Hyppää pääsisältöön

Talous

Helsingin seudun rooli Suomen kansantaloudessa on keskeinen. Alueella tuotetaan lähes kolmannes maan bruttokansantuotteesta. Seutu on myös innovaatiotoiminnan johtava alue Suomessa.

Työpaikkojen määrä Helsingissä
Helsingin työllisyysaste
Helsingin työttömyysaste
Palvelujen osuus työpaikoista

Uusimmat artikkelit

3.9.2021
Kun katsotaan numeroiden taakse, Helsingin majoitusliikkeiden kesän käyttöasteita voidaan pitää verrattain korkeina, vaikka ne ensikatsomalta saattavat vaikuttaa vaatimattomilta. Helsingin ei voida sanoa jääneen kotimaanmatkailun buumista mitenkään merkittävästi syrjään.
25.5.2021
Julkaisussa tarkastellaan sukupuolten välistä tasa-arvoa Helsingissä. Sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa. Kuluneen strategiakauden aikana kaupungissa toteutetun laajan tasa-arvohankkeen loppuraporteissa kiinnitettiin huomiota siihen, että sukupuolitietoisen...
6.10.2020
Matkamuistoviirit olivat muutaman vuosikymmenen ajan suosittu tuliainen tai muisto myös kotimaan matkoilta. Suomen kohteisiin liittyviä viirejä myytiin 1940-luvulta alkaen, ja niiden suosio hiipui viimeistään 1990-luvulla. Helsinki oli valtakunnallisesti matkailuviirien aiheista suosituin.
25.8.2020
Teknologian kehitys muovaa työelämää. Tässä ei ole sinällään mitään uutta, vaikka keskustelussa työn muutoksesta nostetaan usein synkkiä uhkakuvia esiin. Millaista työtä ja millä palkkatasolla on tulevaisuudessa tarjolla? Tässä artikkelissa luomme katsauksen työn katoamisesta käytyyn keskusteluun...
25.5.2020
Kansainvälinen muuttoliike on pitkälti pysähtynyt akuutin koronavirustilanteen takia. Poikkeustila vaikeuttaa myös jo aiemmin saapuneiden maahanmuuttajien kotoutumista ja hyvien etnisten suhteiden rakentumista. Lisäksi sairaustilanteessa on havaittu paljon väestöryhmittäistä vaihtelua. Pitemmällä...
9.3.2020
Matkailuala on globaalissa kriisissä. Alkuvuoden aikana moneen maahan levinnyt, COVID-19-tautia aiheuttava koronavirus on aiheuttanut alalle moninaisia ja vakavia vaikutuksia. Kukaan ei oikein tiedä, millaiseksi tilanne muotoutuu. Keskustelu elää koko ajan, ja vaikka toki historiasta ja aiemmista...