Hyppää pääsisältöön

Terveys

Helsinkiläiset ovat terveempiä kuin suomalaiset keskimäärin. 

Helsinkiläisten terveydentila on monen mittarin mukaan koko maan keskiarvoa parempi ja sairastavuus vähäisempää. Samaan aikaan kuitenkin kuolleisuus on ollut hieman suurempaa ja elinajanodote hieman kaikkien suomalaisten keskimääräistä elinajanodotetta lyhempi. Vaikka erot ovat viime vuosina kaventuneet, kertoo tämä hienoinen ristiriita siitä, että terveyden ja sairastavuuden mittaaminen ei ole yksiselitteistä. Esimerkiksi ne sairaudet, joista osa helsinkiläisistä kärsii, eivät välttämättä näy sairastavuuden mittareissa, vaikka näkyvätkin kohonneena kuolleisuutena. Helsingissä on myös muuta maata suurempi väestön polarisoituminen: iso osa helsinkiläisistä voi todella hyvin ja on erittäin tervettä, mutta osa kuntalaisista on erittäin haavoittuvassa asemassa. 

Uusimmat artikkelit

2.12.2020
Syksyn Helsinki-barometrilla tutkittiin toista kertaa kaupunkilaisten tunnelmia koronavirusepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa sekä asukkaiden tyytyväisyyttä kaupungin toimintaan koronatilanteessa. Tulosten mukaan huolestuneisuus koronatilanteesta oli jonkin verran lisääntynyt epidemian...
13.11.2020
Helsinkiläisistä, kuten suomalaisista kaiken kaikkiaan, useampi on vähentänyt alkoholinkäyttöään koronaepidemian aikana kuin lisännyt sitä. Väestöryhmistä etenkin nuoret ovat vähentäneet alkoholin kulutustaan koronatilanteen myötä. Toisaalta koettu heikko elämänlaatu ja yksinäisyyden kokemukset...
24.8.2020
Joka kymmenes pääkaupunkiseudulla asuva aikuinen on asioinut perusterveydenhuollossa, yksityisvastaanotolla tai erikoissairaanhoidossa mielenterveyden ongelmien vuoksi. Yleisintä näiden palvelujen käyttö oli nuorilla aikuisilla. Kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa naiset käyttävät terveyspalveluja...
20.8.2020
Korkea sosioekonominen asema on yhteydessä parempaan terveyteen ja pienempään kuolleisuuteen. Tämä yhteys näyttäytyy hyvin johdonmukaisena riippumatta sosioekonomisen aseman indikaattorista tai terveyttä ja sairastavuutta kuvaavasta mittarista. Tässä artikkelissa tarkastellaan koulutusryhmien...
25.6.2020
Helsinki-barometrilla tutkittiin tällä kertaa kaupunkilaisten tunnelmia koronavirusepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa sekä heidän tyytyväisyyttään kaupungin toimintaan koronatilanteessa. Koronatilanne on tuonut monien elämään muutoksia ja varsin paljon huolta, mutta tulevaisuuteen jaksetaan...
22.6.2020
Helsinkiläiset käyttävät alkoholia keskimäärin enemmän kuin muut suomalaiset. Tämä on näkynyt niin alkoholin liikakäyttöä, humalahakuista juomista kuin alkoholikuolleisuutta tarkasteltaessa. Paljon vähemmän tiedetään raittiista helsinkiläisistä, joita kuitenkin on 14 prosenttia asukkaista....