Hyppää pääsisältöön

Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 2023/2024

Nouseva korkotaso ja taloustilanteen epävarmuus leimasivat vuoden 2023 kiinteistömarkkinoita. Kiinteistökauppavolyymi putosi yli 60 prosenttia edellisen vuoden tasostaan, kun potentiaalisten ostajien ja myyjien hintanäkemykset eivät nousevien tuottovaatimusten toimintaympäristössä kohtaa toisiaan. Kauppavolyymit hiljenivät jyrkästi kaikilla kiinteistösektoreilla. Haasteellinen taloustilanne heikentää myös toimitilavuokramarkkinoiden tilannetta.
Kuuluu sarjaan:
Lataa julkaisu tästä (pdf)

Päätulokset

  • Korkojen nousu ja epävarma taloustilanne on hiljentänyt kiinteistömarkkinat
  • Kiinteistömarkkinoiden kaupankäyntivolyymi romahti 2,6 miljardiin vuonna 2023
  • Asuntokiinteistöt olivat vaihdetuin kiinteistösektori ammattimaisilla kiinteistösijoitusmarkkinoilla
  • Pääkaupunkiseudun osuus koko maan kiinteistökauppavolyymistä putosi 46 prosenttiin
  • Toimistokäyttäjien tilatarve pienenee mutta laatuvaatimukset kiristyvät
  • Helsingin ydinkeskustan toimitilatarjonta kehittyy, mutta tyhjien tilojen määrä kasvaa

Kiinteistömarkkinoiden kaupankäyntivolyymi putosi rajusti vuonna 2023. Pääkaupunkiseudun osuus kiinteistökaupoista jäi aiempia vuosia matalammaksi.

Korkojen nousu ja talouden epävarmuus hyydyttivät kiinteistömarkkinat vuonna 2023

Nouseva korkotaso ja taloustilanteen epävarmuus leimasivat vuoden 2023 kiinteistömarkkinoita. Kiinteistökauppavolyymi putosi yli 60 prosenttia edellisen vuoden tasostaan ja jäi 2,6 miljardiin euroon. Kauppavolyymit hiljenivät jyrkästi kaikilla kiinteistösektoreilla.

Pääkaupunkiseudun osuus koko vuoden 2,6 miljardin euron kauppavolyymistä jäi aiempia vuosia matalammaksi, 46 prosenttiin. Pääkaupunkiseudun kiinteistökauppavolyymi muodostui pääosin yksittäisten kiinteistökohteiden kaupoista. Ulkomaiset, etenkin muista Pohjoismaista tulevat sijoittajat hankkivat pääkaupunkiseudulta useita merkittäviä toimitilakiinteistöjä vuonna 2023.

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitys on hiljentänyt myös kiinteistösijoittajien uudisrakennusinvestoinnit. Etenkin vuokra-asuntokiinteistöjen rakentaminen oli nollakorkoympäristössä vilkasta, mutta volyymit lähtivät hiljenemään voimakkaasti vuoden 2022 loppupuolella. Aiempina vuosina aloitetut rakennushankkeet kasvattavat kuitenkin vuokra-asuntotarjontaa vielä vuonna 2024. Haasteellisesta tilanteesta huolimatta pääkaupunkiseudulla aloitettiin muutamia merkittäviä toimistorakennushankkeita vuonna 2023. Tuotannollisten kiinteistöjen rakentaminen on vilkasta etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa Helsingin seudun kunnissa.

Taloustilanteen epävarmuus heikentää toimitilavuokramarkkinoiden tilannetta

Lisääntyvän etätyön vaikutukset heijastuvat enenevästi toimistotilojen kysyntään ja heikkenevä taloustilanne saa yritykset tarkastelemaan myös tilakustannuksiaan entistä kriittisemmin. Pääkaupunkiseudun toimistotiloja jo pitkään vaivannut vajaakäyttö pahenee entisestään, kun pienenevä tilakysyntä kohdistuu pääosin hyväsijaintisiin ja laadukkaisiin tiloihin. Vuoden lopussa pääkaupunkiseudun keskeisten toimistoalueiden tiloista 14,6 prosenttia oli tyhjillään.

Liiketilamarkkinoilla käyttöasteet pysyttelevät edelleen korkeina, mutta vuokratasoissa on laskupaineita. Kulutuskysynnän epävarmuus heijastuu edelleen lähinnä kaupunkikeskustojen ja kauppakeskusten erikoisliikkeisiin ja palveluihin, kun taas päivittäistavarapainotteisten liiketilojen
kehitys on vakaata. Tuotannollisten kiinteistöjen vuokranäkymät pysyttelevät toimitilatyypeistä vahvimpina.

Pääkaupunkiseudun vuokra-asuntomarkkinoita leimaa tarjonnan voimakas kasvu, joka kasvattaa vajaakäyttöä ja hillitsee vuokrien nousua. Pääkaupunkiseudun asuntovuokrat ovat inflaation noususta huolimatta pysytelleet käytännössä paikoillaan jo lähes kolme vuotta. Toimitilamarkkinoiden haasteet heijastuvat myös Helsingin ydinkeskustaan, joka kuitenkin ylläpitää asemaansa Suomen tärkeimpänä toimitilaosamarkkinana. Kiinteistönomistajat kehittävät aktiivisesti keskustan kiinteistöjään niiden houkuttelevuuden ylläpitämiseksi. Tyhjien toimisto- ja liiketilojen määrä on kuitenkin lisääntynyt myös ydinkeskustassa. Ydinkeskustan lievealueilla on viimeisen vuosikymmenen aikana muutettu 230 000 neliötä toimistokiinteistöjä hotelli- ja asuntokäyttöön.

Aineistot

Julkaisu pohjautuu pääosin KTI Kiinteistötieto Oy:n ylläpitämiin kiinteistömarkkinatietokantoihin. KTI on puolueeton kiinteistöalan asiantuntijayritys, jonka tietokannat kattavat esimerkiksi kiinteistösijoitusten tuotot, vuokrat, ylläpitokustannukset, kiinteistökaupat sekä merkittävät rakennushankkeet.

Viittaaminen

Kaleva, H. & Kumpula, S. & Rantanen, P. (2024). Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 2023/2024. Tilastoja 2024: 1. Helsinki: Helsingin kaupunginkanslia. Saatavilla: https://www.hel.fi/static/kanslia/Kaupunkitieto/24_02_08_Tilastoja_1.pdf. Viitattu: ##.##.20##.