Hyppää pääsisältöön

Talouskehitys

Talouden kasvu Helsingissä on perustunut viime vuosina etenkin korkean osaamisen toimialojen myönteiseen kehitykseen. 

Talous on kokenut viime vuosina peräkkäisten iskujen sarjan. Talouskasvu oli alkuvuodesta 2020 jo valmiiksi hidastumassa, kun koronapandemia suisti varsinkin monet palvelualat pitkäkestoisiin ongelmiin. Työttömyys  kasvoi nopeasti, ja talouskasvu pysähtyi. Kun koronarajoituksia alettiin purkaa ja talous kääntyi uudestaan kasvuun, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Kaikesta huolimatta Suomen talous kasvoi vuosina 2021 ja 2022, ja työttömyys vaihtui monilla toimialoilla työvoimapulaksi. Vuodesta 2022 inflaatio on kiihtynyt nopeasti, mikä on johtanut korkojen nousuun ja heikentänyt yritysten tulevaisuuden näkymiä. Helsinki on selvinnyt kaupunkina näistä ongelmista toistaiseksi vähäisin vaurioin. Kaupungin verotulot ovat viime vuosina kasvaneet muun muassa monien erityisosaamista vaativien kasvualojen hyvän menestyksen ansiosta.

Uusimmat artikkelit

13.1.2023
Entistä useampi Helsingissä työskentelevä asuu muualla kuin Helsingissä. Tämän suuntainen muutos on ollut nähtävissä kaikissa ammattiryhmissä, myös sellaisissa, joissa lähityön osuus suhteessa etätyöhön on merkittävä. Kaiken kaikkiaan Helsingissä työskentelevistä hieman alle 60 prosenttia asuu...
23.8.2022
Helsingin työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli vuoden 2021 lopussa 11,0 prosenttia työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan. Työttömien työnhakijoiden määrä oli pienentynyt vuoden takaisesta yli 11 000 henkilöllä. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi...
8.6.2022
2020-luku on käynnistynyt taloudellisten ja yhteiskunnallisten kriisien varjostamana. Tässä raportissa kuvataan, miten Helsingin elinkeinoelämä ja työmarkkinat ovat selvinneet ensin koronapandemian ja sen jälkeen Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan aiheuttamista taloudellisista häiriöistä....
11.4.2022
Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat päättävät julkisten varojen käytöstä. Toimintatavassa asukkaat ideoivat sisältöjä ja äänestävät siitä, mihin osallistuvaan budjetointiin osoitettu tietty rahasumma käytetään. Suomessa osallistuva budjetointi on yleistynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana....
3.9.2021
Kun katsotaan numeroiden taakse, Helsingin majoitusliikkeiden kesän käyttöasteita voidaan pitää verrattain korkeina, vaikka ne ensikatsomalta saattavat vaikuttaa vaatimattomilta. Helsingin ei voida sanoa jääneen kotimaanmatkailun buumista mitenkään merkittävästi syrjään.
25.5.2021
Julkaisussa tarkastellaan sukupuolten välistä tasa-arvoa Helsingissä. Sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa. Kuluneen strategiakauden aikana kaupungissa toteutetun laajan tasa-arvohankkeen loppuraporteissa kiinnitettiin huomiota siihen, että sukupuolitietoisen...