Hyppää pääsisältöön

Asuntokunnat ja asunnon hallintaperuste

  • Helsingin asuntokunnista puolet asuu vuokra-asunnossa ja 46 prosenttia omistusasunnossa. 
  • Vuokralla asuminen on yleisintä yksinasuvilla ja yhden vanhemman lapsiperheillä, omistusasuminen puolestaan kahden tulonsaajan asuntokunnilla. Yksin asuvista alle 35-vuotiaista peräti 83 prosenttia asuu vuokralla.
  • Asuminen vapaarahoitteisessa vuokra-asunnossa on viime vuosina yleistynyt.

Vuoden 2022 lopussa Helsingin noin 351 000 asuntokunnasta 50,4 prosenttia asui vuokra-asunnossa, 45,5 prosenttia omistusasunnossa ja 3,5 prosenttia asumisoikeusasunnossa. Asunnon osakkeiden omistaminen on paljon yleisempää kuin omassa talossa asuminen: asuntokunnista 41 prosenttia omisti asunto-osakkeita ja neljä prosenttia asui omassa talossa. Vapaarahoitteisessa vuokra-asunnossa asui 33 prosenttia, ja valtion tuella rakennetussa käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisessa ara-vuokra-asunnossa asui 17 prosenttia asuntokunnista.

Vapaarahoitteisen vuokra-asumisen osuus on viime vuosina kasvanut. Vuosina 2012–2022 vapaarahoitteisessa vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien määrä kasvoi 35 100 asuntokunnalla. Samana aikana ara-vuokra-asunnossa asuvien määrä väheni 5 723 asuntokunnalla.

Eri asuntokuntatyypeillä asunnon hallintamuotojakaumat eroavat tosistaan. Vuokralla asuminen on sitä yleisempää, mitä nuorempia ja pienempiä asuntokunnat ovat. Yksinasuvista 59 prosenttia – ja alle 35-vuotiaista yksinasuvista peräti 83 prosenttia – asui vuokralla. Tieto asuntokuntien hallintaperusteesta asuntokuntatyypeittäin on vuoden 2021 lopusta. Yhden vanhemman lapsiperheistä vuokralla asui 60 prosenttia. Vapaarahoitteisessa vuokra-asunnossa asuminen on yleisintä yksinasuvilla, ara-vuokra-asunnossa asuminen puolestaan yhden vanhemman lapsiperheillä. Omistusasuminen on yleisintä kahden tulonsaajan asuntokunnilla. Kahden vanhemman lapsiperheistä 66 prosenttia ja lapsettomista pareista 60 prosenttia asui omistusasunnossa. 

Vapaarahoitteisessa vuokra-asunnossa asuvien määrä kasvoi eniten yksinasuvilla (20 546 asuntokuntaa), mutta suhteellinen kasvu oli suurinta (66 prosenttia) yhden vanhemman lapsiperheillä. Ilmiön taustalla vaikuttaa vapaarahoitteisen vuokra-asuntotarjonnan kasvu, asuntohintojen pitkään jatkunut tulotasoa nopeampi nousu ja tavallisten ara-vuokra-asuntojen määrän vähentyminen, kun rajoituksista on vapautunut enemmän ara-vuokra-asuntoja kuin uusia on valmistunut.

Ara-vuokra-asunnossa asuvien määrä puolestaan väheni kaikilla muilla asuntokuntatyypeillä paitsi yksinasuvilla. Vuosina 2011–2021 ara-vuokra-asunnossa yksin asuvien määrä kasvoi 2 947 asuntokunnalla. Tuo kasvu tuli käytännössä kokonaisuudessaan alle 35-vuotiailta, joiden määrä Helsingissä kasvoi 3 322 asuntokunnalla, kun taas 35 vuotta täyttäneiden yksin asuvien määrä väheni 375 asuntokunnalla.

Omistusasumisen osuus on pysytellyt viime vuosina suhteellisen vakaana muilla paitsi yksinasuvilla ja alle 35-vuotialla lapsettomilla pareilla. Ensin mainituilla omistusasumisen osuus on vähentynyt ja viimeksi mainituilla se on kasvanut.

Uusimmat artikkelit

2.6.2023
Viime vuosien maailmanlaajuiset mullistukset ovat heijastuneet kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin, myös asumiseen ja rakentamiseen. Koronaviruspandemian aikana etätyö yleistyi entisestään ja liikkumisen tavat muuttuivat, ja esimerkiksi monipaikkaisen työskentelyn on arvioitu säilyvän yleisenä...
1.6.2023
Rakentaminen keskittyy Suomessa yhä enemmän Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle ja Tampereelle. Näihin kaupunkeihin sijoittui noin 43 prosenttia vuosina 2015–2021 koko maassa rakennetusta asuntopinta-alasta. Asuntotuotannon vuosittainen määrä oli ajanjaksolla lähes kaksinkertainen verrattuna vuosiin...
20.2.2023
Katsaus on pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinoita monipuolisesti kuvaava vuosittain julkaistava ajankohtaisraportti. Kiinteistösijoitusmarkkinat ovat viime vuosina houkutelleet runsaasti pääomia ennätysmatalien korkojen ja rahoitusmarkkinoiden korkean likviditeetin siivittämänä. Vuonna 2022...
19.12.2022
Helsingin tilastollinen vuosikirja kokoaa yhteen laajan joukon eri ilmiöalueita kuvaavia tilastotietoja. Näin se antaa monipuolisen ja luotettaviin tilastotietoihin perustuvan kuvauksen Helsingistä ja helsinkiläisistä. Helsinkiä kuvaavien tietojen ohella vuosikirjassa esitetään vertailutietoja...
15.12.2022
Ulkomaalaistaustaisten määrä ja osuus väestöstä ovat kasvaneet pääkaupunkiseudulla
nopeasti. Siksi Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit seuraavat
maahanmuuttajien kotoutumista ja heidän lastensa menestymistä elämässä.
Tämä raportti päivittää kotoutumisen tilannekuvaa...
27.9.2021
Helsingin asuntotuotanto on kaupungin uudenkin väestöennusteen mukaan lähivuosina selvästi vilkkaampaa kuin 2010-luvulla keskimäärin. Silti väestö ei ennusteen mukaan kaupungissa kasva aivan samaa tahtia kuin uusia asuntoja rakennetaan.