Hyppää pääsisältöön

Aluesarjat

Aluesarjat-tilastotietokanta sisältää tilastollisia aikasarjoja alueellisista ilmiöistä Uudenmaan alueelta. Tilastotietokantaa ylläpitävät yhteistyössä Helsinki, Espoo ja Vantaa sekä Uudenmaan liitto.

Seudullisena yhteistyönä toteutetussa tietokannassa on perustilastoja aikasarjoina pääkaupunkiseudun kunnista alueittain sekä Helsingin seudusta ja Uudeltamaalta kunnittain. 

Helsingin seudun aluesarjat -tilastokanta sisältää tilastollisia aikasarjoja useista alueellisista ilmiöistä:

  • väestörakenne, väestöennuste ja väestönmuutokset
  • perheet ja asuntokunnat
  • työmarkkinat ja työssäkäynti
  • tulotaso
  • asuntokanta ja -tuotanto
  • rakennuskanta ja -tuotanto
  • koulutus

Pisimmät väestösarjat alkavat vuodesta 1962. Vielä vanhempia aikasarjoja löytyy historialliset tilastot -osiosta, joka kokoaa aikasarjoja ja poikkileikkausaineistoja Helsingistä vuodesta 1811 lähtien. Osa historiatilastoista on koostettu kaupunginosittain. Aluesarjat sisältää historiallisten tietojen lisäksi myös ennakkotietoja väestörakenteesta ja väestönmuutoksista.

Aluesarjojen sisällöt päivittyvät ympäri vuoden aina uusien tietojen tullessa saataville. Jokaisen taulun kohdalle on merkitty tieto viimeisimmästä ja arvio seuraavasta päivityspäivästä. Työ- ja elinkeinoministeriön työmarkkinatiedot päivittyvät kuukausittain ja ennakkoväkilukutiedot neljännesvuosittain. Muilta osin tilastot päivittyvät vuosittain, ellei taulun kuvauksessa ole toisin mainittu.

Tilastoja yllämainituista teemoista on saatavilla eri aluetasoilla: kunnittain joko Uudenmaan tai Helsingin seudun laajuudessa tai osa-alueittain Pääkaupunkiseudulta Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta. Tarkin aluetaso kunkin kunnan osalta ovat osa-alueet (Helsinki), pienalueet (Espoo) ja kaupunginosat (Vantaa). Käytettyihin aluejakoihin voi tutustua esimerkiksi HSY:n karttapalvelussa.

Aluesarjojen tilastoja voi tarkastella suoraan kartalla mm. Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä Paikkatietoikkuna-palvelussa Teemakartta-toiminnon avulla tai kartta.hel.fi-palvelussa Tilastot-osion alla. 

Linkki tietokantaan: https://stat.hel.fi/pxweb/fi/Aluesarjat/

Linkki tietokannan rajapintapalveluun: https://stat.hel.fi/api/v1/fi/ 

Rajapinnan käyttöohjeet.

Käyttöehdot: 

Tietoaineistoa saa vapaasti kopioida, levittää, näyttää ja esittää sekä käyttää aineistoa osana muuta teosta. Tietoaineistoa voi käyttää sekä ei-kaupallisiin että kaupallisiin tarkoituksiin. Ehtona käytölle on, että tietoaineiston tekijä on ilmoitettava. Tietoaineiston tekijä on kerrottu kunkin tietoaineiston kohdalla. Tietoaineiston tekijää ei saa ilmoittaa siten, että ilmoitus viittaisi tietoaineiston tekijän tukevan tietoaineiston käyttäjää tai tietoaineiston käyttötapaa. Tilastokanta ja tietoaineiston tekijä ilmoitetaan viittaamalla Helsingin seudun aluesarjat -tilastokantaan ja tietoaineistokohtaisiin lähteisiin. Esimerkki: “Helsingin seudun aluesarjat -tilastokanta ja Tilastokeskus”. 

Tietokannan ylläpito: Helsinki, Espoo, Vantaa, HSY ja Uudenmaan liitto 

Tietojen jatkokäsittelyä varten on ilmainen PX-Win-ohjelma

Yhteystiedot: aluesarjat@hel.fi