Hyppää pääsisältöön

Kuolleisuus ja elinajanodote

  • Vuonna 2022 kuoli 5 929 helsinkiläistä, mikä oli 381 henkeä enemmän kuin edellisenä vuonna. 

  • Vastasyntyneen elinajanodote oli miehillä 78,3 ja naisilla 83,6 vuotta. Elinajanodote lyheni hieman edellisvuodesta, mutta pitkällä aikavälillä se on kasvanut, sillä erityisesti kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihin on vähentynyt.  

  • Alkoholisairaudet ja keuhkosyöpä ovat yleisempiä kuolemansyitä helsinkiläisillä kuin kaikilla suomalaisilla.  
     

Helsinkiläisen vastasyntyneen miehen elinajanodote vuonna 2022 oli 78,3 ja naisen 83,6 vuotta. Elinajanodote on Helsingissä hieman koko maata lyhyempi, vaikkakin ero koko maan tasoon on enää pieni. Lisäksi iäkkäiden kohdalla tilanne on päinvastainen: 80 vuotta täyttäneillä miehillä eroa jäljellä olevassa elinajassa ei ole ja naisilla elinajanodote on jopa pidempi Helsingissä kuin koko maassa. Keskeisimmät kuolemansyyt ovat koko Suomessa samat: tyypillisimmin kuollaan sydän- ja verisuonitauteihin ja kasvaimiin. Verenkiertoelinten sairauksien merkitys kuolemansyynä on kuitenkin Helsingissä pienempi, ja toisaalta alkoholisairaudet ja keuhkosyöpä ovat yleisempiä kuolemansyitä kuin koko maassa. 

Pitkällä aikavälillä helsinkiläisten elinajanodote on kasvanut koko maan keskiarvoa nopeammin. Syynä elinajanodotteen tasaiseen kasvuun on se, että kuolleisuus etenkin sydän- ja verisuonitauteihin on vähentynyt. Toisaalta alkoholikuolleisuuden pieneneminen pysähtyi vuonna 2018 alkoholilain kokonaisuudistuksen jälkeen, ja se on pienentynyt vain hitaasti sen jälkeen. Vuoden 2022 aikana 75–84-vuotiaiden miesten ja naisten kuolleisuus suureni jonkin verran ja 85 vuotta täyttäneiden selvästi. Tämä näkyy myös vastasyntyneen elinajanodotteen hienoisena laskuna. Kuolleisuuden kasvun syyt selviävät vasta myöhemmin, kun viralliset kuolinsyytilastot valmistuva. Ainakin osa kasvusta kuitenkin selittyy suurella todennäköisyydellä koronakuolleisuudesta. Alustavien tietojen perusteella tiedetään, että se oli vuonna 2022 huomattavasti kahta edellisvuotta suurempaa. 

Vaikka Helsingissä on koko maata korkeampi kuolleisuus, kaikkia väestöryhmiä tämä ei koske. Korkeasti koulutettujen ja ylempien toimihenkilöiden kuolleisuus ei pääsääntöisesti eroa Helsingin ja muun maan välillä. Sen sijaan vähemmän koulutettujen ja työntekijäasemassa olevien kuolleisuus on huomattavasti suurempi Helsingissä kuin vastaavilla ryhmillä muualla maassa, etenkin työikäisillä. Erityisen suurta on korkeintaan perusasteen koulutuksen saaneiden helsinkiläisten kuolleisuus alkoholisairauksiin ja keuhkosyöpään. Myös alueelliset erot kuolleisuudessa kaupungin sisällä ovat suuria. 

Uusimmat artikkelit

''''
7.9.2023
Suomalaisten huumekokeilut, huumeiden käyttö sekä ongelmakäyttö ovat yleistyneet. Samalla myös huumausainekuolleisuus on kasvanut. Näin on tapahtunut sekä Helsingissä että koko maassa, vaikkakin pääkaupungissa kuolleisuuden kasvu alkoi hieman myöhemmin. Kuolleiden lukumäärä oli kuitenkin vuonna...
''''
2.5.2023
Syntyvyys pieneni Helsingissä vuoden 2022 aikana selvästi ja koko maan keskiarvoa enemmän. Kuolleisuus sitä vastoin kasvoi, mutta vähemmän kuin koko Suomessa. Samalla luonnollinen väestönkasvu eli syntyneiden ja kuolleiden erotus pieneni Helsingissä voimakkaasti, mikä osaltaan vaikutti...
''''
30.3.2023
Ei-tarttuvia tauteja ja vammoja on mahdollista ehkäistä tehokkaalla poliittisella ohjauksella ja virkatyöllä sekä asukkaiden ja muiden toimijoiden osallistamisella. Kaupungeilla on paljon opittavaa toistensa parhaista käytännöistä.
21.10.2021
Julkaisussa esitetään Helsingin väestön, perheiden ja asuntokuntien määrä ja rakenne vuodenvaihteessa 2020/2021 sekä väestönmuutokset vuonna 2020. Julkaisu sisältää katsaukset Helsingin väkiluvun kehitykseen, väestön demografiseen rakenteeseen sekä perheiden rakenteeseen. Julkaisussa esitetään...
2.3.2021
Julkaisussa esitetään sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja sen peruspiireissä suhteessa koko Suomen keskiarvoon. Helsinkiläisten terveydentila on parempi kuin suomalaisten keskimäärin: sairastavuus on Helsingissä koko maata vähäisempää ja myös kansantaudit ovat helsinkiläisillä...
11.12.2015
Eroa selittänee muun muassa se, että maasta toiseen muuttavat ihmiset ovat usein lähtömaansa terveimpiä.