Hyppää pääsisältöön

Terveys

Helsinkiläiset ovat terveempiä kuin suomalaiset keskimäärin. 

Helsinkiläisten terveydentila on monen mittarin mukaan koko maan keskiarvoa parempi ja sairastavuus vähäisempää. Samaan aikaan kuitenkin kuolleisuus on ollut hieman suurempaa ja elinajanodote hieman kaikkien suomalaisten keskimääräistä elinajanodotetta lyhempi. Vaikka erot ovat viime vuosina kaventuneet, kertoo tämä hienoinen ristiriita siitä, että terveyden ja sairastavuuden mittaaminen ei ole yksiselitteistä. Esimerkiksi ne sairaudet, joista osa helsinkiläisistä kärsii, eivät välttämättä näy sairastavuuden mittareissa, vaikka näkyvätkin kohonneena kuolleisuutena. Helsingissä on myös muuta maata suurempi väestön polarisoituminen: iso osa helsinkiläisistä voi todella hyvin ja on erittäin tervettä, mutta osa kuntalaisista on erittäin haavoittuvassa asemassa. 

Uusimmat artikkelit

Hyvinvointitilastojen kuvituskuva
13.6.2022
Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat toteuttaneet ensimmäistä kertaa yhdessä asukkaidensa hyvinvointia, elinoloja ja terveyttä kartoittaneen kyselytutkimuksen. Vaikka pääkaupunkiseudun asukkaat kokevat tutkimuksen mukaan esimerkiksi terveydentilansa paremmaksi kuin suomalaiset keskimäärin,...
Nainen kastelee kastelukannulla maata.
12.4.2022
Pääkaupunkiseudun asukkaiden elinoloista saadaan paljon tietoa erilaisista rekistereistä. Monet hyvinvoinnin ja terveyden kannalta olennaiset tekijät – kuten väestön koettu elämänlaatu ja elintavat – ovat kuitenkin sellaisia, ettei niistä saada tietoa rekisterien pohjalta. Tästä syystä...
4.1.2022
Helsinki on elänyt muun maailman lailla jo lähes kaksi vuotta koronaviruspandemian aikaa. Vaikka rokotuskattavuuden lisääntyminen on muuttanut tilannetta vuoden takaiseen nähden, pandemian aikaiset poikkeusolot eivät ole tätä kirjoitettaessa suinkaan ohi, eikä kuva koronan jälkeisestä...
26.10.2021
Terveelliset elintavat, harrastukset tai mielekäs vapaa-ajanvietto, koulussa viihtyminen, turvallinen kasvuympäristö, hyvinvoiva mieli ja hyvät sosiaaliset suhteet
vaalivat lasten ja nuorten hyvinvointia. Onkin keskeistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta saada seurantatietoa...
4.2.2021
Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla ulkomaalaistaustaisten osuus nuorista ikäluokista kasvaa lähiaikoina voimakkaasti. Tulevaisuuden kannalta on erittäin tärkeää tietää, miten ulkomaalaistaustaiset lapset ja nuoret voivat ja miten he löytävät oman paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa ja...
28.1.2021
Stadin HYTE-barometri on Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) sekä hyvinvointisuunnitelmatyön seurantaväline, joka kertoo mihin suuntaan helsinkiläisten hyvinvointi kehittyy sekä mitä kaupunki tekee kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Tiedot päivitetään ja...