Hyppää pääsisältöön

Väestön kehitys

  • Helsingissä oli vuoden 2023 lopussa 674 500 asukasta.  
  • Väestön määrän muutos on vaihdellut 2000-luvulla lähes 400 hengen vähentymisestä vuodessa 10 500 hengen lisäykseen.  
  • Kasvu on perustunut viime vuosina muuttoliikkeeseen.  

Helsingissä oli vuoden 2023 lopussa väestöä 674 500 henkeä, kun vuosituhannen alussa väestöä oli 119 000 henkeä vähemmän. Väestön määrä on lisääntynyt muutamia poikkeusvuosia lukuun ottamatta koko 2000-luvun ajan, keskimäärin 5 100 henkeä vuodessa. Vuosittain muutos on vaihdellut lähes 400 hengen vähenemisestä 10 500 hengen väestönlisäykseen (-0,1–1,6%). Muuttoliikkeen osuus väestönkasvusta oli vaihdellut 2000-luvulla huomattavan paljon. Vuosituhannen alkupuolella Helsinki kärsi muuttotappiota, mutta toisaalta vuonna 2023 muuttoliikkeen osuus väestönkasvusta oli yli 95 prosenttia. 

Nettomuutto, eli tulo- ja lähtömuuttajien määrän erotus, on vaihdellut vuosittain 1 500 hengen muuttotappiosta yli 10 000 hengen muuttovoittoon. Helsingin saama muuttovoitto ulkomailta oli vuosituhannen vaihteessa tuhannen hengen molemmin puolin, mutta on sen jälkeen kasvanut 8 500 henkeen vuodessa. Kotimaan muuttoliikkeen vaikutus väestönkasvuun on ollut suurimmillaan yli 5 000 henkeä, mutta toisaalta muutamina vuosina ollut myös tappiollista.    

Luonnollinen väestönkasvu (syntyneiden ja kuolleiden määrän erotus) on vaihdellut 2000-luvulla huomattavasti. Aivan viime vuosiin saakka vaihtelua on aiheuttanut erityisesti syntyneiden määrän muutos vuodesta toiseen. Syntyneitä on enimmillään ollut hieman yli 7 000 lasta ja pienimmillään vajaat 6 100 lasta. Kahden viime vuoden aikana kuitenkin kuolleiden määrä on kasvanut huomattavasti. Kun kuolleiden määrä aiemmin on pysynyt tasaisesti hieman yli tai alle 5 000 hengen, niin oli vuonna 2022 peräti 5 900 ja vuonna 2023 5 700 henkeä.

Uusimmat artikkelit

Kuvituskuva
17.6.2024
Helsingin väestön määrä kasvoi ennätyksellisen paljon vuonna 2023. Kasvu perustui erityisesti vieraskielisen väestön määrän lisääntymiseen, sillä kotimaisia kieliä puhuvien määrä pysyi miltei edellisen vuoden tasolla. Kasvu näkyi lähes kaikissa suurpiireissä, mutta voimakkainta se oli Keskisessä...
Kuvituskuva
17.6.2024
Vuosittain julkaistava Tilastotietoja Helsingistä -vihko sisältää tiiviissä paketissa keskeisiä tilastotietoja Helsingistä ja helsinkiläisistä. Taskuun mahtuvaan julkaisuun on koottu tunnusluvut muun muassa ympäristöstä, väestöstä, asumisesta ja rakentamisesta, koulutuksesta, taloudesta,...
Kuvituskuva, jossa taapero hiekkalaatikolla.
13.6.2024
Tutkimuksessa tarkastellaan 0–6-vuotiaiden lasten muuttoliikettä Helsingissä 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa rakennetuilla uudisalueilla. Pikkulasten määrä näillä alueilla kasvoi voimakkaasti rakentamisen alkuvuosina, mutta saavutettuaan huippunsa määrä alkoi laskea selvästi. Lapset saapuivat...
Kuvituskuva, kukkia.
12.6.2024
Kokonaishedelmällisyysluku oli Helsingissä 1,04 lasta naista kohti vuonna 2023. Hedelmällisyys pieneni edelleen hieman edellisvuodesta, jolloin se jo oli historiallisen matalalla tasolla. Kotimaisia kieliä puhuvilla naisilla kokonaishedelmällisyysluku oli 0,99 lasta ja vieraskielisillä 1,30 lasta....
kuvituskuva
2.4.2024
Julkaisussa kootaan yhteen Helsingin kaupungin keväällä 2023 toteuttaman muuttoliikekyselyn tulokset. Kysely kohdistui kaupungista koronapandemian aikana poismuuttaneille. Vuosina 2020–2022 kotimaisessa muuttoliikkeessä tapahtui merkittäviä muutoksia. Helsingistä muutettiin huomattavan paljon...
Statistical Yearbook kansi ja pari sisäsivua.
12.3.2024
The Statistical Yearbook of Helsinki provides a varied, statistics-based description of Helsinki and its residents for 2022. In addition, the Yearbook also presents information on the Helsinki metropolitan area, the Helsinki region, Finland, major Nordic cities and the Baltic countries and capitals.