Hyppää pääsisältöön

Helsinki-barometrin syksyn 2023 kyselykierroksen tulokset

Kaupunginkanslian kaksi kertaa vuodessa toteuttama Helsinki-barometri tuottaa tietoa siitä, miten helsinkiläiset kokevat kotikaupunkinsa asuinpaikkana ja miten he suhtautuvat erilaisiin ajankohtaisiin ilmiöihin.

Puhelinhaastatteluilla toteutettava kyselytutkimus sisältää muutaman vakiokysymyksen lisäksi vaihtuvia teemoja, joiden avulla on kartoitettu muun muassa asukkaiden näkemyksiä koronapandemiasta tai Venäjän Ukrainassa käymän sodan vaikutuksista. 

Uusin aineistonkeruu toteutettiin 30.9.2023–23.10.2023, ja kyselyn tuloksia on raportoitu laajemmin kahdessa tutkimusartikkelissa. Lisäksi Helsingin kaupunkistrategian seurannassa hyödynnetään Helsinki-barometrin tuloksia mm. kaupunkilaisten turvallisuuskokemuksiin ja elämänlaatuun liittyvissä teemoissa.