Hyppää pääsisältöön

”Korona-aikaan en juuri ole liikkunut kaupungilla” – Helsingin turvallisuustutkimus 2021

Helsingin tavoitteena on olla kaupunki, jossa asuinalueet eivät eriydy ja kaikkialla on mahdollista elää turvallista ja viihtyisää elämää positiivisesti omaleimaisissa kaupunginosissa. Tavoitteensa saavuttamiseksi kaupunki tarvitsee tutkittua tietoa helsinkiläisten arjen turvallisuudesta. Helsingin turvallisuustutkimuksessa selvitetään kolmen vuoden välein kaupunkilaisten kokemuksia turvallisuudesta yleisesti, omalla asuinalueellaan ja kaupungin keskustassa. Tuorein kyselytutkimus ajoittui vuoden 2021 loppuun koronapandemian aikaan ja ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.
Kuuluu sarjaan:
Lataa julkaisu tästä (pdf)

Päätulokset

  • Helsinkiläisistä 89 % koki olonsa keskimäärin turvalliseksi Helsingissä. Osuus oli aavistuksen pienempi kuin edellisessä turvallisuustutkimuksessa.
  • Vastaajista 54 % eli aiempaa harvempi piti keskustaa turvallisena myöhään viikonloppuiltaisin. Moni vastaaja ei liikkunut keskustassa. 
  • Oma asuinalue koettiin muuta kaupunkia ja keskustaa turvallisemmaksi. Vastaajista 92 % koki olonsa asuinalueellaan turvalliseksi keskimäärin ja 76 % iltaisin.
  • Asuinalueiden väliset erot turvattomuuskokemuksissa olivat merkittäviä, mutta erot eivät kuitenkaan syventyneet edellisiin tutkimuskertoihin verrattuna.
  • Ilmastonmuutos oli yhteinen huoli kaiken ikäisille helsinkiläisille. Omalla asuinalueella huolestutti viheralueiden väheneminen, paikkojen rikkominen sekä ihmisten syrjäytyminen.
  • Rikoksista yleisimmin helsinkiläiset joutuivat pyörävarkauksien uhriksi: lähes joka viidennen vastaajan tai hänen perheenjäsenensä pyörä oli varastettu kyselyä edeltäneen vuoden aikana.
  • Helsinkiläisten luottamus pelastuslaitokseen ja poliisiin oli vankkaa.

Helsinkiläisten turvattomuuskokemuksissa suurta aluevaihtelua

Helsingin asuinalueiden välillä on huomattavia eroja siinä, kuinka turvalliseksi niiden asukkaat kokevat alueensa. Joillakin alueilla noin joka kolmas kokee olonsa turvattomaksi omassa naapurustossaan myöhään perjantai- ja lauantai-iltoina, kun taas turvallisimmiksi koetuilla alueilla ainoastaan kolmisen prosenttia vastaajista ilmoittaa näin. Vaikka asuinalueiden väliset erot turvattomuuskokemuksissa ovat merkittäviä, erot ovat kuitenkin säilyneet melko samansuuruisina vuodesta 2015. 

Koronapandemian aika näkyy vastauksissa mutta Ukrainan tilanne ei

Helsinkiläisten liikkuminen kaupunkitilassa oli syksyllä 2021 koronapandemian aikana poikkeuksellista, mikä on vaikuttanut myös turvallisuuden tunteeseen. Esimerkiksi aiempaa useampi vastaaja kuitenkin kertoi, ettei ole liikkunut Helsingin keskustassa iltaisin tai käyttänyt joukkoliikennevälineitä. Toisaalta huoli sosiaalisen epäjärjestyksen merkeistä omalla asuinalueella näyttää lisääntyneen.

Kyselyn aineisto on kerätty ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, joten tuloksista eivät näy sodan mahdolliset vaikutukset kaupunkilaisten turvallisuuskokemuksiin. 
Voidaan olettaa, että joissakin yksittäisissä kysymyksissä tulokset olisivat varsin erilaisia, jos kysely toteutettaisiin nyt Venäjän aloittaman sodan muutettua Euroopan yleistä turvallisuusympäristöä. Sen sijaan moniin arkielämän ja oman asuinympäristön tasolla tapahtuviin konkreettisiin asioihin kansainvälinen turvallisuustilanne ei ehkä niinkään vaikuta, ja tämän julkaisun painopiste onkin juuri niissä.

Aineisto

Helsingin kaupunki ja Helsingin poliisi toteuttivat Helsingin turvallisuuskyselyn loppuvuonna 2021. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Helsingin 15–79-vuotiaat, joista otettiin edustava otos. Kyselyyn vastasi 3 980 helsinkiläistä. Vastausprosentti oli 51 %.

Viittaaminen

Keskinen, V. & Hirvonen, J. & Erjansola, E. & Kainulainen-D'Ambrosio, K. & Paasonen, K. (2023). ”Korona-aikaan en juuri ole liikkunut kaupungilla” – Helsingin turvallisuustutkimus 2021. Tutkimuksia 2023: 1. Helsinki: Helsingin kaupunginkanslia. Saatavilla: https://kaupunkitieto.hel.fi/sites/default/files/23_03_17_Tutkimuksia_1.pdfViitattu: ##.##.20##. 

Peruspiiritasoiset turvattomuuserot vaihtelivat Lauttasaaren 3 prosentista Mellunmäen 33 prosenttiin.