Hyppää pääsisältöön

Ikärakenne ja sukupuoli

  • Helsingin väestö on muuta Suomea nuorempaa. Kaksi kolmasosaa kaupungin asukkaista on työikäisiä. 
  • Naisia on Helsingissä hieman enemmän kuin miehiä. 
  • Vanhimpien ikäluokkien koot kasvavat: esimerkiksi 80 vuotta täyttäneitä kaupunkilaisia on pian 30 000 henkeä.  

Helsingissä oli vuoden 2021 lopussa 658 457 asukasta. Helsingin asukasrakenne on iältään koko Suomea nuorempaa. Kaksi kolmasosaa kaupungin asukkaista on työikäisiä, 18–64-vuotiaita, kun sekä alaikäisiä että eläkeikäisiä on noin 17 prosenttia väestöstä. Muuhun maahan verrattuna Helsingissä on suhteellisesti enemmän 20–44-vuotiaita, kun taas alle 15-vuotiaiden ja 60 vuotta täyttäneiden osuus on muuta maata pienempi.

Kuten koko maassa, Helsingissäkin ikääntyminen näkyy jo selkeästi. 80 vuotta täyttäneitä on Helsingissä lähes 30 000 henkeä, ja 95 vuotta täyttäneitäkin on yli 1 200 henkeä. 2000-luvulla eniten ovat kasvaneet 30–44- ja 60–74-vuotiaiden ikäryhmät. Sen sijaan alle 15-vuotiaiden ja 15–29-vuotiaiden ikäryhmissä ei ole tapahtunut yhtä suurta muutosta.  

Vuoden 2021 lopulla Helsingissä oli alle kouluikäisiä 44 303 henkeä, peruskouluikäisiä, 7–15-vuotiaita oli 56 065 henkeä ja toisen asteen koulutuksen ikäisiä, 16–18-vuotiaita 17 327 henkeä. Työikäisiä 19–64-vuotiaita oli 425 053 henkeä. 65 vuotta täyttäneiden määrä oli 115 982 henkeä. 

Helsingin väestöstä naisia on noin 52 prosenttia. Naisten osuus on kuitenkin ajan myötä hitaasti pienentynyt, sillä 1980-luvun alussa heitä oli väestöstä kaksi prosenttiyksikköä enemmän. Naisia on miehiä enemmän erityisesti eläkeikäisissä, mutta myös 19–29-vuotiaiden ikäryhmissä. Sen sijaan 35–49-vuotiaiden ikäryhmissä on pieni miesenemmistö. 

Uusimmat artikkelit

16.6.2020
Kaupungin väestön sijainnista eri vuorokaudenaikoina saadaan asuinpaikkaan tai työhön sidotuilla väestötiedoilla vain rajallinen kuva. Edes öisin kaikki eivät nuku kotonaan, vaan osa saattaa olla esimerkiksi yötöissä tai käyttämässä yöelämän palveluja. Tässä artikkelissa tarkennetaan...
20.12.2019
Rankingit – kätevä väline kaupunkien menestyksen vertailuun vai yritys kiteyttää yhteen listaan niin mahdoton määrä tietoa, että tulosten merkitys jää arvailun varaan? Kansainvälisten kaupunkivertailujen seurantaa ja hyödyntämistä on Helsingissä viime vuosina tehostettu. Kvartti kutsui...
20.12.2019
Maailman kaupungeissa asuu enemmän ihmisiä kuin koskaan. Tällä hetkellä yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa ja on arvioitu, että vuonna 2050 kaupunkilaisia on jo lähes seitsemän kymmenestä (68 %) (YK 2019). Ennuste on tätäkin korkeampi Suomessa, jossa peräti 90 % väestöstä ennustetaan...
19.12.2019
Suomessa oli eduskuntavaalit keväällä 2019. Vaalitulos paljasti sekä eroja että yhtäläisyyksiä Helsingin vaalituloksen ja valtakunnallisen vaalituloksen välillä. Miten käy, kun tarkasteluun otetaan muita Pohjois-Euroopan pääkaupunkeja ja verrataan näitä keskenään sekä analysoidaan pääkaupungin ja...
 ""
18.12.2019
Helsingissä 26.–28. elokuuta järjestetty Nordic Statistical Meeting kokosi yli 400 tilastoalan asiantuntijaa jakamaan kokemuksia tilastoalan viimeaikaisesta kehityksestä ja parhaista käytänteistä. Konferenssin kattoteemana oli Facts for Future, joten katse oli suunnattu vahvasti tulevaisuuteen.
20.9.2019
Helsingin seutu on kasvanut nopeasti vuosikymmenien ajan muuttovoiton ansiosta. Seutu vetää nuoria aikuisia opiskelemaan ja työmarkkinoille, mutta niiden ohella myös palvelut ja kaupunkielämä houkuttelevat. Muuttaminen on valikoivaa erityisesti iän suhteen. Elämänvaihe, ikä, koulutus ja työ...