Hyppää pääsisältöön

Muuttoliike

  • Helsinki on saanut viime vuosina pääasiassa muuttovoittoa, eli kaupunkiin on muuttanut enemmän ihmisiä kuin sieltä pois. Suurin osa muuttovoitosta on tullut Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta ja ulkomailta, kun taas muu seutu on saanut asukkaita Helsingistä. 

  • Muuttovoitosta suurin osa on tullut 17–24-vuotiaista Helsinkiin muuttajista.

  • Kaksi koronapandemian aikaista vuotta 2020 ja 2021 olivat poikkeuksellisia, sillä Helsingin väestönkasvu hidastui huomattavasti aiempiin vuosiin verrattuna.

Vuonna 2021 Helsinkiin muuttaneiden ja sieltä poismuuttaneiden määrät olivat yhtä suuret. Vuosittaiset vaihtelut ovat tyypillisesti olleet suuria, 1 500 hengen muuttotappiosta yli 7 000 hengen muuttovoittoon. Muuttoliikkeessä on ollut huomattavia eroja myös muuton lähde- ja kohdealueiden suhteen. Muuttovoittoa on tullut Uudenmaan ulkopuolisesta Suomesta ja ulkomailta, mutta muuttotappio on kohdistunut erityisesti Helsingin seudun kuntiin, joihin Helsingistä on muutettu runsaasti.  

Helsingin saama muuttovoitto on tullut suurimmilta osin 17–24-vuotiaista. Myös 25–34-vuotiaista on tullut viime vuosina muuttovoittoa, mutta selkeästi nuorempaa ikäluokkaa vähemmän. Muuttotappio on kohdistunut erityisesti 35–64-vuotiaisiin, mutta myös vähäisissä määrin 65 vuotta täyttäneiden ikäryhmään. Alle 17-vuotiaiden ikäryhmästä Helsinki on saanut pientä muuttovoittoa.  

Vuodet 2020–2021 olivat Helsingin ja muun Suomen välisen muuttoliikkeen osalta poikkeuksellisia. Aikaisempina vuosina Helsinkiin muuttaneiden määrä on ollut Helsingistä pois muuttaneiden määrää suurempi, eli Helsinki on saanut lähes koko 2000-luvun ajan muuttovoittoa, mutta tilanne muuttui vuosina 2020–21 päinvastaiseksi, jolloin Helsinki oli muuttoliikkeen menettäjä. Sen sijaan Helsingin ulkomailta saama muuttovoitto jopa kasvoi edellisistä vuosista vuonna 2021, koronapandemiasta huolimatta. 

Muuttoliike kaupungin rajojen yli on ollut kuitenkin selvästi sisäistä muuttoliikettä pienempää. Kaupungin sisällä tehtyjen muuttojen määrä on vaihdellut 2000-luvulla 73 000 hengestä lähes 107 000 henkeen, samalla kun Helsinkiin muuttaneiden määrät ovat vaihdelleet 31 000–43 500   hengen välillä ja kaupungista pois muuttaneiden määrät 31 000–42 500  hengen välillä.  

Uusimmat artikkelit

13.1.2023
Entistä useampi Helsingissä työskentelevä asuu muualla kuin Helsingissä. Tämän suuntainen muutos on ollut nähtävissä kaikissa ammattiryhmissä, myös sellaisissa, joissa lähityön osuus suhteessa etätyöhön on merkittävä. Kaiken kaikkiaan Helsingissä työskentelevistä hieman alle 60 prosenttia asuu...
21.10.2021
Julkaisussa esitetään Helsingin väestön, perheiden ja asuntokuntien määrä ja rakenne vuodenvaihteessa 2020/2021 sekä väestönmuutokset vuonna 2020. Julkaisu sisältää katsaukset Helsingin väkiluvun kehitykseen, väestön demografiseen rakenteeseen sekä perheiden rakenteeseen. Julkaisussa esitetään...
24.9.2021
Julkaisussa esitetään Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun uudet väestöennusteet 2020–2060 ja Helsingin osa-alueittainen ennuste 2020–2036. Väestöennuste laadittiin myös ruotsinkielisestä väestöstä. Väestöennusteen tulokset esitellään palvelujen suunnittelun kannalta merkittävimmistä ikäryhmistä...