Hyppää pääsisältöön

Työpaikat

  • Helsinki on Suomen suurin työpaikka-alue, jolla sijaitsee 18 prosenttia kaikista maan työpaikoista.  

  • Työpaikoista lähes yhdeksän kymmenestä on palvelualoilla, joiden sisällä liike-elämän palvelut muodostavat suurimman toimialan.  

  • Yrittäjien määrä kasvaa Helsingissä vauhdilla, vaikka yrittäjien osuus Helsingin työpaikoista on koko maata pienempi.  

Helsingissä oli vuonna 2023 lähes 474 200 työpaikkaa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen ennakkotiedon mukaan. Työpaikkamäärä kasvoi vajaalla prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Koko pääkaupunkiseudun työpaikkamäärä oli 748 200 ja koko Helsingin seudulla työssä käyvien määrä oli 861 500. Helsingin osuus koko maan työpaikoista oli 18 prosenttia (pääkaupunkiseudun osuus 28 % ja Helsingin seudun neljäntoista kunnan osuus 33 %).   

Työpaikoista 89 prosenttia on palvelualoihin lukeutuvilla toimialoilla. Työpaikkojen määrä on kasvanut voimakkaasti liike-elämän palveluissa (mm. ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelut), jotka kaupan alan kanssa yhdessä muodostavat kaupungin suurimman työpaikkakeskittymän. Lisäksi informaatio- ja viestintäaloilla on ollut ripeää kasvua. Yksittäisistä päätoimialoista eniten työpaikkoja on terveys- ja sosiaalipalveluissa, joissa myös kasvu on viime vuosina voimistunut. Maan pääkaupunkina Helsingissä on merkittävä julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen työpaikkojen keskittymä. Kaupan alan työpaikat ovat vähentyneet hieman viime vuosina.

Helsingin työpaikoista lähes kolme neljäsosaa kuuluu yksityiseen sektoriin ja reilu neljännes julkiseen sektoriin.  Valtion työpaikat ovat vähentyneet Helsingissä vuodesta 2010, kun taas yksityisen sektorin ja kuntien työpaikat ovat olleet kasvussa. Koko maan yksityisen sektorin työpaikoista 18 prosenttia ja julkisen sektorin työpaikoista 16 prosenttia sijaitsee Helsingissä.   

Yrittäjien, joko yksinyrittäjien tai työnantajayrittäjien, osuus Helsingin työpaikoista oli vuoden 2022 lopussa seitsemän prosenttia. Koko maan tasolla vastaava osuus on 10 prosenttia. Eroa selittää osittain maatalousyrittäjien määrä muualla Suomessa. Yrittäjien määrä kasvaa kuitenkin Helsingissä vauhdilla. Helsingissä työskenteli vuonna 2022 noin 31 700 yrittäjää, mikä oli 49 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010.  Muualla maassa yrittäjien määrän kasvu jäi vajaaseen kolmeen prosenttiin vastaavalla ajanjaksolla. 

Uusimmat artikkelit

''''
13.4.2023
Helsingissä kuten muuallakin Suomessa sosiaali- ja terveysalalla sekä kasvatuksen ja koulutuksen alalla kärsitään tällä hetkellä vakavasta työvoimapulasta, jonka voidaan ennakoida jatkuvan myös tulevina vuosina. Artikkelissa kartoitetaan tilastojen valossa toisaalta sitä, miltä aloilta...
13.1.2023
Entistä useampi Helsingissä työskentelevä asuu muualla kuin Helsingissä. Tämän suuntainen muutos on ollut nähtävissä kaikissa ammattiryhmissä, myös sellaisissa, joissa lähityön osuus suhteessa etätyöhön on merkittävä. Kaiken kaikkiaan Helsingissä työskentelevistä hieman alle 60 prosenttia asuu...
26.5.2021
Helsingin ja Helsingin seudun työmarkkinat ovat niin kooltaan kuin taloudelliselta merkitykseltään huomattavat. Lähes kaksi viidestä seudulla asuvasta työllisestä pendelöi seudulla kunnasta toiseen, eli työskentelee jossain muussa seudun kunnassa kuin asuinkunnassaan.

...
26.5.2021
Helsingin työmarkkinat ovat niin kooltaan kuin taloudelliselta merkitykseltään huomattavat, ja muut Helsingin seudun kunnat ovat Helsingin työmarkkinoiden kannalta keskeisiä työvoiman kysynnän ja tarjonnan lähteitä. Helsinki on myös ammatillisesti erikoistunut, eli tietyt ammattiryhmät ovat...
11.3.2021
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, millainen vaikutus työpaikan menetyksillä on helsinkiläisten todennäköisyyteen muuttaa Helsingin työssäkäyntialueelle ja muualle Helsingin työssäkäyntialueella. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, kuinka työpaikkansa menettäneiden helsinkiläisten...