Hyppää pääsisältöön

Asuminen

Tälle Helsingin kaupungin ylläpitämälle sivustolle on koottu tilasto- ja tutkimustietoa Helsingin asuntotuotannosta, asuntokannasta ja asuntokunnista sekä asuntojen hinta- ja vuokratilastot aikasarjoineen.

Valmistuneet asunnot
Asumisväljyys (neliömetriä henkeä kohti keskimäärin)
Yhden hengen asuntokuntien osuus
Kerrostaloasuntojen osuus kaikista asunnoista

Uusimmat artikkelit

1.10.2019
Kasvavat kaupungit tarvitsevat maata. Jo 1900-luvun alusta alkaen Suomen kaupungistuminen kiihdytti niin Helsingin kuin myös Espoon kauppalan ja Helsingin maalaiskunnan väestönkasvua, mistä syystä Helsingin kaupunki pyrki koko 1900-luvun varmistamaan kasvulleen välttämättömän maan sekä ostoin että...
1.10.2019
Koulujen väliset osaamiserot ovat olleet Suomessa kasvussa, ja yksi merkittävä tekijä kehityksen taustalla on koulujen oppilasalueiden väestörakenne. Väestörakenteeseen vaikuttaa muun muassa lapsiperheiden muuttoliike, eli käytännössä se, millaisilla alueilla kouluikäisten lasten vanhemmat haluavat...
17.9.2019
Kaupungit ovat jatkuvasti muuttuvia kokonaisuuksia, joiden toisistaan riippuvat osatekijät vaativat kykyä systeemiseen ymmärrykseen. Kaupunkien kehittämiseen pyritään vaikuttamaan suunnittelulla, jonka vaikutukset ulottuvat vuosikymmenienkin päähän. Yksittäisten ihmisten kyky ratkaista tällaisia...
29.8.2019
Maahanmuuttajien lapset suorittavat pääkaupunkiseudulla toisen asteen tutkinnon keskimäärin harvemmin kuin suomalaistaustaiset lapset. Maahanmuuttajien lasten kouluttautumisen yleisyys kuitenkin vaihtelee paljon eri ikäisinä ja eri alueilta Suomeen saapuneiden lasten välillä. Nämä vertailut eivät...
3.4.2019
Tässä artikkelissa tarkastelemme Helsingin kaupungin tekemien karttakyselyjen aineistojen avulla asukkaiden havaitsemaa sosiaalista epäjärjestystä Myllypurossa. Lisäksi vertailemme tuloksia yhdeksässä eri kaupunginosassa. Keskitymme tunnistamaan paikkoja, joihin Myllypuron asukkaiden havaitsemat ja...
3.4.2019
Puolueet kiinnittävät nykyään yhä enemmän huomiota maahanmuuttajaäänestäjiin ja ovat asettaneet aktiivisesti maahanmuuttajataustaisia henkilöitä myös ehdolle vaaleissa. Toistaiseksi näiden ehdokkaiden menestystä ja merkitystä puolueilleen ei ole juurikaan tutkittu.