Hyppää pääsisältöön

Kuolleisuus ja elinajanodote

  • Vuonna 2021 kuoli 5 548 helsinkiläistä, mikä oli 191 henkeä enemmän kuin edellisenä vuonna.
  • Vastasyntyneen elinajanodote on miehillä 78,7 ja naisilla 84,1 vuotta. Elinajanodote on kasvanut tasaisesti, sillä erityisesti kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihin on vähentynyt. 
  • Alkoholisairaudet ja keuhkosyöpä ovat yleisempiä kuolemansyitä helsinkiläisillä kuin kaikilla suomalaisilla. 

Helsinkiläisen vastasyntyneen miehen elinajanodote vuonna 2020 oli 78,7 ja naisen 84,1 vuotta. Elinajanodote on Helsingissä hieman koko maata lyhyempi, vaikkakin ero koko maan tasoon on enää pieni. Lisäksi iäkkäiden kohdalla tilanne on päinvastainen: 80 vuotta täyttäneillä miehillä eroa jäljellä olevassa elinajassa ei ole ja naisilla elinajanodote on jopa pidempi Helsingissä kuin koko maassa. Keskeisimmät kuolemansyyt ovat koko Suomessa samat: tyypillisimmin kuollaan sydän- ja verisuonitauteihin ja kasvaimiin. Verenkiertoelinten sairauksien merkitys kuolemansyynä on kuitenkin Helsingissä pienempi, ja toisaalta alkoholisairaudet ja keuhkosyöpä ovat yleisempiä kuolemansyitä kuin koko maassa.

Pitkällä aikavälillä helsinkiläisten elinajanodote on kasvanut koko maan keskiarvoa nopeammin. Syynä elinajanodotteen tasaiseen kasvuun on se, että kuolleisuus etenkin sydän- ja verisuonitauteihin on vähentynyt. Toisaalta alkoholikuolleisuuden pieneneminen on pysähtynyt vuoden 2018 alkoholilain kokonaisuudistuksen jälkeen. Vuoden 2021 aikana 75 vuotta täyttäneiden naisten kuolleisuus suureni jonkin verran, mikä näkyy myös vastasyntyneen elinajanodotteessa. 

Vaikka Helsingissä on koko maata korkeampi kuolleisuus, kaikkia väestöryhmiä tämä ei koske. Korkeasti koulutettujen ja ylempien toimihenkilöiden kuolleisuus ei pääsääntöisesti eroa Helsingin ja muun maan välillä. Sen sijaan vähemmän koulutettujen ja työntekijäasemassa olevien kuolleisuus on huomattavasti suurempi Helsingissä kuin vastaavilla ryhmillä muualla maassa, etenkin työikäisillä. Erityisen suurta on korkeintaan perusasteen koulutuksen saaneiden helsinkiläisten kuolleisuus alkoholisairauksiin ja keuhkosyöpään. Myös alueelliset erot kuolleisuudessa kaupungin sisällä ovat suuria.

 

Uusimmat artikkelit

21.10.2021
Julkaisussa esitetään Helsingin väestön, perheiden ja asuntokuntien määrä ja rakenne vuodenvaihteessa 2020/2021 sekä väestönmuutokset vuonna 2020. Julkaisu sisältää katsaukset Helsingin väkiluvun kehitykseen, väestön demografiseen rakenteeseen sekä perheiden rakenteeseen. Julkaisussa esitetään...
2.3.2021
Julkaisussa esitetään sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja sen peruspiireissä suhteessa koko Suomen keskiarvoon. Helsinkiläisten terveydentila on parempi kuin suomalaisten keskimäärin: sairastavuus on Helsingissä koko maata vähäisempää ja myös kansantaudit ovat helsinkiläisillä...