Hyppää pääsisältöön

Kasvuyritykset Helsingissä

Helsingin seutu vastaa noin puolesta koko maan kasvuyritysten luomasta uudesta liikevaihdosta ja työllisyydestä. Kasvuyritysten alueellinen keskittyminen korostuu Helsingin kaupungissa, jossa kasvuyritysten taloudellinen painoarvo on nousussa. Julkaisussa tarkastellaan Helsingin kasvuyritysten tilannetta, taloudellista merkitystä, alueellista sijoittumista ja toimialarakennetta. Kasvuyritysten kartoitus tukee Helsingin yritystoiminnan ja sen myötä taloudellisen elinvoiman ymmärtämistä.
Kuuluu sarjaan:
Lataa julkaisu tästä (pdf)

Päätulokset

  • Suomessa kasvuyritykset ovat keskittyneet väestömäärältään suurimpiin maakuntiin. Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla toimii melkein 70 prosenttia maan kasvuyrityksistä. 
  • Helsingin seudulla toimii noin 42 prosenttia kaikista maan kasvuyrityksistä ja ne vastaavat yli 63 prosentista koko maan kasvuyritysten liikevaihdosta. Kasvukaudella 2018–2021 Helsingin seudulla toimi 361 kasvuyritystä. Seudulla kasvuyritykset loivat uusia työpaikkoja noin 25 000. Liikevaihdon lisäys oli noin 4,6 miljardia euroa. 
  • Helsingin kaupungissa toimi kasvukauden 2018–2021 aikana 204 kasvuyritystä (23 prosenttia kaikista maan kasvuyrityksistä). Niiden liikevaihto on jopa noin 45 prosenttia koko maan kasvuyritysten liikevaihdosta. Kasvukaudella kaupungin kasvuyritykset loivat uutta liikevaihtoa vajaat 3 miljardia euroa ja uusia työpaikkoja noin 17 000.
  • Vajaat viisi prosenttia kaikista Suomessa toimivista vähintään 10 henkeä työllistävistä yrityksistä oli virallisen määritelmän – kasvukauden alussa vähintään 10 henkeä työllistävä ja kolmevuotisen kasvukauden aikana vähintään 20 prosentin keskimääräiseen henkilöstön vuosikasvuun yltävä yritys – mukaisia kasvuyrityksiä vuonna 2021.
  • Kasvuyritysten määrä kasvoi tasaisesti koko maassa 2010-luvun. Kasvuyritysten määrässä on kuitenkin tapahtunut laskua viimeisten kuluneiden vuosien aikana. Kehitystä selittää todennäköisesti koronapandemian vaikutus talouteen.
  • Viimeisimmällä kasvukaudella eniten kasvuyrityksiä koko maassa toimi rakennusalalla. Sen jälkeen merkittävimmät toimialat yritysten määrillä mitattuna olivat hallinto- ja tukipalvelut sekä teollisuus. Helsingissä ja Helsingin seudulla suurin yksittäinen toimiala kasvuyritysten määrällä tarkasteltuna on informaatio- ja viestintä.

Suomen kasvuyritykset keskittyvät Helsingin seudulle 

Kasvuyritykset synnyttävät uusia työpaikkoja ja luovat talouskasvua. Kasvuyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka henkilöstö kasvukauden alussa on vähintään 10 henkilöä ja joka seuraavan kolmen vuoden aikana ylittää 20 prosentin keskimääräisen henkilöstön vuosikasvun. Kasvuyrittäjyyden kautta tuodaan uusia innovaatioita markkinoille ja uudistetaan toimialoja. 

Tuloksemme osoittavat, että kasvuyritysten toiminta ja taloudellinen painoarvo ovat Suomessa alueellisesti hyvin keskittyneitä. Kasvavien kaupunkialueiden maakuntien – Helsinki, Turku, Oulu ja Tampere – yhteenlaskettu osuus koko maan kasvuyritysten henkilöstöstä on melkein 75 prosenttia ja liikevaihto-osuus lähes 84 prosenttia. 

Viimeisimmällä kasvukaudella 2018–2021 Helsingin seudun kasvuyritykset ovat kasvattaneet osuuttaan koko maan kasvuyritysten liikevaihdosta melkein 10 prosenttiyksikköä. Helsingin seudulla kasvuyritykset ovat 2010-luvun aikana luoneet uutta liikevaihtoa noin 4–5 miljardia euroa kasvukaudessa, pois lukien kasvukauden 2014–2017 poikkeuksellinen 9,7 miljardia euron liikevaihdon lisäys. Henkilöstön määrä on kasvanut noin 18 000–36 000 henkilöllä kasvukaudesta riippuen.

Helsingin kaupungissa kasvuyrittäjyys on nousussa

Helsingin kaupunki nousee tutkimusjulkaisun tietojen mukaan Suomen tärkeimmäksi kasvuyritysten alueeksi. Samalla kun kaikkien Helsingissä toimivien yritysten kokonaisliikevaihto on laskenut, kasvuyritysten liikevaihto on noussut ennätyslukemiin nostaen samalla kasvuyritysten osuuden Helsingin yrityskannan liikevaihdosta noin 12,7 prosenttiin. Kasvukaudella vuosina 2018–2021 Suomen voimakkaimmin kasvaneista 14 kasvuyrityksestä 80 prosenttia sijoittui pääkaupunkiseudulle ja näistä seitsemän toimi Helsingissä. Helsingissä toimivien kasvuyritysten taloudellinen painoarvo on suurempi kuin Espoon ja Vantaan yhteensä.

Kasvuyrittäjyys ja menestyvät kasvuyritykset nostavat Helsingin kilpailukykyä ja taloudellista elinvoimaa. Tulokset kertovat positiivisesta tilanteesta Helsingin kasvuyrityskentän ja alueen taloudellisen vetovoiman kannalta. Viimeisimmällä kasvukaudella 2018–2021 Helsingissä toimivat kasvuyritykset vastasivat noin 36 prosentista uuden liikevaihdon ja työllisyyden lisäyksestä koko maassa. Helsingissä toimiviin kasvuyrityksiin viime vuosina kohdistuneet merkittävät pääomasijoitukset lupaavat valoisaa tulevaisuutta alueen kasvuyrityksille.

Aineistot

Aineistona julkaisussa käytetään Helsingin kaupungin Tilastokeskukselta tilaamia toimialakohtaisia yritystietopalvelun kasvuyritystilastoja. Tukevana aineistona käytetään myös Tilastokeskuksen alueellista yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoa. 

Viittaaminen

Aalto, E. & Mikkola, H. (2023). Kasvuyritykset Helsingissä. Tutkimuskatsauksia 2023: 3. Helsinki: Helsingin kaupunginkanslia. https://www.hel.fi/static/kanslia/Kaupunkitieto/23_06_28_Tutkimuskatsauksia_3.pdf. Viitattu: ##.##.20##.