Hyppää pääsisältöön

Kotona asuminen ja asumisen palvelut

  • Helsingin ikääntyneistä 98 prosenttia asuu kotonaan. 
  • Alle 75-vuotiaista säännöllistä apua itsenäisen asumisen tueksi saa vain pari prosenttia.  
  • Ympärivuorokautisen hoivan piirissä on neljä prosenttia ikääntyneistä. 

Valtaosa (96 %) ikääntyneistä helsinkiläisistä asuu omassa kodissaan. Vuoden 2020 lopussa 65–74-vuotiaista kotona asuvia oli 99 prosenttia, 75–84-vuotiaista 96 prosenttia ja 80 vuotta täyttäneistä 89 prosenttia. Kotona asuvien osuus on noussut viimeisen vuosikymmenen aikana. Suurin muutos on tapahtunut 85 vuotta täyttäneiden kohdalla: kotona asuvien osuus on noussut 10 vuoden aikana lähes yli 10 prosenttiyksikköä. 

Kotona asuvista ikääntyneistä osa tarvitsee säännöllisesti apua itsenäisen asumisen mahdollistamiseksi. Alle 75-vuotiaista kotona asuviksi lasketuista ikääntyneistä noin 2,5 prosenttia eli hieman reilu 1 500 henkilöä oli säännöllisen kotihoidon piirissä vuonna 2021 ja tavallisessa palveluasunnossa asui vain 46 henkilöä. 85 vuotta täyttäneistä säännöllisen kotihoidon piirissä oli 31 prosenttia (4 400 henkilöä) ja tavallisessa palveluasunnossa asui noin neljä prosenttia (559 henkilöä). Osa säännöllisen kotihoidon piirissä olevista ikääntyneistä kuului myös omaishoidon tuen piiriin. Kaikkiaan helsinkiläisistä ikääntyneistä omaishoidon tuella hoidettiin vuonna 2022 noin 1,6 prosenttia (noin 1 850) – 85 vuotta täyttäneistä lähes neljä prosenttia. Omaisten antama hoiva on todettu tutkimuksissa tärkeimmäksi iäkkäiden hoivan muodoksi, mutta vain murto-osa hoivaajista saa omaishoidon tukea. Niin sanotun epävirallisen hoivan piirissä lieneekin paljon kotona asuvia iäkkäitä. 
 

65 vuotta täyttäneistä helsinkiläisistä vain kaksi prosenttia on ympärivuorokautisten palvelujen piirissä – enemmistö laitoshoidon sijaan tehostetun palveluasumisen piirissä. Kuntia on jo 1980-luvulta alkaen ohjattu vähentämään laitoshoitoa. Helsingissä 75 vuotta täyttäneiden laitoshoidon osuus on laskenut vuoden 2000 lopun lähes kymmenestä prosentista vuoden 2020 lopun vajaaseen kahteen prosenttiin (vuoden 2021 ja 2022 tarkkoja lukuja ei ole saatavilla) Samaan aikaan tehostetun palveluasumisen piirissä olevien osuus on kasvanut reilusta parista prosentista lähes kuuteen prosenttiin.