Hyppää pääsisältöön

Koulutukseen osallistuminen ja kouluolot

Jokaiselle lapselle tulee turvata sujuva polku aina varhaiskasvatuksesta peruskouluun ja toiselle asteelle. Näin taataan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet tavoitella toiveittensa mukaista asemaa yhteiskunnassa. Aiempaa useampi helsinkiläislapsi osallistuu varhaiskasvatukseen.  Nuorten koulutuspoluissa on väestöryhmittäisiä eroja ja osalla peruskoulun ja toisen asteen välinen nivelvaihe kestää kauemmin. Helsingissä on muuta maata suurempi osuus korkeakoulutettuja nuoria, mutta toisaalta myös heitä, jotka ovat pelkän peruskoulun varassa. Suurin osa helsinkiläislapsista pitää koulunkäynnistä ja kokee koulun ilmapiirin hy
väksi.