Hyppää pääsisältöön

Ikääntyneet

Helsinkiläisistä lähes joka viides on yli 64-vuotias, ja ikääntyneiden määrän odotetaan miltei kaksinkertaistuvan vuosisadan puoleenväliin mennessä. Iäkkäiden helsinkiläisten terveydentila on hieman parempi kuin Suomessa keskimäärin, ja sairastavuus on vähäisempää.

Uusimmat artikkelit

11.12.2014
Helsingin väestörakenteen merkittävin muutos tulee olemaan väestöennusteen mukaan ikääntyneiden määrän ja väestöosuuden kasvu lähivuosina. Kansainvälisessä vertailussa Helsingin väestö vanhenee muita kaupunkeja ripeämmin. Myös hoitotarve tulee kasvamaan. Artikkelissa käsitellään ikääntyvien...
11.12.2014
Vanhuudesta puhutaan yleisesti elämänvaiheena, jota hallitsevat vaivat ja sairaudet. Suomalaisten elinikä on kuitenkin viime vuosikymmeninä pidentynyt ja mikä parasta, toimintakykyiset elinvuodet ovat kasvaneet nopeammin kuin elinajanodote (Koskinen ym. 2014). Useimmat eläkeikään ehtineet voivatkin...
10.12.2014
Yhä useampi yli 85-vuotias asuu tulevaisuudessa omassa kodissaan itsenäisesti tai autettuna. Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteisessä hankkeessa on kehitetty ikääntyneiden omatoimista asumista tukevaa palveluverkkoa Lauttasaaressa. Keskeisiä kysymyksiä ovat saavutettavuus ja esteettömyys...
8.12.2014
Helsingissä asuu lähes 100 000 yli 65-vuotiasta. Tähän ikäryhmään kuuluvia on nyt 16 prosenttia kaupungin väestöstä, mikä on hieman enemmän kuin muulla Helsingin seudulla (14 %) mutta vähemmän kuin maassa keskimäärin (19 %).
8.12.2014
Helsingin sosiaali- ja terveysviraston hankkeessa kokeiltiin virtuaalihoitoa eli kuvapuhelinyhteyttä iäkkäisiin asiakkaisiin. Uudenlaisesta palvelusta voi olla jatkossa hyötyä omaishoidossa ja päivätoiminnassa, ja sillä voidaan mahdollisesti korvata kotihoidossakin muistutus-, seuranta- ja...
5.12.2014
Elämme yhä pidempään yhä terveempinä. Tämä on hyvinvointiyhteiskunnan tuloksia ja näkyy elinajanodotteen kasvuna sekä myös heikkenevänä huoltosuhteena. Erityisesti heikkenevä vanhushuoltosuhde – se, että yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa suhteessa työikäisten määrään – haastaa hyvinvointiyhteiskuntaa...