Hyppää pääsisältöön

Kaupungin verotulot

  • Kaupungin verotulot ovat kasvaneet vuosien ajan, ja kasvu jatkui koronapandemiasta huolimatta.  
  • Helsingin saamat verotulot koostuvat etenkin kunnallisverosta, mutta myös yhteisö- ja kiinteistöveroilla on suuri merkitys. 
  • Yhteisöveron tuotto kasvoi jyrkästi vuonna 2021.

Helsingin verotulot muodostuvat kunnallisveron, yhteisöveron ja kiinteistöveron yhteissummasta, joka on kasvanut vakaasti viime vuosina. Suurimman osan eli 72 prosenttia verotuloista muodosti vuonna 2021 kunnallisvero, jonka määrä kasvoi noin 2,9 miljardiin euroon. Yhteisövero tuotti noin 818 miljoonaa euroa ja kattoi verotuloista noin viidenneksen. Kiinteistöveron tuotto oli 283 miljoonaa euroa eli noin kahdeksan prosenttia kaikista verotuloista. Vuonna 2021 Helsingin kaupungin verotulot kasvoivat yhteensä 9,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuoden 2022 verotulojen voidaan arvioida edelleen kasvavan, sillä kaupunkilaisten palkkasumma kasvoi vuonna 2022 edellisestä vuodesta noin kuusi prosenttia, ja kaupungin kannalta keskeisten yhteisöverotuloja tuottavien toimialojen yritysten tulokset näyttävät parantuneen edelleen. 

Verotulojen kasvu on jo vuosia ollut suhteellisesti nopeinta yhteisöveroissa, joiden määrä kasvoi vuonna 2021 lähes 36 prosenttia. Jyrkkä nousu kertoo yritysten hyvistä tuloksista erityisesti rahoituksen ja vakuutuksen sekä informaation ja viestinnän toimialoilla. Silti myös kunnallisveron tuotto on kasvanut huolimatta koronapandemian vaikutuksista työllisyyteen. Tämä on suurelta osin seurausta siitä, että hyvätuloiset kaupunkilaiset maksavat progression vuoksi kunnallisveroa sekä euromääräisesti että prosentuaalisesti selvästi enemmän kuin keski- tai varsinkaan pienituloiset.

Tulevina vuosina kuntaverotuksen perusteet muuttuvat, kun sotepe-uudistus muuttaa kunnallis- ja yhteisöveroon liittyvää rahanjakoa ja samaan aikaan myös kiinteistöverotuksen uudistus etenee. Tämä vaikuttaa selvästi myös Helsingin kaupungin verotuloihin.

Uusimmat artikkelit

''''
14.12.2023
Helsingin alueiden välillä on suuria eroja työttömyysasteessa, ja erot ovat jopa kasvaneet viimeisten kolmen vuoden aikana, eli koronaviruspandemiaa edeltävästä ajasta. Keskimäärin työttömyysasteet kohosivat enemmän niissä peruspiireissä, joissa työttömyyttä oli jo ennen pandemiaa enemmän. Tänä...
''''
7.12.2023
Yhä useampi Helsingissä työskentelevä asuu muualla kuin pääkaupungissa, ja etenkin Helsingin seudun ulkopuolelta Helsingissä työssäkäyvien määrä on kasvanut. Ammateista varsinkin erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden parissa on entistä yleisempää käydä Helsingissä töissä pitkän matkan päästä...
''''
15.11.2023
Pääkaupunkiseutu muodostaa Suomen tasolla ainutlaatuisen startup- ja kasvuyritysten verkoston. Suurin osa pääomasijoituksia keräävistä yrityksistä on Helsingissä tai Espoossa. Sijoitukset aloittaviin ja kasvua hakeviin yrityksiin ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Erityisesti suuren...
Auringonnousu Helsingissä. Kuva on otettu kerrostalosta ja ikkunasta näkyy silta ja toimistoja sekä merta.
3.11.2023
Pääkaupunkiseutu muodostaa Suomen suurimman talousalueen. Siellä toimii yli 20 prosenttia maan yrityksistä ja yli 30 prosenttia yksityisen sektorin henkilöstöstä. Miltei 40 prosenttia Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta kirjataan pääkaupunkiseudulle. Tässä julkaisussa käsitellään...
28.6.2023
Helsingin seutu vastaa noin puolesta koko maan kasvuyritysten luomasta uudesta liikevaihdosta ja työllisyydestä. Kasvuyritysten alueellinen keskittyminen korostuu Helsingin kaupungissa, jossa kasvuyritysten taloudellinen painoarvo on nousussa. Julkaisussa tarkastellaan Helsingin kasvuyritysten...
15.6.2023
Vuosittain julkaistava Tilastotietoja Helsingistä -vihko sisältää tiiviissä paketissa keskeisiä tilastotietoja Helsingistä ja helsinkiläisistä. Taskuun mahtuvaan julkaisuun on koottu tunnusluvut muun muassa ympäristöstä, väestöstä, asumisesta ja rakentamisesta, koulutuksesta, taloudesta,...