Hyppää pääsisältöön

Ikääntyneet

Helsinkiläisistä lähes joka viides on yli 64-vuotias, ja ikääntyneiden määrän odotetaan miltei kaksinkertaistuvan vuosisadan puoleenväliin mennessä. Iäkkäiden helsinkiläisten terveydentila on hieman parempi kuin Suomessa keskimäärin, ja sairastavuus on vähäisempää.

Uusimmat artikkelit

2.3.2020
Väestön ikärakenteen muutoksella on ollut Helsingissä melko vähän vaikutusta työllisyysasteen kehitykseen. Myöskään tulevina vuosina työllisyysaste ei Helsingissä tule saamaan ikärakenteen muutoksesta juuri vetoapua, joten työllisyyttä parantavat toimenpiteet ovat jatkossa tärkeitä.
18.12.2018
Kuolleisuuden tasoa mitataan usein elinajanodotteella, joka on selkeä ja hyvin ymmärretty mittari. Tavallisimmin tarkastellaan vastasyntyneen elinajanodotetta, mutta lisäksi voidaan katsoa myös muiden ikäryhmien jäljellä olevien elinvuosien odotetta. Esimerkiksi 75-vuotiaiden helsinkiläisten...
14.4.2016
Ikääntyneet ovat Helsingissä viime vuosina perustaneet yhdistyksiä ja ryhtyneet rakennuttajiksi. Arabianrantaan vuonna 2006 valmistunut As Oy Loppukiri oli ensimmäinen ikääntyneiden oma rakentamishanke Suomessa. Viime vuonna vastaavanlaisia hankkeita valmistui Helsingissä kaksi lisää. Mistä...
Heinätalkoot Tuomarinkylässä
3.2.2016
65-vuotiaiden helsinkiläismiesten jäljellä olevan elinajan pituus on jo lähes 18 vuotta.
15.12.2014
Tämä artikkeli haarukoi 75 vuotta täyttäneiden ikäihmisten palvelujen kustannuksia vuonna 2020 eri palvelurakenteilla Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungeissa. Kustannuskehitystä on arvioitu Tilastokeskuksen 75 vuotta täyttäneiden väestön ennakointitilaston ja eri kaupunkien vuonna 2013...
11.12.2014
Helsingin väestörakenteen merkittävin muutos tulee olemaan väestöennusteen mukaan ikääntyneiden määrän ja väestöosuuden kasvu lähivuosina. Kansainvälisessä vertailussa Helsingin väestö vanhenee muita kaupunkeja ripeämmin. Myös hoitotarve tulee kasvamaan. Artikkelissa käsitellään ikääntyvien...