Hyppää pääsisältöön

Kasvuyritykset

  • Helsingin seutu on Suomen merkittävin kasvuyritysten keskittymä, jossa toimii noin 40 prosenttia suomalaisista kasvuyrityksistä. 
  • Helsinki on nostanut mainettaan startup-yritysten keskuksena ja riskirahoituksen kohdealueena. Startupien ja kasvuyritysten saama rahoitusmäärä on moninkertaistunut muutamassa vuodessa.

Kasvuyritykset luovat uusia työpaikkoja ja talouskasvua sekä uudistavat yritystoimintaa ja elinkeinorakennetta. Helsingin seutu on Suomen merkittävin kasvuyritysten keskittymä. Helsingin seudulla toimii noin 40 prosenttia kaikista maan kasvuyrityksistä. Kasvuyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka lähtötyöllisyys on vähintään kymmenen henkilöä ja joka ylittää 20 prosentin keskimääräisen vuosikasvun kolmen vuoden mittaisen seurantajakson aikana. 

Seurantajakson 2017–2020 aikana Helsingin seudulla toimi 418 kasvuyritystä, joiden henkilöstö kasvukauden lopussa oli yhteensä noin 47 800 työntekijää ja liikevaihto 11,4 miljardia. Helsingin seudun kasvuyrityksissä työskenteli 53 prosenttia koko maan kasvuyritysten henkilöstöstä, ja ne tuottivat 63 prosenttia kasvuyritysten valtakunnallisesta liikevaihdosta.  Lisäksi jakson aikana kasvua henkilöstössä oli noin 147 prosenttia ja liikevaihdossa 54 prosenttia. Edelliseen seurantajaksoon (2016–2019) verrattuna jakson 2017–2020 työllistetyn henkilöstön määrä väheni noin 10 000 henkilöllä, mikä voi olla seurausta koronapandemiasta. Myös kasvuyritysten määrä väheni edelliseen kauteen verrattuna noin 20 prosenttia. 

Helsingin seudulla kasvuyritykset loivat noin 28 500 uutta työpaikkaa seurantajakson 2017–2020 aikana. Liikevaihdon lisäys oli puolestaan hieman alle 4 miljardia. Koronapandemian voidaan olettaa vaikuttaneen työpaikkojen ja liikevaihdon kasvuun, sillä verrattuna edeltävään seurantajaksoon 2016–2019 työpaikkojen määrän kasvu jäi noin 7 400 henkilöä pienemmäksi ja liikevaihdon kasvu supistui noin miljardilla eurolla. Seurantajaksosta 2014–2017 lähtien henkilöstömäärät ja liikevaihto helsinkiläisissä kasvuyrityksissä ovat kasvaneet merkittävästi nopeammin kuin sitä aikaisempien seurantajaksojen aikana. Erityisesti liikevaihdon osalta kasvukausi 2014–2017 merkitsi suurta nousua, yhteensä 9,7 miljardia.

Helsingin maine on ollut myös vahvistunut startup-yritysten ja riskirahoituksen kohdealueena. Seudulla on vahva osaajapohja ja hyvät liike-elämän sekä tutkimusmaailman verkostot. Vuonna 2021 Helsingissä startupit ja kasvuyritykset keräsivät rahoitusta noin 994 miljoonaa euroa ja vuoden 2022 ensimmäisten kuukausien aikana rahoitusta on kertynyt jo 647 miljoonaa euroa. Rahoituksen keskimäärä sijoituskierrosta kohden on kasvanut vuoden 2018 noin kolmesta miljoonasta noin 16 miljoonaan vuonna 2021. 

Uusimmat artikkelit

12.1.2023
Tapahtumien vaikuttavuutta arvioidaan useilla eri menetelmillä, joista luotettavimmat ovat yleensä työläimpiä. Tulosten uskottavuus riippuu käytössä olevien aineistojen laadusta ja avoimista laskelmista, oli kyse sitten mistä menetelmästä tahansa. Tapahtuma-alalla aineistojen laatu on usein ollut...
26.1.2022
Etätyötä tekevien osuus on kasvanut Suomessa pitkään, ja koronapandemian vaikutukset ovat vauhdittaneet kasvua entisestään. Kaikkiin ammatteihin etätyö ei sovellu, ja voidaan olettaa entistä laajemman etätyön jäävän normiksi lähinnä tietyn tyyppisissä tehtävissä kuten korkean osaamistason...
14.12.2021
Helsingin elinkeinoelämä on erittäin palveluvaltainen, ja palveluyritysten lukumäärä ja henkilöstömäärä on myös viime vuosina noussut. Sen sijaan yritysten liikevaihdon kehitys on palvelusektorilla ollut heikkoa, ja myös koronapandemian vaikutukset rapauttavat liikevaihtoa. Artikkelissa...
4.10.2021
Useimmat helsinkiläiset – kuten muutkin suomalaiset – ovat osallistuneet johonkin jakamistalouden piiriin kuuluvista toiminnoista, kuten käytetyn tavaran tai hävikkiruoan kauppaan, vertaisapuun taikka auton yhteiskäyttöön. Jakamistaloutta koskevasta kyselytutkimuksesta on saatu entistä kattavampaa...
24.9.2021
Julkaisussa esitetään Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun uudet väestöennusteet 2020–2060 ja Helsingin osa-alueittainen ennuste 2020–2036. Väestöennuste laadittiin myös ruotsinkielisestä väestöstä. Väestöennusteen tulokset esitellään palvelujen suunnittelun kannalta merkittävimmistä ikäryhmistä...