Hyppää pääsisältöön

Onnellisuus

  • 45 prosenttia helsinkiläisistä kokee itsensä onnelliseksi suurimman osan ajastaan. Osuus on hieman koko maata pienempi.
  • Miesten ja naisten onnellisuuskokemuksessa ei ole eroa. Sen sijaan 55–74-vuotiaat kokevat itsensä nuorempia ja vanhempia ikäryhmiä onnellisemmaksi.
  • Myönteinen kokemus oman toimeentulon riittävyydestä on yhteydessä onnellisuuden kokemukseen.

Helsinkiläisistä 20 vuotta täyttäneistä helsinkiläisistä 45 prosenttia kokee itsensä onnelliseksi suurimman osan ajastaan. Helsinkiläisten onnellisuuden kokemus on alemmalla tasolla kuin koko maassa keskimäärin, mutta pääsääntöisesti samalla tasolla kuin muualla pääkaupunkiseudulla.  

Siirry käsitteet ja määritelmät -sivulle: Onnellisuus

Helsingissä on väestöryhmittäisiä eroja onnellisuuden kokemuksessa. Ikäryhmistä 55–74-vuotiaat ovat onnellisempia kuin 20–54-vuotiaat tai yli 75-vuotiaat. Lisäksi koetulla toimeentulolla on selkeä yhteys onnellisuuden kokemukseen. Toimeentulonsa hyväksi kokevista runsas puolet kokee itsensä onnelliseksi. Vastaavasti vain alle kolmannes niistä helsinkiläistä, jotka kokevat toimeentulonsa haastavaksi, tuntevat itsensä onnelliseksi suurimman osan ajastaan. 

Onnellisuuden tunne heijastuu muuhun hyvinvointiin ja terveyteen laaja-alaisesti. Onnelliseksi itsensä suurimman osan ajastaan tuntevat ovat muita tyytyväisempiä ihmissuhteisiinsa, pitävät yhteyttä säännöllisemmin ystäviin ja sukulaisiin, kokevat harvemmin itsensä yksinäiseksi, määrittävät terveytensä paremmaksi ja harrastavat kuntoliikuntaa useita tunteja viikossa. Myös psyykkistä kuormittuneisuutta ja itseraportoitua masennusta esiintyy selkeästi harvemmin itsensä onnelliseksi suurimman osan ajastaan tuntevilla helsinkiläisillä. 

Uusimmat artikkelit

''''
7.12.2023
Helsinkiläisistä yli 85 prosenttia kokee oman elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin hyväksi. Tieto selviää uusimmasta Helsinki-barometrikyselystä. Suunnilleen sama osuus vastaajista myös pitää asuinaluettaan viihtyisänä paikkana. Helsingin keskustaa koskien vastaajien arviot ovat heikompia. Vaikka...
''''
26.6.2023
Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa huolestuttaa helsinkiläisiä tämän kevään Helsinki-barometrin mukaan hieman vähemmän kuin aikaisemmilla kyselykerroilla. Vastaajat näkevät sodan vaikuttavan Suomen talous- ja turvallisuustilanteeseen enemmän kuin esimerkiksi omaan henkiseen hyvinvointiinsa tai omaan...
23.5.2023
Kaupunkilaisten näkemykset asuinalueiden viihtyisyydestä ja turvallisuudesta ovat Helsinki-barometri-kyselytutkimuksen mukaan heikentyneet jonkin verran. Muutoksia ei kuitenkaan havaittu tasaisesti kaikkialla, vaan kaupungin sisällä on merkittäviä alueellisia eroja. Myös sukupuolten väliset erot...
Nainen kastelee kastelukannulla maata.
12.4.2022
Pääkaupunkiseudun asukkaiden elinoloista saadaan paljon tietoa erilaisista rekistereistä. Monet hyvinvoinnin ja terveyden kannalta olennaiset tekijät – kuten väestön koettu elämänlaatu ja elintavat – ovat kuitenkin sellaisia, ettei niistä saada tietoa rekisterien pohjalta. Tästä syystä...
10.3.2021
Ulkomaalaistaustaisten määrä ja osuus väestöstä ovat kasvaneet pääkaupunkiseudulla nopeasti. Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit seuraavat maahanmuuttajien
kotoutumista ja heidän lastensa menestymistä elämässä. Tämä raportti päivittää Helsingin kaupungin kotoutumisen seurantatutkimuksia...
28.1.2021
Stadin HYTE-barometri on Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) sekä hyvinvointisuunnitelmatyön seurantaväline, joka kertoo mihin suuntaan helsinkiläisten hyvinvointi kehittyy sekä mitä kaupunki tekee kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Tiedot päivitetään ja...