arvioida edelleen kasvavan, sillä kaupunkilaisten palkkasumma kasvoi vuonna 2022 edellisestä vuodesta noin kuusi prosenttia, ja kaupungin kannalta keskeisten yhteisöverotuloja tuottavien toimialojen yritysten tulokset näyttävät parantuneen edelleen. 

Verotulojen kasvu on jo vuosia ollut suhteellisesti nopeinta yhteisöveroissa, joiden määrä kasvoi vuonna 2021 lähes 36 prosenttia. Jyrkkä nousu kertoo yritysten hyvistä tuloksista erityisesti rahoituksen ja vakuutuksen sekä informaation ja viestinnän toimialoilla. Silti myös kunnallisveron tuotto on kasvanut huolimatta koronapandemian vaikutuksista työllisyyteen. Tämä on suurelta osin seurausta siitä, että hyvätuloiset kaupunkilaiset maksavat progression vuoksi kunnallisveroa sekä euromääräisesti että prosentuaalisesti selvästi enemmän kuin keski- tai varsinkaan pienituloiset.

Tulevina vuosina kuntaverotuksen perusteet muuttuvat, kun sotepe-uudistus muuttaa kunnallis- ja yhteisöveroon liittyvää rahanjakoa ja samaan aikaan myös kiinteistöverotuksen uudistus etenee. Tämä vaikuttaa selvästi myös Helsingin kaupungin verotuloihin.

Uusimmat artikkelit

28.6.2023
Helsingin seutu vastaa noin puolesta koko maan kasvuyritysten luomasta uudesta liikevaihdosta ja työllisyydestä. Kasvuyritysten alueellinen keskittyminen korostuu Helsingin kaupungissa, jossa kasvuyritysten taloudellinen painoarvo on nousussa. Julkaisussa tarkastellaan Helsingin kasvuyritysten...
15.6.2023
Vuosittain julkaistava Tilastotietoja Helsingistä -vihko sisältää tiiviissä paketissa keskeisiä tilastotietoja Helsingistä ja helsinkiläisistä. Taskuun mahtuvaan julkaisuun on koottu tunnusluvut muun muassa ympäristöstä, väestöstä, asumisesta ja rakentamisesta, koulutuksesta, taloudesta,...
31.5.2023
Helsingin kaupunkistrategian tavoitteiden ja kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteiden edistäminen edellyttää Helsingissä toimivien yritysten tarpeiden, näkemysten ja odotusten ymmärtämistä. Laaja, lähes tuhannen yrityksen haastatteluaineisto antaa arvokasta tietoa kaupunkikehittämiseen....
2.5.2023
Muualta Suomeen muuttaneet ja heidän jälkeläisensä muodostavat jo merkittävän osan Helsingin ja pääkaupunkiseudun työllisistä. Työllisten maahanmuuttajien määrä ja heidän osuutensa kaikista työllisistä ovat nousseet viime vuosina koronapandemian aiheuttamaa notkahdusta lukuun ottamatta. Moni...
''''
13.4.2023
Helsingissä kuten muuallakin Suomessa sosiaali- ja terveysalalla sekä kasvatuksen ja koulutuksen alalla kärsitään tällä hetkellä vakavasta työvoimapulasta, jonka voidaan ennakoida jatkuvan myös tulevina vuosina. Artikkelissa kartoitetaan tilastojen valossa toisaalta sitä, miltä aloilta...
27.3.2023
Ulkomaalaisomisteisten yritysten merkitys on kasvussa niin Helsingissä kuin Helsingin seudulla. Tässä julkaisussa käsitellään näiden yritysten alueellista sijoittumista ja merkitystä paikallistaloudelle. Ulkomaalaisomisteinen yritys määritellään Tilastokeskuksen mukaan sellaiseksi yritykseksi,...