Hyppää pääsisältöön

Lapsiperheiden toimeentulo

  • Helsinkiläisissä lapsiperheissä käytettävissä olevat tulot ovat korkeammat kuin helsinkiläisillä keskimäärin. 
  • Yksinhuoltajanaisten perheissä tulotaso jää selvästi paitsi muiden lapsiperheiden myös koko väestön tasoa pienemmäksi. 
  • Pienituloisuus ja toimeentulotuen piirissä oleminen on lapsiväestössä koko väestöä yleisempää ja koskettaa erityisesti ulkomaalaistaustaisia helsinkiläislapsia. 

Helsinkiläisissä lapsiperheissä tulot ovat korkeammat kuin helsinkiläisillä keskimäärin. Siinä missä keskivertohelsinkiläisen käytettävissä olevat tulot ovat 28 000 euroa vuodessa (asuntokuntien kulutusyksikkökohtaisten rahatulojen mediaani vuonna 2021), kahden huoltajan mutta alle kolmen lapsen lapsiperheissä vuositulot ylsivät jopa 35 600 euroon. Jos lapsia oli vähintään kolme, käytettävissä olevat tulot ovat tässä perhetyypissä pienemmät, 26 400 euroa kulutusyksikköä kohden. Yksinhuoltajaperheissä vastaavat tulot olivat vain 21 400 euroa (alle kolmen lapsen perheissä) ja 18 100 (yli kolmen lapsen perheissä).

Helsinkiläisistä alle 18-vuotiaista 13 prosenttia (13 800 lasta) eli pienituloisessa1 perheessä vuonna 2021. Pienituloisuus koskettaa erityisesti ulkomaalaistaustaisia helsinkiläislapsia. Lähes joka kolmas ulkomaalaistaustainen helsinkiläislapsi eli pienituloisuusrajan alapuolella, kun suomalaistaustaisista lapsista vastaava osuus oli seitsemän prosenttia. Perustoimeentulotuen piirissä oleminen on yleisempää lapsiväestössä kuin koko väestössä keskimäärin. Etenkin pienet alle kouluikäiset lapset elävät muita useammin perustoimeentulotukea saaneessa kotitaloudessa.

Kolme neljästä helsinkiläisestä lapsiperheestä kokee menojen kattamisen tuloilla vähintäänkin melko helpoksi. Hankaluuksia tulojen riittävyyden kanssa koki kuitenkin joka neljäs helsinkiläinen lapsiperhe: kahden aikuisen lapsiperheistä 21 prosenttia ja yhden aikuisen lapsiperheistä 36 prosenttia. Lapsiperheisiin kuuluvista 11 prosenttia oli jättänyt rahanpuutteen vuoksi käymättä lääkärissä, 10 prosenttia pelännyt ruoan loppuvan ennen kuin saa lisää rahaa ja 8 prosenttia joutunut tinkimään lääkkeiden ostosta rahan vuoksi.