Hyppää pääsisältöön

Väestöennuste ikäluokittain

  • Väestöennusteen mukaan Helsingin väestönkehitystä määrittelee tulevina vuosina erityisesti väestön ikääntyminen.  
  • Vanhimmat ikäluokat kasvavat lähivuosikymmeninä huomattavasti. Nuorimmissa ikäluokissa kasvu jäänee maltillisemmaksi. 
  • Aivan lähivuosina myös 30–44-vuotiaiden ikäryhmä kasvaa selvästi, mutta sen kasvu pysähtyy ensi vuosikymmenellä.  

Alle 15-vuotiaiden lasten määrän ennustetaan kasvavan Helsingissä maltillisesti lähivuosikymmeninä. Vuonna 2021 ryhmään kuului hieman yli 94 000 lasta, ja 100 000 lapsen raja ylittyy vuonna 2037. Vuonna 2050 lapsia on noin 10 000 henkeä enemmän kuin ennustekauden alussa. Nuoria eli 15–29-vuotiaita oli vuoden 2021 lopussa noin 130 500 henkeä, ja tämän ikäryhmän ennustetaan kasvavan selvästi 2030-luvun puoliväliin saakka, jonka jälkeen ikäryhmän kasvu hidastuu selkeästi.   

30–44-vuotiaiden ikäryhmä kasvaa lähivuosina selvästi, mutta kasvu pysähtyy 2030-luvulla. Vuonna 2050 ikäryhmä on kasvanut nykyisestä 164 000 hengestä 183 000 henkeen. 45–59-vuotiaiden ikäryhmä kasvaa huomattavasti 2020- ja 2030-luvuilla, mutta kasvu hidastuu ja ikäluokkaan kuuluvien määrä pysyttelee lähes samalla tasolla pitkälle 2050-luvulle saakka. Ikäluokkaan kuuluvien määrä kasvaa nykyisestä 118 000 hengestä reilulla 40 000 hengellä vuoteen 2050 mennessä.  

60–74-vuotiaiden ikäryhmä kasvaa maltillisesti aina 2030-luvun puoliväliin saakka, mutta kasvu kiihtyy 2040-luvulla. Vuonna 2050 ikäryhmä on kasvanut 36 000 hengellä nykyisestä 98 000 hengestä. Ennustekaudella 2022–2060 sekä suhteellisesti että väestömäärällisesti eniten kasvaa 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmä. Vanhimman ikäryhmän koko kasvaa nykyisestä 53 300 hengestä yli 91 000 henkeen vuoteen 2050 mennessä.