Hyppää pääsisältöön

Talouskehitys

Talouden kasvu Helsingissä on perustunut viime vuosina etenkin korkean osaamisen toimialojen myönteiseen kehitykseen. 

Talous on kokenut viime vuosina peräkkäisten iskujen sarjan. Talouskasvu oli alkuvuodesta 2020 jo valmiiksi hidastumassa, kun koronapandemia suisti varsinkin monet palvelualat pitkäkestoisiin ongelmiin. Työttömyys  kasvoi nopeasti, ja talouskasvu pysähtyi. Kun koronarajoituksia alettiin purkaa ja talous kääntyi uudestaan kasvuun, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Kaikesta huolimatta Suomen talous kasvoi vuosina 2021 ja 2022, ja työttömyys vaihtui monilla toimialoilla työvoimapulaksi. Vuodesta 2022 inflaatio on kiihtynyt nopeasti, mikä on johtanut korkojen nousuun ja heikentänyt yritysten tulevaisuuden näkymiä. Helsinki on selvinnyt kaupunkina näistä ongelmista toistaiseksi vähäisin vaurioin. Kaupungin verotulot ovat viime vuosina kasvaneet muun muassa monien erityisosaamista vaativien kasvualojen hyvän menestyksen ansiosta.

Uusimmat artikkelit

28.6.2023
Helsingin seutu vastaa noin puolesta koko maan kasvuyritysten luomasta uudesta liikevaihdosta ja työllisyydestä. Kasvuyritysten alueellinen keskittyminen korostuu Helsingin kaupungissa, jossa kasvuyritysten taloudellinen painoarvo on nousussa. Julkaisussa tarkastellaan Helsingin kasvuyritysten...
15.6.2023
Vuosittain julkaistava Tilastotietoja Helsingistä -vihko sisältää tiiviissä paketissa keskeisiä tilastotietoja Helsingistä ja helsinkiläisistä. Taskuun mahtuvaan julkaisuun on koottu tunnusluvut muun muassa ympäristöstä, väestöstä, asumisesta ja rakentamisesta, koulutuksesta, taloudesta,...
31.5.2023
Helsingin kaupunkistrategian tavoitteiden ja kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteiden edistäminen edellyttää Helsingissä toimivien yritysten tarpeiden, näkemysten ja odotusten ymmärtämistä. Laaja, lähes tuhannen yrityksen haastatteluaineisto antaa arvokasta tietoa kaupunkikehittämiseen....
2.5.2023
Muualta Suomeen muuttaneet ja heidän jälkeläisensä muodostavat jo merkittävän osan Helsingin ja pääkaupunkiseudun työllisistä. Työllisten maahanmuuttajien määrä ja heidän osuutensa kaikista työllisistä ovat nousseet viime vuosina koronapandemian aiheuttamaa notkahdusta lukuun ottamatta. Moni...
''''
13.4.2023
Helsingissä kuten muuallakin Suomessa sosiaali- ja terveysalalla sekä kasvatuksen ja koulutuksen alalla kärsitään tällä hetkellä vakavasta työvoimapulasta, jonka voidaan ennakoida jatkuvan myös tulevina vuosina. Artikkelissa kartoitetaan tilastojen valossa toisaalta sitä, miltä aloilta...
27.3.2023
Ulkomaalaisomisteisten yritysten merkitys on kasvussa niin Helsingissä kuin Helsingin seudulla. Tässä julkaisussa käsitellään näiden yritysten alueellista sijoittumista ja merkitystä paikallistaloudelle. Ulkomaalaisomisteinen yritys määritellään Tilastokeskuksen mukaan sellaiseksi yritykseksi,...