Hyppää pääsisältöön

Väestön kehitys

  • Helsingissä oli vuoden 2022 lopussa 664 028 asukasta. 
  • Väestön määrän muutos on vaihdellut 2000-luvulla lähes 400 hengen vähentymisestä vuodessa 8 700 hengen lisäykseen. 
  • Kasvu on perustunut viime vuosina muuttoliikkeeseen. 

Helsingissä oli vuoden 2022 lopussa väestöä 664 028 henkeä, kun vuosituhannen alussa väestöä oli 108 600 henkeä vähemmän. Väestön määrä on lisääntynyt muutamia poikkeusvuosia lukuun ottamatta koko 2000-luvun ajan, keskimäärin 5 000 henkeä vuodessa. Vuosittain muutos on vaihdellut lähes 400 hengen vähenemisestä 8 700 hengen väestönlisäykseen (-0,1–1,4 %). Muuttoliikkeen osuus väestönkasvusta oli ennen vuotta 2021 reilu kaksi kolmannesta, mutta vuonna 2021 muuttoliike ei lisännyt ollenkaan väestönkasvua. Vuonna 2022 tilanne taas muuttui toiseen suuntaan, sillä muuttoliikkeen osuus väestönkasvusta oli 95 prosenttia.  

Nettomuutto, eli tulo- ja lähtömuuttajien määrän erotus, on vaihdellut vuosittain 1 500 hengen muuttotappiosta 7 100 hengen muuttovoittoon. Helsingin saama muuttovoitto ulkomailta oli vuosituhannen vaihteessa tuhannen hengen molemmin puolin, mutta on sen jälkeen kasvanut nykyiseen 6 400 henkeen vuodessa. Kotimaan muuttoliikkeen vaikutus väestönkasvuun on ollut suurimmillaan yli 5 000 henkeä, mutta toisaalta muutamina vuosina ollut myös tappiollista.   

Luonnollinen väestönkasvu (syntyneiden ja kuolleiden määrän erotus) on vaihdellut 2000-luvulla huomattavasti. Aivan viime vuosiin saakka vaihtelua on aiheuttanut erityisesti syntyneiden määrän muutos vuodesta toiseen. Syntyneitä on enimmillään ollut hieman yli 7 000 lasta ja pienimmillään vajaat 6 100 lasta. Kahden viime vuoden aikana kuitenkin kuolleiden määrä on kasvanut huomattavasti. Kun kuolleiden määrä aiemmin on pysynyt tasaisesti hieman yli tai alle 5 000 hengen, niin vuonna 2021 kuolleiden määrä oli 5 500 ja vuonna 2022 peräti 5 900. 

Uusimmat artikkelit

28.3.2023
The Statistical Yearbook of Helsinki provides a varied, statistics-based description of Helsinki and its residents for 2021. In addition, the Yearbook also presents information on the Helsinki metropolitan area, the Helsinki region, Finland, major Nordic cities and the Baltic countries and capitals.
10.1.2023
Julkaisussa esitetään Helsingin väestön, perheiden ja asuntokuntien määrä ja rakenne vuodenvaihteessa 2021/2022 sekä väestönmuutokset vuonna 2021. Julkaisu sisältää katsaukset Helsingin väkiluvun kehitykseen, väestön demografiseen rakenteeseen sekä perheiden rakenteeseen. Julkaisussa esitetään...
19.12.2022
Helsingin tilastollinen vuosikirja kokoaa yhteen laajan joukon eri ilmiöalueita kuvaavia tilastotietoja. Näin se antaa monipuolisen ja luotettaviin tilastotietoihin perustuvan kuvauksen Helsingistä ja helsinkiläisistä. Helsinkiä kuvaavien tietojen ohella vuosikirjassa esitetään vertailutietoja...
13.5.2022
Hedelmällisyys kasvoi vuonna 2021, mutta vuoden 2022 alkukuukausina syntyneitä oli jälleen vähemmän. Toisaalta alkuvuodesta myönnettyjen äitiysavustusten määrä oli Helsingissä edellisiä kuukausia korkeampi, mikä saattaa ennakoida korkeampaa syntyvien lukumäärää tulevina kuukausina.
13.4.2022
Helsingissä asuu noin 28 prosenttia kaikista maahanmuuton toiseen sukupolveen kuuluvista suomalaisista. Suomessa syntyneet ulkomaalaistaustaiset ovat suurimmaksi osaksi vielä lapsia ja nuoria. He eroavat taustamaiden osalta selvästi Helsingin koko ulkomaalaistaustaisesta väestöstä, sillä...
7.4.2022
Helsingissä asui vuoden 2021 lopussa 658 457 henkeä. Vuoden 2021 väestönkasvu jäi ennätyksellisen pieneksi, 1 537 henkeen, mikä vastaa 0,2 prosentin vuosittaista kasvua. Edellisen kerran kasvu on ollut yhtä alhaisella tasolla 2000-luvun alkupuolella.