Hyppää pääsisältöön

Jalankulkijamäärät

Jalankulkijamääriä seurataan kesällä tehtävillä käsilaskennoilla sekä ympäri vuoden käytössä olevilla kahdeksalla laskentalaitteilla. Laskimista kuusi sijaitsee keskustassa, yksi Malmilla ja yksi Itäkeskuksessa. Jatkuvien laskentatietojen avulla saadaan taustatietoa jalankulun ajallisista ja vuodenajan mukaisista vaihteluista.

Jalankulku on selvästi vähemmän riippuvaista vuodenajasta kuin pyöräily. Perinteisesti joulukuu ja kesäkuukaudet ovat olleet vilkkaimpia kävelykuukausia ydinkeskustassa. Erityisesti elokuussa ulkomaisten turistien määrä on ollut suurimmillaan. Joulun ostoskausi on tuonut keskimääräistä enemmän jalan tapahtuvaa asiointia keskustaan. Vuonna 2020 jalankulkijamääriin vaikutti ennen kaikkea koronaepidemia ja siihen liittyvät rajoitukset ja suositukset. Erityisesti etätyösuositus vaikutti keskustan jalankulkijamääriin, kun etätyöhön jääneiden asiointi ja liikkuminen tapahtuivat pääasiassa asuinalueiden läheisyydessä. Esikaupungeissa ja kantakaupungin asuinalueilla vähennys ei ollut yhtä suuri kuin ydinkeskustassa.

Aleksanterinkadun pisteen, joka mittaa jalankulkijamääriä kadun pohjoispuolella lähellä Mikonkadun kulmaa, ohitti 1,98 miljoonaa jalankulkijaa vuonna 2020. Määrä laski 43 % vuodesta 2019, jolloin jalankulkijoita oli yhteensä 3,47 miljoonaa. Jalankulkijamäärien vähenemiseen vaikutti ennen kaikkea koronaepidemia ja siihen liittyvät rajoitukset ja suositukset. Keskimäärin vuorokaudessa jalankulkijoita oli 5 400 vuonna 2020. Vuonna 2019 jalankulkijamäärä väheni edellisvuodesta 7 %, mihin vaikutti osaltaan kiinteistöremontti samalla katuosuudella. Vuonna 2019 jalankulkijoita oli vuorokaudessa keskimäärin 9 500. Aiempina vuosina 2015-2018 vuorokauden keskimääräinen jalankulkijamäärä on vaihdellut 10 300 ja   10 800 välillä.

Vuonna 2020 Aleksin vilkkain jalankulkukuukausi oli tammikuu, jolloin laskentapisteen ohitti keskimäärin 9 100 jalankulkijaa vuorokaudessa. Kuukausi oli edellisvuotista vilkkaampi. Helmikuu puolestaan oli aiempia vuosia hieman hiljaisempi. Jalankulkijamäärät romahtivat maaliskuussa alle puoleen vuoden 2019 luvuista koronaepidemian levittyä Suomeen täysimääräisesti ja rajoitustoimien astuttua voimaan. Huhtikuu oli vuoden hiljaisin kuukausi Aleksanterinkadulla, keskimäärin vain 1 700 jalankulkijaa vuorokaudessa, yli 80 % vähemmän kuin vuoden 2019 huhtikuussa. Jalankulkijamäärät elpyivät jonkin verran kesäkuukausiksi, mutta syksyn ja epidemian toisen aallon edetessä keskimääräiset vuorokauden luvut painuivat jälleen alle 5 000 jalankulkijaan.

Malmin asemalla Kirkonkyläntien bussiterminaalista junien laiturialueelle johtavan portaikon ylätasanteella sijaitsevan laskentapisteen laskentatulokset kuvaavat esikaupunkialueen asemanseudun jalankulkua sekä joukkoliikenteen käyttöä.

Vuonna 2020 pisteen ohitti yhteensä 1,61 miljoonaa jalankulkijaa, mikä oli 34 % vähemmän kuin vuonna 2019. Vuoden keskimääräinen jalankulkijamäärä vuorokaudessa oli 4 400. Vuonna 2019 pisteen ohitti yhteensä 2,43 miljoonaa jalankulkijaa, keskimäärin 6 700 vuorokaudessa. Aiempina vuosina keskimääräinen jalankulkijamäärä on ollut 6 500-6 600 vuorokaudessa.

Verrattuna kantakaupungin ja erityisesti Aleksanterinkadun laskentapisteen jalankulkijamäärien vuosijakaumaan, Malmin tilanne on ollut normaalitilanteessa lähes päinvastainen: määrät ovat tippuneet loma-aikoina, kesäkuukausina sekä joulukuussa. Muina vuodenaikoina pisteen jalankulkijamäärien kuukausivaihtelu on ollut vähäisempää ja tuloksissa on painottunut arkiliikkuminen.

Vuonna 2020 vilkkain kuukausi Malmilla oli helmikuu, jolloin jalankulkijoita oli vuorokaudessa keskimäärin noin 7 000. Tammikuu ja helmikuu olivat edellisvuotta vilkkaampia. Jalankulkijamäärät laskivat maaliskuussa vajaalla kolmanneksella edellisvuodesta koronaepidemian vaikutuksesta. Alimmillaan Malmin aseman laskentapisteen määrät olivat huhtikuussa, noin 2 700 jalankulkijaa vuorokaudessa. Vähennys edellisen vuoden huhtikuuhun verrattuna oli reilu 60 %. Kesäkuukausina määrät lähenivät normaalia vähenemän ollessa noin kolmanneksen edellisvuoden kesä-, heinä- ja elokuusta. Loppuvuotta kohden ero normaaliin taas kasvoi, joulukuussa jalankulkijamäärä putosi jälleen alle 4 000 vuorokaudessa.