Hyppää pääsisältöön

Vuoden 2021 kuntavaalit Helsingissä

Julkaisussa tarkastellaan vuoden 2021 kuntavaalien tuloksia Helsingissä. Äänestysaktiivisuutta ja puolueiden kannatusta analysoidaan aiempiin kuntavaaleihin
verrattuna ja alueittain. Myös pormestariehdokkaiden saama kannatus kuvataan. Lisäksi Helsingin kuntavaalien tuloksia tarkastellaan suhteessa muiden
Pohjoismaiden pääkaupunkien paikallisvaaleihin.
Kuuluu sarjaan:
Lataa julkaisu tästä (pdf)

Päätulokset

  • Helsingissä äänestysprosentti pysyi edellisten kuntavaalien tasolla 61,7 prosentissa. Ennakkoon äänestämisen suosio lisääntyi 38,3 prosentista 61,1 prosenttiin kaikista annetuista äänistä.
  • Helsingin vilkkaimmalla äänestysalueella äänestettiin lähes kaksi kertaa aktiivisemmin kuin hiljaisimmalla alueella. Peruspiireittäin katsottuna äänestysprosentti jäi vähäisimmillään 42 prosenttiin eli joillakin alueilla alle puolet äänioikeutetuista käytti oikeuttaan.
  • Kansallinen Kokoomus säilyi suurimpana puolueena 25,6 prosentin kannatusosuudella ja Vihreä liitto toiseksi suurimpana puolueena 19,8 prosentin kannatusosuudella, vaikka niiden kannatus väheni edellisistä kuntavaaleista. Perussuomalaisten, Vasemmistoliiton sekä SDP:n kannatusosuudet paranivat edellisiin kuntavaaleihin verrattuna.
  • Puolueiden ääniosuudet vaihtelevat alueittain suuresti Helsingin sisällä. • Kaikkiaan Helsingin kaupunginvaltuustossa on vuoden 2021 vaalien jälkeen yhteensä yhdeksän puolueen edustajia.
  • Muihin Pohjoismaihin verrattuna tarkastelussa vihreiden kannatus oli vahvinta Helsingissä. Toisaalta myös Perussuomalaiset pärjäsi pääkaupunkitasolla oikeistopopulistisista tai uusnationalistisista puolueista parhaiten.

Kuviossa nähdään, että Kansallinen kokoomus ja Vihreä liitto säilyivät Helsingin suurimpina puolueina, vaikka menettivätkin kannatusta edellisiin kuntavaaleihin verrattuna.

Kuntavaalit pidettiin poikkeuksellisesti kesällä

Vuoden 2021 kuntavaalit siirrettiin huhtikuusta kesäkuuhun koronatilanteen vuoksi. Koronaepidemiaan liittyen ennakkoäänestäminen oli vaaleissa poikkeuksellisen aktiivista varsinkin Helsingissä. Helsingissä valittiin pormestari toista kertaa. Helsingin uusi pormestari kokoomuksen Juhana Vartiainen sai merkittäviä ääniosuuksia niissä peruspiireissä, joissa kokoomuksen kannatus oli vahvaa. Pohjoismaiden pääkaupungit eroavat muusta maasta samansuuntaisesti

Pohjoismaissa pääkaupungit näyttäytyvät arvoliberaalimpana kuin koko maa keskimäärin. Sosiaalikonservatiivisten ja oikeistopopulististen puolueiden kannatus on Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa ja Kööpenhaminassa alempi kuin koko maassa. Sen sijaan sosiaalidemokraatteja vasemmistolaisempien puolueiden ja ympäristöpuolueiden kannatus on pääkaupungeissa suurempaa kuin valtakunnallisesti.

Vaalitulokset kertovat demokratian toteutumisesta

Kuntavaalien tulosten tutkiminen on tärkeää edustuksellisen demokratian näkökulmasta. Jotta kaikkien asukkaiden ääni kuuluisi, äänestysaktiivisuuden tulisi olla korkeaa kaikilla Helsingin alueilla ja väestöryhmissä. Näin ei tällä hetkellä ole. Kuntavaalien tulosten vertaaminen muihin alueisiin Suomessa ja kansainvälisesti syventää ymmärrystä Helsingin puoluepoliittisen kentän erityispiirteistä.

Aineisto

Julkaisun tietojen lähde on Tilastokeskuksen StatFin-tietokanta. Pohjoismaisessa vertailussa on hyödynnetty Parties and Elections in Europe -sivuston kansallisia vaalitilastoja.