Hyppää pääsisältöön

Ikääntyneet

Helsinkiläisistä lähes joka viides on yli 64-vuotias, ja ikääntyneiden määrän odotetaan miltei kaksinkertaistuvan vuosisadan puoleenväliin mennessä. Iäkkäiden helsinkiläisten terveydentila on hieman parempi kuin Suomessa keskimäärin, ja sairastavuus on vähäisempää.

Uusimmat artikkelit

21.8.2014
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 7.12.2010 vuosille 2011–2015 Tietoa Stadista -ohjelman, jossa linjataan Helsingin kaupungin tietokeskuksen tekemän tilasto- ja tutkimustyön keskeisiä painopisteitä. Ohjelmassa määritellään keskeiset suunnat tälle ajanjaksolle ja kirjataan tarkempine kuvauksineen...