Hyppää pääsisältöön

ICT-sektori pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudulla sijaitsee Suomen suurin ICT-sektorilla toimivien yritysten keskittymä. Alue työllistää yli puolet Suomen ICT-sektorin henkilöstöstä ja sektorin vuosittaisesta liikevaihdosta lähes 70 prosenttia syntyy pääkaupunkiseudulla. ICT-sektori on useiden taloudellisten tunnuslukujen valossa Suomen voimakkaimmin kasvavia toimialoja. Tässä julkaisussa tarkastellaan ICT-sektorin merkitystä aluetaloudelle, sen toimialarakennetta ja alueellista sijoittumista.
Kuuluu sarjaan:
Lataa julkaisu tästä (pdf)

Päätulokset

  • ICT-sektori on yksi Suomen voimakkaimmin kasvavista toimialoista.
  • Lähes 70 prosenttia kaikkien suomalaisten ICT-yritysten liikevaihdosta syntyy pääkaupunkiseudulla.
  • Vuonna 2022 ICT-sektori työllisti Suomessa 102 000 henkilöä, joista 57 000 työskenteli pääkaupunkiseudulla.
  • Valtaosa ICT-sektorin yrityksistä sijoittuu pääkaupunkiseudulla joko Espooseen tai Helsinkiin.
  • Ohjelmistokehitys on henkilöstömäärältään suurin ICT-sektorin alatoimiala.
  • ICT-sektori on noussut kokoluokaltaan Suomen suurten toimialojen rinnalle.

ICT-sektori on kasvanut kaikkien taloudellisten tunnuslukujen valossa voimakkaasti viime vuosina. Sektorista on muodostunut yksi alueen suurimmista toimialoista ja sillä on viime vuosien kasvukehityksen myötä suuri potentiaali.

Pääkaupunkiseudulla sijaitsee Suomen suurin ICT-sektorin keskittymä

Digitalisaatio on viime vuosikymmenten suurin yhteiskunnallista muutosta aiheuttanut ilmiö. ICT-sektori on ollut digitalisaation kehityksen ajuri. Sektoriin kuuluu esimerkiksi digitaalisten laitteiden valmistusta, myyntiä, televiestintää, ohjelmistotuotantoa, tietojenkäsittelyä sekä digitaalisten laitteiden korjausta. Suomessa on vahvaa ICT-sektorin osaamista ja se on yksi maan voimakkaimmin viime vuosina kasvaneista toimialoista. ICT-sektorin henkilöstöstä, liikevaihdosta ja maksetusta palkkasummasta valtaosa kirjataan Suomessa pääkaupunkiseudulle, jossa sen toiminta on sijoittunut ensisijaisesti Espooseen ja Helsinkiin.

Valtaosa ICT-sektorin henkilöstöstä työskentelee ohjelmistokehityksen parissa

Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta työllistää eniten henkilöstöä ICT-sektorin alatoimialoista. Vuonna 2022 ICT-sektorin reilusta 100 000 työntekijästä Suomessa yli 60 000 työskenteli ohjelmistokehityksen parissa. Pääkaupunkiseudulla tällä ICT-sektorin suurimmalla alatoimialalla työskenteli yli 35 000 henkeä, josta Helsingin osuus oli 24 000. Viestintälaitteiden valmistus on toiseksi suurin ICT-sektorin alatoimiala pääkaupunkiseudulla, mutta sen henkilöstömäärä on supistunut vuosituhannen alusta Nokian toimintojen vähentymisen ja alustatalouden nousun myötä. ICT-sektori on potentiaalinen tulevaisuuden toimiala, minkä vuoksi sen kehityksen seuraaminen on aluetalouden näkökulmasta erityisen kiinnostavaa.

Aineistot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY). (2022). SeutuData’22.
Suomen virallinen tilasto (SVT). (2023). Työssäkäynti.
Suomen virallinen tilasto (SVT). (2024). Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto.

Viittaaminen

Mikkola, H. & Aalto, E. (2024). ICT-sektori pääkaupunkiseudulla. Tilastoja 2024: 2. Helsinki: Helsingin kaupunginkanslia. Saatavilla: https://www.hel.fi/static/kanslia/Kaupunkitieto/24_05_15_Tilastoja_2.pdf. Viitattu: ##.##.20##.