Hyppää pääsisältöön

Yritysten toimialarakenne pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseutu muodostaa Suomen suurimman talousalueen. Siellä toimii yli 20 prosenttia maan yrityksistä ja yli 30 prosenttia yksityisen sektorin henkilöstöstä. Miltei 40 prosenttia Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta kirjataan pääkaupunkiseudulle. Tässä julkaisussa käsitellään pääkaupunkiseudun suurimpia toimialoja ja tarkastellaan palvelusektorin kehitystä Helsingin, Espoon ja Vantaan välillä.
Kuuluu sarjaan:
Lataa julkaisu tästä (pdf)

Päätulokset

  • Tukku- ja vähittäiskaupan henkilöstö on kahdeksassa vuotena vähentynyt Helsingissä lähes kolmanneksella ja yli 12 000 työntekijällä.
  • Informaatio- ja viestintäalan henkilöstön osuus on Helsingissä (15,3 %) ja Espoossa (16,5 %) kansainvälisesti verrattain korkealla tasolla.
  • Helsingin kolme suurinta toimialaa ovat suuruusjärjestyksessä hallinto- ja tukipalvelutoiminta, informaatio ja viestintä sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta. Nämä kolme toimialaa työllistävät yhteensä yli 110 000 työntekijää.
  • Tukku- ja vähittäiskauppa, hallinto- ja tukipalvelutoiminta sekä informaatio ja viestintä ovat pääkaupunkiseudulla palvelusektorin toimialojen suurimpia työllistäjiä.
  • Espoon ja Vantaan palvelusektori on kehittynyt päinvastaisiin suuntiin vuodesta 2015 lähtien.

Helsingin suurimmat toimialat ovat suuruusjärjestyksessä hallinto- ja tukipalvelutoiminta, informaatio ja viestintä sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta. Pääkaupunkiseudun toimialarakennetta leimaa tukku- ja vähittäiskaupan suuri osuus, jolla on paljon henkilöstöä Espoossa ja Vantaalla.

Talouden digitalisaatio ohjaa pääkaupunkiseudun toimialarakenteen kehitystä

Helsinki on tiheästi asutun väestökeskittymän ja Suomen suurimman yliopiston läsnäolon ansiosta maan talouskeskus, jonka elinkeinoelämä nojaa vahvasti korkeaa osaamistasoa toiminnassaan edellyttäviin palvelualoihin. Yritysten henkilöstöllä mitattuna Helsingin kolme suurinta toimialaa ovat suuruusjärjestyksessä hallinto- ja tukipalvelutoiminta, informaatio ja viestintä sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta. Nämä kolme toimialaa työllistävät yhteensä yli 110 000 työntekijää. Helsinkiä ympäröivistä kunnista muodostuvan pääkaupunkiseudun palvelusektorin kehitystä ajavat informaatio- ja viestintäalan yritykset, joiden osuus yksityisen sektorin henkilöstöstä on Helsingissä (15,3 %) ja Espoossa (16,5 %) kansainvälisesti verrattain korkealla tasolla. 

Tukku- ja vähittäiskaupan henkilöstömäärä vähentynyt lähes kolmanneksella

Tukku- ja vähittäiskaupan toimialalle lukeutuvien yritysten ja työpaikkojen häviäminen viime vuosina on yksi Helsingin suurimpia elinkeinorakenteen muutoksia. Ennen Helsingin suurimpana työnantajasektorina toimineen tukku- ja vähittäiskaupan taloudellinen merkitys on vuosi vuodelta vähentynyt. Tukku- ja vähittäiskauppa työllisti vielä vuonna 2015 eniten henkilöstöä Helsingissä, mutta toimialalla työskentelevä henkilöstö on vajaassa kymmenessä vuodessa vähentynyt yli 12 000:lla. Toisin kuin Espoossa ja Helsingissä, Vantaalla tukku- ja vähittäiskaupan henkilöstössä ei ole nähtävissä vähentymistä. Pääkaupunkiseudun henkilöstökehitys osoittaa, että Helsingin elinkeinoelämä rakentuu yhä voimakkaammin korkeaa osaamista toiminnassaan vaativien palveluyritysten ympärille, ja kaupan, rakentamisen, logistiikan ja teollisuuden yritykset työntyvät yhä kauemmas Helsingin keskustasta.

Aineistot

Eurostat (2022). Business demography.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY). (2022). SeutuData’21. Toimipaikan TOL 2008 kirjaintaso.
Suomen virallinen tilasto (SVT). (2022). Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto.

Viittaaminen

Mikkola, H. (2023). Yritysten toimialarakenne pääkaupunkiseudulla. Tilastoja 2023: 7. Helsinki: Helsingin kaupunginkanslia. Saatavilla: https://www.hel.fi/static/kanslia/Kaupunkitieto/23_11_03_Tilastoja_7_Mikkola.pdf. Viitattu: ##.##.20##.