Hyppää pääsisältöön

Palkkatulot

  • Helsingissä on paljon hyvin palkattua työtä.  
  • Helsinkiläisten yhteen laskettujen palkkojen määrä eli palkkasumma on ollut yhtäjaksoisessa kasvussa huhtikuusta 2021 alkaen.

Helsinkiläisten palkansaajien tulot ylittävät valtakunnallisen keskiarvon selvästi. Suurista kaupungeista vain Espoossa asukkaat ansaitsevat helsinkiläisiä enemmän. Hyvätuloisuus selittyy suurelta osin helsinkiläisten ammattirakenteella. Kaupungissa on paljon hyvin palkattuja asiantuntijatehtäviä, joiden osuus kaikista Helsingin työpaikoista ja työllisistä on moninkertainen verrattuna koko Suomeen. Tällaisia ovat muun muassa monet laki-, rahoitus- ja viestintäalojen tehtävät, joissa työskenteleviä erityisasiantuntijoita oli kaikista Helsingin työllisistä vajaa kolmannes. Tämä osuus on myös kasvanut Helsingissä edelleen viime vuosina. Eniten koronapandemiasta kärsineet toimialat olivat majoitus- ja ravitsemisala sekä liikenne ja kuljetus. Sen sijaan esimerkiksi kauppa ja jo edellä mainitut osaamisintensiiviset alat kasvoivat pandemia-ajan yli. 

Korona-aikana palkkaa saaneiden määrän kehitys oli koko pääkaupunkiseudulla heikompi kuin useimmissa muissa kaupungeissa tai koko maassa keskimäärin. Oulu, Turku ja Tampere eivät menettäneet työpaikkoja yhtä paljon, ja niissä palkkaa myös saaneiden määrät kasvoivat hieman pääkaupunkiseutua nopeammin, kun talous alkoi jälleen kasvaa. Yhtäältä palkkaa saaneiden määrän pudotusta Helsingissä selitti palvelualojen työpaikkojen suuri määrä ja toisaalta myös Helsingin vuonna 2021 kokema muuttotappio.

Vaikka palkkaa saaneiden määrä kasvoi Helsingissä monia muita kaupunkeja hitaammin, helsinkiläisten keskipalkat ja mediaanipalkat nousivat nopeasti. Palkkojen muihin kaupunkeihin verrattuna nopeampi nousuvuosina 2021 ja 2022 kertoo siitä, että hyväpalkkaista työtä on ollut Helsingissä aiemaa enemmän tai palkat ovat Helsingissä nousseet muuta maata nopeammin.

Palkkasumma eli kaikkien palkkaa saaneiden yhteenlaskettujen palkkojen summa kasvoi vuosina 2021 ja 2022 Helsingissä keskimäärin samaa vauhtia kuin koko maassa, Uudellamaalla ja Vantaalla. Erityisesti Tampereella, mutta myös Espoossa, Oulussa ja Turussa palkkasumman kasvu oli hieman Helsinkiä nopeampaa. Tämä selittyy suurelta osin väestönkasvuun liittyvillä tekijöillä. Näissä kaupungeissa myös palkkaa saaneiden määrä kasvoi vuosina 2021 ja 2022 Helsinkiä nopeammin.

Uusimmat artikkelit

Äiti ja kaksi pientä lasta Kalasatamassa talon edessä. Tyttö on potkulaudalla ja poika pienellä pyörällä.
29.6.2023
Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman tavoitteeksi asetettiin vuonna 2020 luoda asumisen kohtuuhintaisuuden analysointiin ja seurantaan mittaristo, jolla voidaan verrata asumisen kustannuksia erilaisille asuntokunnille kaupungin eri alueilla ja eri asumismuodoissa. Tutkimuksessa...
2.6.2023
Asuinalueiden välinen muuttoliike Helsingissä on volyymiltaan merkittävää, ja vuosittain Helsingin osa-alueiden välillä ja sisällä muutetaan useammin kuin Helsingin rajojen yli. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Helsingin sisäisen muuttoliikkeen valikoitumista vuosina 2010-2020. Tutkimuksessa...
19.12.2022
Helsingin tilastollinen vuosikirja kokoaa yhteen laajan joukon eri ilmiöalueita kuvaavia tilastotietoja. Näin se antaa monipuolisen ja luotettaviin tilastotietoihin perustuvan kuvauksen Helsingistä ja helsinkiläisistä. Helsinkiä kuvaavien tietojen ohella vuosikirjassa esitetään vertailutietoja...
15.12.2022
Ulkomaalaistaustaisten määrä ja osuus väestöstä ovat kasvaneet pääkaupunkiseudulla
nopeasti. Siksi Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit seuraavat
maahanmuuttajien kotoutumista ja heidän lastensa menestymistä elämässä.
Tämä raportti päivittää kotoutumisen tilannekuvaa...
12.8.2022
On mahdollista, että jalkapallon Super Cup -ottelun seurauksena kaupunkiin jäi enemmän matkailutuloja kuin esimerkiksi koko kesän risteilyturismista joinakin koronapandemiaa edeltävinä vuosina.