Hyppää pääsisältöön

Helsinki-barometri

Kaupunki selvittää asukkaiden mielipiteitä ajankohtaisista elinympäristöön liittyvistä asioista puolen vuoden välein.

Barometri on Helsingin kaupungin toteuttama lyhyt haastattelututkimus, jonka aineisto kerätään puolen vuoden välein. Tutkimuksen vastaajakunta on edustava noin tuhannen hengen otos kaupungin 18–79-vuotiaasta väestöstä. Osa haastattelukysymyksistä on pysynyt samana useassa barometrissa, mutta kysymysten sisältö vaihtelee myös ajankohtaisten tietotarpeiden mukaan.

Kyselyn suunnittelee, hankkii ja analysoi Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitietopalvelut-yksikkö. Barometria koskeviin tiedusteluihin vastaa erikoistutkija Pekka Mustonen, p. 09 310 36301, pekka.mustonen(at)hel.fi. 

Syksyn 2023 barometrikyselyssä suurin osa vastaajista kokee edelleen elämänlaatunsa hyväksi ja pitää omaa asuinaluettaan viihtyisänä. Turvallisuuden kokemuksissa jo aiemmin havaittu heikentyminen on kuitenkin jatkunut. Voit lukea barometrien tuloksista tarkemmin alla olevista artikkeleista.

Uusimmat artikkelit

''''
1.2.2024
Yli yhdeksän kymmenestä helsinkiläisestä on sitä mieltä, että omalla asuinalueella on miellyttävää kävellä paikasta toiseen. Olosuhteita ulkoiluun ja luonnossa liikkumiseen sekä pyöräilyyn pidettiin hyvinä etenkin Helsingin esikaupunkialueilla. Vastaajien arvioissa omista liikunnan...
''''
12.1.2024
Artikkelissa esitellään helsinkiläisten keskeisimpiä huolenaiheita uusimman Helsinki-barometri-kyselytutkimuksen tulosten perusteella, sekä vastaajien samassa tutkimuksessa antamaa avointa palautetta. Etenkin ilmastokriisi, luonnonympäristöjen väheneminen sekä ruoan hinta korostuivat viime kevään...
''''
7.12.2023
Helsinkiläisistä yli 85 prosenttia kokee oman elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi. Tieto selviää uusimmasta Helsinki-barometrikyselystä. Suunnilleen sama osuus vastaajista myös pitää asuinaluettaan viihtyisänä paikkana. Helsingin keskustaa koskien vastaajien arviot ovat heikompia. Vaikka...
''''
26.6.2023
Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa huolestuttaa helsinkiläisiä tämän kevään Helsinki-barometrin mukaan hieman vähemmän kuin aikaisemmilla kyselykerroilla. Vastaajat näkevät sodan vaikuttavan Suomen talous- ja turvallisuustilanteeseen enemmän kuin esimerkiksi omaan henkiseen hyvinvointiinsa tai omaan...
23.5.2023
Kaupunkilaisten näkemykset asuinalueiden viihtyisyydestä ja turvallisuudesta ovat Helsinki-barometri-kyselytutkimuksen mukaan heikentyneet jonkin verran. Muutoksia ei kuitenkaan havaittu tasaisesti kaikkialla, vaan kaupungin sisällä on merkittäviä alueellisia eroja. Myös sukupuolten väliset erot...
5.4.2023
Helsinkiläiset ovat uusimman barometrikyselyn mukaan vähemmän huolissaan Ukrainassa käytävän hyökkäyssodan vaikutuksista Suomelle kuin edellisessä kyselyssä, joka tehtiin pian sodan käynnistymisen jälkeen. Tuki Ukrainan kansalaisille on helsinkiläisten keskuudessa edelleen vahvaa....