Hyppää pääsisältöön

Ulkomaalaisomisteiset yritykset Helsingin seudulla

Ulkomaalaisomisteisten yritysten merkitys on kasvussa niin Helsingissä kuin Helsingin seudulla. Tässä julkaisussa käsitellään näiden yritysten alueellista sijoittumista ja merkitystä paikallistaloudelle. Ulkomaalaisomisteinen yritys määritellään Tilastokeskuksen mukaan sellaiseksi yritykseksi, jonka yksittäisen ulkomaalaisen omistajatahon omistusosuus on yli 50 prosenttia. Ulkomaalaisomisteisten yritysten sijainnin, lukumäärän, henkilöstön ja liikevaihdon lisäksi tarkastelun kohteena ovat yrityskentän keskeisimmät toimialat. Helsingin seudun ja Helsingin kaupungin taloudellisen elinvoimaisuuden ja vetovoiman kannalta ulkomaalaisomisteisten yritysten toiminta alueella ovat elintärkeitä. Ne aiheuttavat positiivisia kerrannaisvaikutuksia paikallistalouteen ja nostavat kotimaisten yritysten kilpailukykyä.
Kuuluu sarjaan:
Lataa julkaisu tästä (pdf)

Päätulokset

  • Neljäsosa Helsingin seudun taloudesta koostuu ulkomaalaisomisteisten yritysten toiminnasta.
  • Helsingin seudulla toimii miltei kolme neljäsosaa kaikista Suomen ulkomaalaisomisteisista yrityksistä, mikä on yli kuusinkertainen määrä muihin suuriin seutukuntiin verrattuna.
  • Ulkomaalaisomisteiset yritykset ovat keskimäärin noin 10 kertaa suurempia kotimaisiin yrityksiin verrattuna.
  • Informaation ja viestinnän toimiala on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Helsingissä toimivista ulkomaalaisomisteisista yrityksistä toimialalla on suurin henkilöstömäärä ja liikevaihto-osuus. Muualla Helsingin seudulla ja muissa suurissa seutukunnissa tukku- ja vähittäiskaupan ja teollisuuden merkitys on suurempi.
  • Ruotsalaisomisteiset yritykset muodostavat noin 24 prosentin osuuden kaikista Helsingin seudulla toimivista ulkomaalaisomisteisista yrityksistä. Ruotsin jälkeen suurimmat omistajamaat ovat Yhdysvallat, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Kansainvälistyvä yrityskenttä

Talousympäristön kansainvälistyminen on seurausta vuosikymmenten saatossa tapahtuneesta rahoitusmarkkinoiden vapautumisesta ja taloutta sääntelevien instituutioiden ylikansallistamisesta. Ulkomaalaisomisteisten yritysten tuoma pääoma, teknologiset ratkaisut ja asiantuntijuus nostavat kotimaisten yritysten valmiutta laajentua kansainvälisille markkinoille. Pohjoismaiden ja Baltian maiden välinen vertailu osoittaa, että Suomi jää verrokkimaistaan jälkeen ulkomaalaisomisteisten yritysten lukumäärässä. Etenkin Ruotsin elinkeinoelämä on hyvin kansainvälinen verrattuna Suomeen. Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa toimivat ulkomaalaisomisteiset yritykset tuottavat selvästi suomalaisia verrokkejaan suuremman vuosittaisen liikevaihdon.

Helsingin erityispiirteet ja toimialakohtaiset erot

Keskeisimmät toimialat Helsingin ulkomaalaisomisteisessa yrityskentässä ovat Informaatio ja viestintä, tukku- ja vähittäiskauppa ja teollisuus. Ainoastaan näillä kolmella toimialalla kullakin on Helsingissä yli 10 prosentin osuus sekä henkilöstömäärässä että liikevaihto-osuudessa alueella toimivien ulkomaalaisomisteisten yritysten kokonaisuudessa. Tukku- ja vähittäiskaupan ja teollisuuden merkitys on Helsingissä kuitenkin muuta seutukuntaa ja koko maan keskiarvoa vähäisempi. Näiden toimialojen yritykset ovat hakeutuneet Helsingin keskustan ulkopuolelle ja niiden toimipisteitä löytyy runsaasti Helsingin naapurikunnista. Toimialakohtaiset erot ja yritysten yksilölliset tarpeet määrittelevät toimipisteiden sijoittumista seutukunnissa.

Helsingin elinkeinorakenne on muuta maata palveluvaltaisempi. Suhteessa muuhun maahan Helsingissä korostuvat informaation ja viestinnän toimiala, kiinteistöala sekä rahoitus- ja vakuutustoiminta. Informaation ja viestinnän toimialan merkitys Helsingille kasvaa vuosi vuodelta suuremmaksi. Turun seudun, Oulun seudun ja Tampereen seudun kansainvälinen liiketoiminta keskittyy muuta maata ja Helsingin seutua yleisemmin teollisuuteen ja rakentamiseen.

Aineisto

Helsingin kaupungin Tilastokeskukselta tilaama alueellinen Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto ja Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) tuottama SeutuData-aineisto. Aluetiedon lisäksi aineistot tarjoavat toimialakohtaista tietoa yritysten lukumääristä, henkilöstömääristä sekä liikevaihdosta. Tuoreimmat tiedot ovat vuodelta 2021.

Viittaaminen

Mikkola, H. & Aalto, E. (2023). Ulkomaalaisomisteiset yritykset Helsingin seudulla. Tutkimuskatsauksia 2023: 1. Helsinki: Helsingin kaupunginkanslia. Saatavilla: https://kaupunkitieto.hel.fi/sites/default/files/23_03_27_Tutkimuskatsauksia_1.pdf. Viitattu: ##.##.20##