Hyppää pääsisältöön

Väestöennuste ikäluokittain

  • Väestöennusteen mukaan Helsingin väestönkehitystä määrittelee tulevina vuosina erityisesti väestön ikääntyminen.   
  • Vanhimmat ikäluokat kasvavat lähivuosikymmeninä huomattavasti. Nuorimmissa ikäluokissa kasvu jäänee maltillisemmaksi.  
  • Aivan lähivuosina myös 45–59-vuotiaiden ikäryhmä kasvaa selvästi eniten. 

Alle 15-vuotiaiden lasten määrän ennustetaan kasvavan Helsingissä maltillisesti lähivuosikymmeninä. Vuonna 2022 ryhmään kuului hieman yli 94 000 lasta, ja 100 000 lapsen raja ylittyy vuonna 2037. Vuonna 2040 lapsia on noin 8 000 henkeä enemmän kuin ennustekauden alussa. Nuoria eli 15–29-vuotiaita oli vuoden 2022 lopussa noin 130 800 henkeä, ja tämän ikäryhmän ennustetaan kasvavan selvästi 2030-luvun puoliväliin saakka, jonka jälkeen ikäryhmän kasvu hidastuu selkeästi.    

30–44-vuotiaiden ikäryhmä kasvaa lähivuosina selvästi, mutta kasvu pysähtyy 2030-luvulla. Vuonna 2040 ikäryhmä on kasvanut nykyisestä vajaasta 167 000 hengestä reiluun 180 000 henkeen. 45–59-vuotiaiden ikäryhmä kasvaa huomattavasti 2020- ja 2030-luvuilla, mutta kasvu hidastuu ja ikäluokkaan kuuluvien määrä pysyttelee lähes samalla tasolla pitkälle 2050-luvulle saakka. Ikäluokkaan kuuluvien määrä kasvaa nykyisestä 118 000 hengestä reilulla 44 000 hengellä vuoteen 2040 mennessä.   

60–74-vuotiaiden ikäryhmä kasvaa maltillisesti aina 2030-luvun puoliväliin saakka, mutta kasvu kiihtyy 2040-luvulla. Vuonna 2040 ikäryhmä on kasvanut 10 000 hengellä nykyisestä 98 000 hengestä, mutta vuonna 2040-luvulla kasvua on lähes 30 000 henkeä.  Ennustekaudella 2022–2060 sekä suhteellisesti että väestömäärällisesti eniten kasvaa 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmä. Vanhimman ikäryhmän koko kasvaa nykyisestä 55 600 hengestä yli 84 000 henkeen vuoteen 2050 mennessä ja vuonna ikäryhmään kuuluu jo 93 000 henkeä.