Hyppää pääsisältöön

Stadin HYTE-barometri – Hyvinvointikertomus 2018–2021

Stadin HYTE-barometri on Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) sekä hyvinvointisuunnitelmatyön seurantaväline, joka kertoo mihin suuntaan helsinkiläisten hyvinvointi kehittyy sekä mitä kaupunki tekee kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Tiedot päivitetään ja julkaistaan vuosittain ja niiden pohjalta suunnataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tekoja osana talouden ja toiminnan suunnittelua ja johtamista.
Kuuluu sarjaan:
Lataa julkaisu tästä (pdf)

Käsillä oleva raportti vastaa terveydenhuoltolain 12 § ja muun lainsäädännön mukaisia velvoitteita raportoida väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilasta sekä tehdyistä toimenpiteistä valtuustokauden ajalta. Tämä raportti on valtuustokauden kolmas ja viimeinen HYTE-barometri. Lisäksi Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikkö tuottaa runsaasti aihepiirin tilasto- ja tutkimustietoa. Helsingin kaupungin YK:lle tuottama ”Agendasta teoiksi – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen Helsingissä 2019” sisältää myös kuvausta väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilasta sekä tehdyistä toimista valtuustokauden ajalta.

Tämä HYTE-barometri sisältää nostoja helsinkiläisten elämänlaadusta ja onnellisuudesta, eriarvoisuudesta, liikkumisesta ja elintavoista, ympäristöstä ja turvallisuudesta sekä mielen hyvinvointiin ja päihteisiin liittyvistä näkökulmista. Barometriin on nostettu Helsingin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteistä joitakin onnistumisia sekä huolenaiheita. Edellisissä HYTE-barometreissa on myös kuvattu väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta eri näkökulmista. HYTE-barometrin tiedot on kerätty toimialoilta ja kaupunginkansliasta erillisellä tiedonkeruuvälineellä lokakuun 2020 aikana. Lisäksi on hyödynnetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttaman Kouluterveyskyselyn Helsingin aineistoa vuodelta 2019 ja THL:n FinSote-aineistoa vuodelta 2018. Myös Helsinki-barometriä toukokuulta 2020 ja lokakuulta 2020, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toteuttamia etäopiskelukyselyitä keväältä 2020 sekä syksyllä 2020 tehdyn pääkaupunkiseudun päihdetilannekyselyä on käytetty tiedon lähteinä.

Liite: Helsingin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden etenemisen tilanne 30.10.2020