Hyppää pääsisältöön

Kaupunkitieto kertoo Helsingin kehityksestä

Helsingin julkaisema tutkimus- ja tilastotieto kuvaa kaupunkilaisten elämää ja monenlaisia siihen vaikuttavia ilmiöitä. Tietoa hyödyntämällä luodaan parempaa Helsinkiä.

Helsingin väkiluku vuoden alussa
Lasten määrä (0–17-vuotiaat)
Nuorten määrä (15–29-vuotiaat)
Ikääntyneiden määrä (65+ vuotiaat)
Kokee elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi
87%
Asuu pienituloisessa asuntokunnassa
14%
Liikkuu terveyssuositusten mukaan riittävästi
38%
Asunnottomien lukumäärä
470
Kokee terveytensä keskitasoiseksi tai huonommaksi
30%
Työpaikkojen määrä Helsingissä
Helsingin työllisyysaste
Helsingin työttömyysaste
Palvelujen osuus työpaikoista

Uusimmat artikkelit

9.8.2022
Koulun maineella on vaikutusta perheiden kouluvalintoihin ja oppilaiden itsetuntoon. Tutkimuksemme osoittaa, että maine ei kuitenkaan riipu yksin koulun laadusta tai toiminnasta, vaan asuinalueiden maine tihkuu osaksi koulua koskevaa julkista keskustelua ja osaksi alueen ulkopuolisten oletuksia...
29.6.2022
Yli yhdeksän kymmenestä Helsinki-barometrin vastaajasta pitää asuinaluettaan viihtyisänä. Oman asuinalueen suositteluhalukkuus oli kuitenkin laskenut hieman aiemmasta. Koko Helsingin suositteluhalukkuus oli puolestaan pysynyt vakaana. Joka neljännellä on ollut aikeita muuttaa pois Helsingistä, ja...
22.6.2022
Luontokadon estämiseksi tarvitaan lajien lähisuojelua luonnon suojelualuein sekä lajien etäsuojelua asiantuntijoiden toimin. Tämä julkaisu käsittelee siirtojen mahdollisuuksia lajikadon estämisessä. Etäsuojelua tarkastellaan ekologisen kompensaation siirtoistutusten ja ekosysteemihotellien sekä...
17.6.2022
Helsinkiläiset nuoret jakautuvat viiteen liikunnan harrastajaprofiiliin. Suuri osa nuorista on aktiivisia tai omatoimisia liikunnan harrastajia, mutta runsas kymmenes on passiiviliikkuja. Sukupuoli ja perhetaustaan liittyvät tekijät määrittävät, mihin profiiliin nuori kuuluu. Liikunnan...
15.6.2022
Vuosittain julkaistava Tilastotietoja Helsingistä -vihko sisältää tiiviissä paketissa keskeisiä tilastotietoja Helsingistä ja helsinkiläisistä. Taskuun mahtuvaan julkaisuun on koottu tunnusluvut muun muassa ympäristöstä, väestöstä, asumisesta ja rakentamisesta, koulutuksesta, taloudesta,...
14.6.2022
Yli puolet pääkaupunkiseudulla asuvista miehistä ja lähes 40 prosenttia naisista pelaa rahapelejä. Rahapelaaminen on vähentynyt korona-aikana, kun osa rahapelipaikoista on ollut suljettuna. Samalla kuitenkin rahapelaamisen kokeminen ongelmalliseksi on yleistynyt selvästi. Tässä artikkelissa...