Hyppää pääsisältöön

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2021 lopussa

Helsingin työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli vuoden 2021 lopussa 11,0 prosenttia työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan. Työttömien työnhakijoiden määrä oli pienentynyt vuoden takaisesta yli 11 000 henkilöllä. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Helsingissä rajusti vuonna 2020 koronapandemian talousvaikutusten seurauksena. Iso osa kasvusta selittyi kokoaikaisesti lomautettujen suurella määrällä. Myös kokonaan vailla työsuhdetta olevien työttömien määrä lisääntyi. Vaikka työllisyystilanne parani nopeasti vuonna 2021, oli työttömien määrä edelleen korkea verrattuna koronapandemiaa edeltävään aikaan. Työttömiä työnhakijoita oli yli 7 000 enemmän kuin ennen koronakriisiä. Erityisen voimakkaasti kasvoi pitkäaikaistyöttömien määrä.
Kuuluu sarjaan:
Lataa julkaisu tästä (pdf)

Päätulokset

  • Työttömyysasteet vaihtelevat Helsingin suurpiireissä Eteläisen suurpiirin 7,2 prosentin ja Itäisen suurpiirin 16,0 prosentin välillä. Vuonna 2021 Helsingin työttömyysaste pieneni 3,1 prosenttiyksikköä verrattuna vuotta aiempaan.
  • Vaikka työllisyyskehitys oli varsin myönteistä vuonna 2021, oli Helsingin työttömyysaste edelleen korkeampi kuin ennen koronapandemiaa, vuoden 2019 lopussa.
  • Koronapandemian negatiiviset vaikutukset työmarkkinoihin kohdentuivat kaupungin eri alueilla pääosin siten, että työttömien määrät kasvoivat eniten siellä, missä työttömyyttä oli jo ennen pandemiaa enemmän.
  • Koronapandemian talousvaikutuksen osuivat erityisesti palvelualoihin, jotka työllistävät paljon nuoria. Nuorten työttömyydessä alueittaiset erot ovat valtavia. Nuorten työttömyysaste vaihteli vuonna 2021 Lauttasaaren 4,0 prosentin ja Jakomäen 15,4 prosentin välillä.

Vuonna 2011 työttömyysasteet vaihtelivat Helsingin suurpiireissä Östersundomin 3,2 prosentin ja Itäisen suurpiirin 10,7 prosentin välillä. Vuonna 2021 työttömyysasteet olivat kaikkialla useita prosenttiyksiköitä korkeammalla tasolla. 

 

Kuviossa nähdään työttömyysasteiden kehitys Helsingin suurpiireissä vuosina 2011–2021. Vaikka työttömyysasteet laskivat vuonna 2021, jäätiin kaikilla alueilla vuotta 2019 korkeammalle tasolle.

Työttömissä paljon potentiaalia, alueelliset erot suuria

Helsingissä on työttömänä kaikenikäisiä ja hyvin monenlaisen koulutus- ja osaamistaustan omaavia ihmisiä.

Vuonna 2021 työttömien määrät pienenivät vuoden takaisesta reilusti kaikissa ikäryhmissä, lukuun ottamatta yli 60-vuotiaita. Suhteelliset muutokset olivat suurimmat nuorimmissa ikäryhmissä.

Helsinkiläisistä työttömistä reilulla kolmasosalla on vain perusasteen koulutus. Joka viidennellä työttömällä on korkeakoulututkinto ja lähes kahdella viidesosaa toisen asteen tutkinto. Korkeakoulutettuja työttömiä asuu eniten Eteläisessä suurpiirissä. Vain perusasteen koulutuksen omaavia työttömiä sen sijaan asuu eniten Itäisessä ja Koillisessa suurpiirissä.

Kaupungin alueellisen kehityksen ja eriytymisen näkökulmasta on huolestuttavaa, että koronapandemian aikana käynnistyneet negatiiviset työllisyysvaikutukset kohdistuivat ennestään korkeiden työttömyyslukujen alueille. Osa työttömyydestä voi johtua myös toimialojen rakenteellisista muutoksista, kuten digitalisaation yleistymisestä työpaikoilla.

Peruspiiritasolla työttömyysasteet nousivat vuodesta 2019 vuoteen 2021 eniten Mellunkylän, Jakomäen, Kaarelan, Pukinmäen, Vuosaaren, Alppiharjun, Laajasalon, Vartiokylän, Haagan, Puistolan, Suutarilan ja Malmin peruspiireissä. Kaikkein maltillisimmin työttömyysasteet kasvoivat koronakriisin seurauksena Tuomarinkylän, Itä-Pakilan, Lauttasaaren, Taka-Töölön, Munkkiniemen, Pasilan ja Vanhankaupungin peruspiireissä.

Aineisto

Tilastokeskuksen erillistulostus rekisteripohjaisesta työssäkäyntitilastosta vuoden 2020 lopun tilanteesta (työvoima) sekä työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot vuoden 2021 lopun tilanteesta (työttömät). Alueittaiset työttömyysastetta (työttömien osuus työvoimasta) kuvaavat tiedot ovat luonteeltaan ennakkotietoja.