Hyppää pääsisältöön

Jalankulkijamäärät

Jalankulkijamääriä seurataan kesällä tehtävillä käsilaskennoilla sekä ympäri vuoden käytössä olevilla laskentalaitteilla. Vuonna 2022 laskimista viisi sijaitsi kantakaupungissa, yksi Malmilla ja yksi Itäkeskuksessa. Jatkuvien laskentatietojen avulla saadaan taustatietoa jalankulun ajallisista ja vuodenajan mukaisista vaihteluista.

Jalankulku on selvästi vähemmän riippuvaista vuodenajasta kuin pyöräily. Perinteisesti joulukuu ja kesäkuukaudet ovat olleet vilkkaimpia kävelykuukausia ydinkeskustassa. Erityisesti elokuussa ulkomaisten turistien määrä on ollut suurimmillaan. Joulun ostoskausi on tuonut keskimääräistä enemmän jalan tapahtuvaa asiointia keskustaan. Vuosina 2020-2021 jalankulkijamääriin vaikutti ennen kaikkea koronaepidemia ja siihen liittyvät rajoitukset ja suositukset. Erityisesti etätyösuositus vaikutti keskustan jalankulkijamääriin, kun etätyöhön jääneiden asiointi ja liikkuminen tapahtuivat pääasiassa asuinalueiden läheisyydessä. Esikaupungeissa ja kantakaupungin asuinalueilla vähennys ei ollut aivan yhtä suuri kuin ydinkeskustassa.

Aleksanterinkadun pisteen, joka mittaa jalankulkijamääriä kadun pohjoispuolella lähellä Mikonkadun kulmaa, ohitti 2,66 miljoonaa jalankulkijaa vuonna 2022. Määrä nousi 36 prosenttia vuodesta 2021, jolloin jalankulkijoita oli yhteensä 1,95 miljoonaa. Keskimäärin jalankulkijoita oli vuorokaudessa 7 300 vuonna 2022. Vuonna 2021 jalankulkijoita oli vuorokaudessa keskimäärin 5 300. Aiempina vuosina 2018–2020 vuorokauden keskimääräinen jalankulkijamäärä on vaihdellut 5 300 ja 10 300 välillä, kun tarkastellaan koko vuotta. Alhaisemmat vuodet jalankulkumääriltään olivat 2020 ja 2021, jolloin koronaepidemian vaikutus keskustan kävijämääriin oli suuri. Vuonna 2022 koronaepidemia ei enää vaikuttanut yhtä suuresti laskentapisteen kävijämääriin, vaikka epidemian edeltävää tasoa ei vielä saavutettu.

Vuonna 2022 Aleksanterinkadun vilkkain jalankulkukuukausi oli joulukuu, jolloin laskentapisteen ohitti keskimäärin 10 000 jalankulkijaa vuorokaudessa. Kuukausi oli kahta edellistä vuotta vilkkaampi. Toinen jalankulkijoiden määrällinen huippu Aleksanterinkadulla koettiin kesäkuukausina. Kesä-elokuussa Aleksanterinkadulla kulki keskimäärin 8 600 kävelijää vuorokaudessa. Kyseisinä kuukausina nousua vuoden 2021 jalankulkumäärästä (5 700) tapahtui 50 %. Vuonna 2022 hiljaisin kuukausi oli tammikuu, jolloin laskentapisteen ohitti keskimäärin 4 600 jalankulkijaa vuorokaudessa.