Hyppää pääsisältöön

Kouluterveyskyselyn 2023 Helsingin tuloksia julkaistu kaupunkitietosivustolla

Kouluterveyskyselyyn vastaavat perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilaat, 8. ja 9. luokan oppilaat sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat.

Uusimman Kouluterveyskyselyn tuloksista on koostettu tälle verkkosivustolle helsinkiläislasten ja -nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden tilaa vuonna 2023 koskeva laajempi raportti sekä lyhyitä, teemakohtaisia katsauksia. Nämä koosteet on tuottanut Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitietopalvelut-yksikkö.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa Kouluterveyskyselyn joka toinen vuosi. Kysely tuottaa monipuolista kuntakohtaista seurantatietoa lasten ja nuorten kokemasta hyvinvoinnista, terveydestä, turvallisuudesta, koulunkäynnistä ja avun saannista.