Hyppää pääsisältöön

Asuntojen vuokrat

  • Asuntojen vuokrat nousivat Helsingissä hiukan yli prosentilla vuonna 2023. Nousu on suhteellisesti nopeinta keskustan ulkopuolella ja osassa lähiövyöhykkeestä, mutta korkeimpia vuokria maksetaan keskusta-alueella. 
  • Asuntojen keskimääräinen vuokrataso vaihtelee yleensä vähemmän kuin asuntojen myyntihinnat. 
  • Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kysyntä on pandemian myötä heikentynyt ja vapaana on edelleen yli puolta enemmän vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja kuin pandemiaa edeltävänä aikana.

 

Asuntojen vuokrien kehitys on asuntojen hintakehitystä vakaampaa. Tämä on seurausta siitä, että asuntojen vuokria voidaan lainsäädännön mukaan nostaa vain joko kerran vuodessa tai uutta vuokrasopimusta solmittaessa. Kuitenkin myös asuntojen vuokrat ovat nousseet kaikilla Helsingin kalleusalueilla. Kalleimpia vuokria maksetaan keskustassa ja sen tuntumassa kalleusalueilla 1 ja 2, kun taas lähiövyöhykkeellä eli kalleusalueilla 3 ja 4 vuokrat ovat matalampia. Vuokrat ovat kuitenkin nousseet suhteellisesti nopeimmin kalleusalueilla 4 ja 2. Kaupungin rajojen tuntumassa, kalleusalueella 4, asuntojen vuokrien ollessa pienempiä, on euromääräinen vuokriennousu jäänyt kohtuullisen pieneksi verrattuna kaupungin ytimeen.  

Avaa kartta: Helsingin kalleusalueet

Asuntojen vuokrat nousivat hiukan yli prosentilla vuonna 2023 (vuoden 2015 indeksillä mitattuna). Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat ovat huomattavasti ARA-vuokra-asuntoja korkeammat. Edullisimpia vuokria Helsingissä maksetaan kaupungin omassa vuokra-asuntoyhtiössä, Helsingin kaupungin asuntojen (Heka) asunnoissa. 

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kysyntä alkoi heiketä syksyllä 2020 koronaviruspandemian myötä, ja vuonna 2021 vapaiden tai vapautumassa olevien kohteiden määrä lisääntyi huomattavasti pandemiaa edeltäneeseen aikaan nähden. Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja oli edelleen loppuvuodesta 2023 vapaana tai vapautumassa reilua puolta enemmän kuin pandemiaa edeltävänä aikana. Tämä on pidentänyt myös vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen markkinointiaikoja.

Uusimmat artikkelit

2.6.2023
Viime vuosien maailmanlaajuiset mullistukset ovat heijastuneet kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin, myös asumiseen ja rakentamiseen. Koronaviruspandemian aikana etätyö yleistyi entisestään ja liikkumisen tavat muuttuivat, ja esimerkiksi monipaikkaisen työskentelyn on arvioitu säilyvän yleisenä...
20.2.2023
Katsaus on pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinoita monipuolisesti kuvaava vuosittain julkaistava ajankohtaisraportti. Kiinteistösijoitusmarkkinat ovat viime vuosina houkutelleet runsaasti pääomia ennätysmatalien korkojen ja rahoitusmarkkinoiden korkean likviditeetin siivittämänä. Vuonna 2022...
20.1.2022
Asuntojen hinta- ja vuokrakehitystä sekä asuntokauppaa Helsingissä seurataan tiiviisti. Vuosittain kehityksestä julkaistaan edellisen vuoden tilastokatsaus, joka perehtyy edellisen vuoden ja pidemmän aikavälin kehitykseen. Vuonna 2020 asuntokauppa kävi vilkkaana koronaviruspandemiasta huolimatta....
24.9.2021
Julkaisussa esitetään Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun uudet väestöennusteet 2020–2060 ja Helsingin osa-alueittainen ennuste 2020–2036. Väestöennuste laadittiin myös ruotsinkielisestä väestöstä. Väestöennusteen tulokset esitellään palvelujen suunnittelun kannalta merkittävimmistä ikäryhmistä...
4.6.2021
Segregaation ehkäiseminen on teema, joka toistuu kaupunkien toimintasuunnitelmissa. Erilaisten hallintamuotojen sekoittaminen on eräs keino, jolla segregaatioon on yritetty puuttua. Käytännössä tämä on tarkoittanut päätöksiä muun muassa sitä, miten julkisin varoin tuettu vuokrakanta sijoitetaan:...