Hyppää pääsisältöön

Kasvuyritykset

 

  • Helsingin seutu on Suomen merkittävin kasvuyritysten keskittymä, jossa toimii yli 40 prosenttia suomalaisista kasvuyrityksistä. 
  • Helsingin seudulla syntyy noin puolesta koko maan kasvuyritysten luomasta uudesta liikevaihdosta ja työllisyydestä.

Helsingin seutu on Suomen merkittävin kasvuyritysten keskittymä. Kasvuyritykset luovat uusia työpaikkoja ja talouskasvua sekä uudistavat yritystoimintaa ja elinkeinorakennetta.  Vajaat viisi prosenttia kaikista Suomessa toimivista, vähintään 10 henkeä työllistävistä yrityksistä on virallisen määritelmän mukaisia kasvuyrityksiä. 

Lue määritelmä: Kasvuyritykset

Kasvavien kaupunkialueiden maakuntien – Helsinki, Turku, Oulu ja Tampere – yhteenlaskettu osuus koko maan kasvuyritysten henkilöstöstä on melkein 75 prosenttia ja liikevaihto-osuus noin 72 prosenttia. Viime vuosien kehitystä Suomessa kuvaa kasvuyrityskannan vähentyminen ja kasvuyritysten yhä tiiviimpi keskittyminen kaupunkiseuduille.

Helsingin seudun toimialarakenne on kasvuyritysten osalta muun Suomen tavoin melko laajapohjainen. Muutamat toimialat ovat alueella kuitenkin erityisen yleisiä verrattuna muuhun Suomeen. Informaatio- ja viestintäalan, kiinteistöalan ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan kasvuyrityksistä reilusti yli puolet sijaitsee Helsingin seudulla. 

Etenkin informaatio- ja viestintäalan merkitys Helsingille on suuri. Toimialalla liikkuu suuria kansainvälisiä yrityksiä, jotka ovat vakiinnuttaneet asemansa Suomessa ja joiden toimipiste sijaitsee ensisijaisesti Helsingissä tai Espoossa. Menestyvien kansainvälisten teknologiayritysten toiminta pääkaupunkiseudulla tehostaa myös kotimaisten yritysten liiketoimintaa ja luo edellytyksiä niiden kilpailukyvyn kasvulle. 

 

Uusimmat artikkelit

''''
15.11.2023
Pääkaupunkiseutu muodostaa Suomen tasolla ainutlaatuisen startup- ja kasvuyritysten verkoston. Suurin osa pääomasijoituksia keräävistä yrityksistä on Helsingissä tai Espoossa. Sijoitukset aloittaviin ja kasvua hakeviin yrityksiin ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Erityisesti suuren...
28.6.2023
Helsingin seutu vastaa noin puolesta koko maan kasvuyritysten luomasta uudesta liikevaihdosta ja työllisyydestä. Kasvuyritysten alueellinen keskittyminen korostuu Helsingin kaupungissa, jossa kasvuyritysten taloudellinen painoarvo on nousussa. Julkaisussa tarkastellaan Helsingin kasvuyritysten...
12.1.2023
Tapahtumien vaikuttavuutta arvioidaan useilla eri menetelmillä, joista luotettavimmat ovat yleensä työläimpiä. Tulosten uskottavuus riippuu käytössä olevien aineistojen laadusta ja avoimista laskelmista, oli kyse sitten mistä menetelmästä tahansa. Tapahtuma-alalla aineistojen laatu on usein ollut...
26.1.2022
Etätyötä tekevien osuus on kasvanut Suomessa pitkään, ja koronapandemian vaikutukset ovat vauhdittaneet kasvua entisestään. Kaikkiin ammatteihin etätyö ei sovellu, ja voidaan olettaa entistä laajemman etätyön jäävän normiksi lähinnä tietyn tyyppisissä tehtävissä kuten korkean osaamistason...
14.12.2021
Helsingin elinkeinoelämä on erittäin palveluvaltainen, ja palveluyritysten lukumäärä ja henkilöstömäärä on myös viime vuosina noussut. Sen sijaan yritysten liikevaihdon kehitys on palvelusektorilla ollut heikkoa, ja myös koronapandemian vaikutukset rapauttavat liikevaihtoa. Artikkelissa...
4.10.2021
Useimmat helsinkiläiset – kuten muutkin suomalaiset – ovat osallistuneet johonkin jakamistalouden piiriin kuuluvista toiminnoista, kuten käytetyn tavaran tai hävikkiruoan kauppaan, vertaisapuun taikka auton yhteiskäyttöön. Jakamistaloutta koskevasta kyselytutkimuksesta on saatu entistä kattavampaa...