Hyppää pääsisältöön

Toisen asteen koulutukseen osallistuminen

  • Helsinkiläisistä 16–vuotiaista 64 prosenttia opiskeli lukiokoulutuksessa ja 19 prosenttia ammatilliseen koulutuksessa syksyllä 2022. Osa suorittaa tässä iässä edelleen peruskoulua tai on tutkintoon johtamattomissa nivelvaiheen koulutuksissa.  
  • Vaikka lähes koko ikäluokka jatkaa toiselle asteelle, osa päätyy myöhemmin keskeyttämään opintonsa.   
  • Opintojen keskeyttäminen on yleisempää ammatillisessa peruskoulutuksessa kuin lukiokoulutuksessa.  

Vuonna 2021 voimaan tulleen oppivelvollisuusiän laajenemisen myötä koko ikäluokkaa koski ensimmäistä kertaa velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutukseen tai nivelvaiheen koulutukseen suoraan peruskoulusta. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori on suorittanut toisen asteen tutkinnon tai täyttää ennen sitä 18 vuotta. Helsinkiläisistä 16-vuotiaista 98 prosenttia ja 17-vuotiaista 96 prosenttia oli jossakin oppivelvollisuuden suorittamiseen kelpaavassa koulutuksessa syksyllä 2022, valtaosa tutkintoon johtavassa toisen asteen koulutuksessa. Jokaisen nuoren, joka ei suorita oppivelvollisuuttaan, tilanne selvitetään. 

Nuorten koulutuspoluissa on väestöryhmittäisiä eroja. Tytöt ovat poikia useammin 16–18-vuotiaana suorittamassa tutkintoa (tytöt 88 %, pojat 85 %). Ero selittyy pitkälti vieraskielisten poikien heikommalla osallistuvuudella toiselle asteelle tässä iässä. Sukupuolten välinen ero on vieraskielisillä nuorilla jopa viisi prosenttiyksikköä, kun suomenkielisillä nuorilla se on vain prosenttiyksikön ja ruotsinkielisillä eroa ei sukupuolten välillä ole. Helsingissä kuten muuallakin maassa tytöt jatkavat tyypillisemmin lukioon ja pojat ammatilliseen koulutukseen. Vieraskielisten nuorten siirtymä perusasteelta eteenpäin on keskimäärin kotimaankielisiä hitaampi; heistä suurempi osa suorittaa perusopetusta pidempään ja käyttää tutkintokoulutukseen valmistavaa koulutusta ennen toiselle asteelle jatkamista. 

Vaikka lähes koko ikäluokka siirtyy perusopetuksesta toiselle asteelle, osa päätyy myöhemmin keskeyttämään opintonsa. Helsingissä lukiokoulutuksen aloittaneista nuorista keskimäärin vajaa 90 prosenttia läpäisee tutkinnon, ammatillisessa peruskoulutuksessa aloittaneista nuorista vain noin 65 prosenttia.