Hyppää pääsisältöön

Palkkatulot

  • Helsingissä on paljon hyvin palkattua työtä.  
  • Helsinkiläisten yhteen laskettujen palkkojen määrä eli palkkasumma on ollut yhtäjaksoisessa kasvussa huhtikuusta 2021 alkaen.

Helsinkiläisten palkansaajien tulot ylittävät valtakunnallisen keskiarvon selvästi. Suurista kaupungeista vain Espoossa asukkaat ansaitsevat helsinkiläisiä enemmän. Hyvätuloisuus selittyy suurelta osin helsinkiläisten ammattirakenteella. Kaupungissa on paljon hyvin palkattuja asiantuntijatehtäviä, joiden osuus kaikista Helsingin työpaikoista ja työllisistä on moninkertainen verrattuna koko Suomeen. Tällaisia ovat muun muassa monet laki-, rahoitus- ja viestintäalojen tehtävät, joissa työskenteleviä erityisasiantuntijoita oli kaikista Helsingin työllisistä vajaa kolmannes. Tämä osuus on myös kasvanut Helsingissä edelleen viime vuosina. 

Helsinki menetti paljon palvelualan työpaikkoja ensin koronapandemian ja sitten kiihtyvän inflaation ja heikkenevän ostovoiman vuoksi. Nämä muutokset vähensivät muuttovoittoa ja hidastivat myös palkkasumman kasvuvauhtia. Vaikka palkkaa saaneiden määrä kasvoi Helsingissä monia muita kaupunkeja hitaammin, helsinkiläisten keski- ja mediaanipalkat nousivat vuosina 2022 ja 2023 enemmän kuin muissa Suomen suurissa kaupungeissa.  

Palkkasumma eli kaikkien palkkaa saaneiden yhteenlaskettujen palkkojen summa kasvoi vuosina 2022 ja 2023 Helsingissä suunnilleen samaa vauhtia kuin muissa C6-kaupungeissa. Helsingissä kasvua hidasti vuosien 2021 ja 2022 heikko väestökehitys. Vuoden 2023 suuri muuttovoitto alkaa näkyä vuoden 2024 tilastoissa aiempaa selvemmin palkkaa saaneiden määrän ja palkkasummien kasvuna.

Uusimmat artikkelit

''''
8.4.2024
Helsinkiläisten tulokehitys on ollut varsin hyvä vuosien 2022–2024 huonoista talousuutisista huolimatta. Palkat ovat nousseet parin viime vuoden aikana Helsingissä keskimäärin enemmän kuin koko maassa tai muissa Suomen suurimmissa kaupungeissa. Myös eläkkeet ja työttömyysetuudet kasvoivat...
Äiti ja kaksi pientä lasta Kalasatamassa talon edessä. Tyttö on potkulaudalla ja poika pienellä pyörällä.
29.6.2023
Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman tavoitteeksi asetettiin vuonna 2020 luoda asumisen kohtuuhintaisuuden analysointiin ja seurantaan mittaristo, jolla voidaan verrata asumisen kustannuksia erilaisille asuntokunnille kaupungin eri alueilla ja eri asumismuodoissa. Tutkimuksessa...
2.6.2023
Asuinalueiden välinen muuttoliike Helsingissä on volyymiltaan merkittävää, ja vuosittain Helsingin osa-alueiden välillä ja sisällä muutetaan useammin kuin Helsingin rajojen yli. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Helsingin sisäisen muuttoliikkeen valikoitumista vuosina 2010-2020. Tutkimuksessa...
19.12.2022
Helsingin tilastollinen vuosikirja kokoaa yhteen laajan joukon eri ilmiöalueita kuvaavia tilastotietoja. Näin se antaa monipuolisen ja luotettaviin tilastotietoihin perustuvan kuvauksen Helsingistä ja helsinkiläisistä. Helsinkiä kuvaavien tietojen ohella vuosikirjassa esitetään vertailutietoja...
15.12.2022
Ulkomaalaistaustaisten määrä ja osuus väestöstä ovat kasvaneet pääkaupunkiseudulla
nopeasti. Siksi Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit seuraavat
maahanmuuttajien kotoutumista ja heidän lastensa menestymistä elämässä.
Tämä raportti päivittää kotoutumisen tilannekuvaa...
12.8.2022
On mahdollista, että jalkapallon Super Cup -ottelun seurauksena kaupunkiin jäi enemmän matkailutuloja kuin esimerkiksi koko kesän risteilyturismista joinakin koronapandemiaa edeltävinä vuosina.