Hyppää pääsisältöön

Asuntotuotanto

  • Helsinkiin valmistui vuoden 2022 aikana yhteensä 6 047 asuntoa. 
  • Yleisin asuntotyyppi rakentuu kerrostaloon ja käsittää yksi tai kaksi huonetta. 
  • Asuntotuotannosta reilu kolmannes on säädeltyä eli esimerkiksi valtion tukemaa vuokra-asumista ja Hitas-asuntoja

Asuntorakentaminen oli Helsingissä koronaviruspandemiasta huolimatta korkealla tasolla vuosien 2020 ja 2021 aikana, jolloin ylitettiin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman eli AM-ohjelman mukainen 7 000 valmistuneen asunnon vuotuinen tavoite. Vuonna 2022 asuntorakentamisen volyymi tasaantui edeltävien vuosien huippulukemista. Korkojen nousu, nopea inflaatio ja talouden epävarmuudet vähensivät sekä kuluttaja- että sijoittajakysyntää asuntomarkkinoilla. Nopeasti kasvaneet rakennuskustannukset haastoivat myös säännellyn tuotannon toteuttamista. Kaupunkiin valmistui vuoden 2022 aikana yhteensä 6 047 asuntoa, joista suurin osa eli 5 534 asuntoa rakentui uudistuotantona ja laajennuksina. Käyttötarkoituksen muutosten kautta syntyi 513 asuntoa. Kerrosalaa asumiseen valmistui yhteensä noin 430 000 kerrosneliömetriä.

Aloitettujen ja rakennusluvitettujen asuntojen määrissä oli vastaavasti laskua edeltäviin vuosiin verrattuna. Vuoden aikana aloitettiin 5 134 asunnon rakentaminen, joista käyttötarkoituksen muutoksia oli 239 asuntoa. Rakennusluvitettuja asuntoja oli 5 809. Rakenteilla olevan asuinkerrosalan määrä laski huhtikuusta alkaen ollen vuoden lopussa noin 745 000 kerrosneliömetrin tuntumassa. Vuoden lopussa rakenteilla oli kuitenkin yhä noin 10 000 asuntoa. Rakenteilla olevien asuntojen määrä nousi nykyiselle tasolleen jo vuoden 2018 aikana. 

Uustuotantona ja laajennusten kautta valmistuneista asunnoista noin 90 prosenttia valmistuu kerrostaloihin. Eniten rakennetaan kaksioita ja yksiöitä, joiden osuus kattaa yli puolet vuosittaisesta asuntotuotannosta. Pieniä asuntoja rakentuu paljon etenkin vapaarahoitteisessa omistus- ja vuokra-asuntotuotannossa. Isompien perheasuntojen osalta kolme huonetta käsittävien asuntojen osuus on ollut hieman yli 20 prosenttia ja neljä huonetta tai enemmän huoneita käsittävien asuntojen osuus lähelle 20 prosenttia vuotuisesta kokonaistuotannosta. Runsaasta pienasuntotuotannosta johtuen asuntojen keskikoko on laskenut Helsingin asuntotuotannossa 55,7 neliömetriin. 

Asuntotuotannosta yli puolet on 2010-luvulla ollut sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntokohteita. Noin 20 prosenttia on kuulunut niin sanotun välimuodon säännellyn asuntotuotannon piiriin (käytännössä Hitas- ja hintakontrolloituja asuntoja sekä asumisoikeusasuntoja). Valtion tukemien pitkän korkotuen ARA-vuokra-asuntojen sekä ARA-asumisoikeusasuntojen osuus oli 25 prosenttia kaikista uustuotantona ja laajennuksin valmistuneista asunnoista vuonna 2022. Näistä Helsingin kaupungin rakennuttamien vuokra-asuntojen osuus oli noin 14 prosenttia.

.

Uusimmat artikkelit

1.6.2023
Rakentaminen keskittyy Suomessa yhä enemmän Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle ja Tampereelle. Näihin kaupunkeihin sijoittui noin 43 prosenttia vuosina 2015–2021 koko maassa rakennetusta asuntopinta-alasta. Asuntotuotannon vuosittainen määrä oli ajanjaksolla lähes kaksinkertainen verrattuna vuosiin...
14.6.2022
Helsingissä asuinrakentamisen tahti oli jälleen korkealla tasolla vuonna 2021 jatkuneesta koronapandemiasta huolimatta. Vuoden aikana valmistui yhteensä 7 105 asuntoa, joista 96 prosenttia eli 6 815 asuntoa valmistui uustuotantona ja laajennuksina sekä loput 290 asuntoa käyttötarkoituksen...
6.3.2015
Asuntotuotannon määrään ja rakenteeseen kohdistuvat tavoitteet ovat muuttuneet paljon viime vuosikymmenten aikana. Talouden tila, tonttimaan riittävyys sekä muutokset Helsingin väestönkasvussa ovat muokanneet tavoitteita. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan Helsingin asuntotuotantotavoitteiden...