Hyppää pääsisältöön

Kaupunkitieto kertoo Helsingin kehityksestä

Helsingin julkaisema tutkimus- ja tilastotieto kuvaa kaupunkilaisten elämää ja monenlaisia siihen vaikuttavia ilmiöitä. Tietoa hyödyntämällä luodaan parempaa Helsinkiä.

Helsingin väkiluku vuoden alussa
Lasten määrä (0–17-vuotiaat)
Nuorten määrä (15–29-vuotiaat)
Ikääntyneiden määrä (65+ vuotiaat)
Kokee elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi
87%
Asuu pienituloisessa asuntokunnassa
14%
Liikkuu terveyssuositusten mukaan riittävästi
38%
Asunnottomien lukumäärä
470
Kokee terveytensä keskitasoiseksi tai huonommaksi
30%
Työpaikkojen määrä Helsingissä
Helsingin työllisyysaste
Helsingin työttömyysaste
Palvelujen osuus työpaikoista

Uusimmat artikkelit

24.3.2022
Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama pakolaiskriisi tuo Ukrainasta paenneita henkilöitä myös Suomeen. Sisäministeriön 23. maaliskuuta esittämän arvion mukaan heitä voi tulla 40 000–80 000 henkilöä. Minkä verran Suomessa ja Helsingissä oli ukrainalaisia ennen konfliktin puhkeamista? Tässä artikkelissa...
14.3.2022
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalveluiden järjestämisen vastuun kunnilta uusille perustettaville hyvinvointialueille. Päätösvalta ja rahoitusvastuu palveluiden järjestämisestä siirtyy hyvinvointialueille, kun puolestaan koko maan tasolla...
9.3.2022
Helsinki Biennaali järjestettiin ensimmäistä kertaa 12.6.–26.9.2021 Vallisaaressa. Tapahtuma esitteli 41 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää sekä Suomesta että eri puolilta maailmaa. Tapahtuma aikana Vallisaaressa vieraili 148 000 kävijää. Koska biennaali oli yksi Helsingin kaupunkistrategian 2017–...
24.2.2022
Barometrikyselyllä kartoitettiin jälleen helsinkiläisten näkemyksiä kaupungistaan asuinpaikkana. Vastaajien arvio siitä, kuinka toimiva asuinpaikka Helsinki on, kohosi hieman parin vuoden takaiselta tasolta. Halukkuus suositella Helsinkiä asuinpaikkana on pysynyt suunnilleen entisellään, samoin...
1.2.2022
Helsinkiläisten osallisuuden kokemuksia tutkittiin vuonna 2021 toteutetussa pääkaupunkiseudun hyvinvointikyselyssä. Vastauksista koostetun indikaattorin mukaan osallisuuden kokemus oli muita parempi korkeasti koulutetuilla, aktiivisesti jonkin yhteisön toimintaan osallistuvilla sekä niillä, jotka...
4.1.2022
Helsinkiläisten vauvaperheiden vanhemmat voivat pääsääntöisesti hyvin ja ovat tyytyväisiä elämäänsä, mutta nukkumisongelmat ja uupumus tuovat haasteita arjessa jaksamiseen. Myös korona-aika on koetellut vauvaperheitä keskimääräistä enemmän. Vauvaperheet kaipaavatkin tukea vanhemmuuteen ja vauvan...